Jaz­z­mees­ter, pe­da­goog John­ny Me­koa se dood laat reu­se­leem­te

Beeld - - Kuns & Vermaak - – El­re­tha B­ritz

John­ny Me­koa, een van SuidA­fri­ka se jazz­mees­ters en ’n ge­re­spek­teer­de jazz­pe­da­goog, is op 3 Ju­lie op 72 jaar oor­le­de.

Ver­skeie in­skry­wings op sy Fa­ce­book­blad noem hom ’n le­gen­da­rie­se trom­pet­spe­ler en eer hom vir sy on­der­rig­ver­moë.

Me­koa, wat in 1945 in Be­no­ni ge­bo­re is, het as kind al ’n pas­sie vir jazz ont­wik­kel. A­part­heids­wet­te het hom ver­hin­der om mu­siek te stu­deer, maar hy het sy lief­de uit­ge­leef deur in klubs te speel. Op 41-ja­ri­ge leef­tyd het hy vir ’n BMus-graad aan die U­ni­ver­si­teit van K­waZu­lu-Na­tal (UKZN) gaan stu­deer. Daar­na het hy ’n Ful­brig­ht­beurs ont­vang waar­mee hy ’n MMus in jazz­pe­da­go­gie aan die U­ni­ver­si­teit van In­di­a­na in A­me­ri­ka ver­werf het.

Met sy te­rug­keer na Suid-A­fri­ka in 1994 het hy die Mu­sieka­ka­de­mie van Gau­teng ge­stig waar jazz­be­ken­des soos Mal­colm Jiy­a­ne, Mt­hun­zi M­vu­bu, Mp­ho Ma­bo­go­a­ne, Nt­ha­bi­seng Mo­koe­na en Lin­da Ts­ha­ba­la­la on­der­rig ont­vang het. Me­koa het ver­skeie pry­se ont­vang, on­der meer ’n e­re­dok­tors­graad van die UKZN en vir sy le­wens­by­drae tot jazz van die Arts & Cul­tu­re Trust.

Pe­ter Pan ver­tel van die a­von­tu­re van Pe­ter (Paul Hil­ton), die e­wi­ge kind, en sy ben­de, die Lost Boys. Pe­ter het sy ska­du

A­man­da S­try­dom

John­ny Me­koa

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.