O­ko­sa wil ook #Da­taLaat­Val

Beeld - - Sakenuus - JJ van Wyk – Fin24

Die O­n­af­hank­li­ke Kom­mu­ni­ka­sie­o­wer­heid van Suid-A­fri­ka (O­ko­sa) het nou ook die voort­sle­pen­de ge­veg be­tree tus­sen ver­brui­kers en sel­foon­maat­skap­pye oor die hoë kos­te van da­ta.

O­ko­sa het ’n ken­nis­ge­wing ge­pu­bli­seer van sy voor­ne­me om ’n on­der­soek te be­gin om die pri­o­ri­teits­mark­te in die e­lek­tro­nie­se kom­mu­ni­ka­sie­be­dryf vas te stel.

Die ken­nis­ge­wing vorm deel van ’n aan­tal i­ni­si­a­tie­we waar­by O­ko­sa be­trok­ke is om die hoë kos­te van kom­mu­ni­ka­sie in Suid-A­fri­ka, in­slui­tend da­ta­kos­te, te pak.

Hy is tans in kon­sul­ta­sie met an­der re­gu­leer­ders, in­slui­tend die Na­si­o­na­le Ver­brui­kers­kom­mis­sie en die Me­de­din­gings­kom­mis­sie, om ma­nie­re te vind waar­vol­gens da­ta­kos­te goed­ko­per kan word tot voor­deel van ver­brui­kers.

O­ko­sa sê in ’n ver­kla­ring dat die doel van die on­der­soek is om “re­le­van­te groot­han­del- en klein­han­del­mark­te of mark­seg­men­te te i­den­ti­fi­seer in die te­le­kom­mu­ni­ka­sie­be­dryf wat in die al­ge­meen vat­baar is vir re­gu­la­sie; en om uit die mark­te of seg­men­te dié te be­paal wat die o­wer­heid gaan pri­o­ri­ti­seer vir mar­koor­sig­te en moont­li­ke re­gu­le­ring”.

’n Be­plan­de be­to­ging teen duur da­ta het on­langs mis­luk na­dat dit een van die ge­wild­ste on­der­wer­pe op T­wit­ter was.

Die pro­tes het Suid-A­fri­ka­ners ge­vra om so­si­a­le me­dia vir een dag te boi­kot met die huts­merk #So­ci­alMe­di­aBlackout. Dit het eg­ter sy eie doel teen­ge­werk deur die ge­wild­ste on­der­werp op so­si­a­le me­dia te word op die dag waar men­se ge­vra is om so­si­a­le net­wer­ke te boi­kot.

Dié pro­tes het ge­spruit uit die #Da­taMus­tFall-veld­tog, wat die land se sel­foon­net­wer­ke die skuld gee vir Suid-A­fri­ka se hoë kos­te van da­ta.

In Mei het be­rig dat Suid-A­fri­ka se hoë da­ta­kos­te on­der die ver­groot­glas ge­plaas gaan word.

E­bra­him Pa­tel, mi­nis­ter van e­ko­no­mie­se ont­wik­ke­ling, gaan die Me­de­din­gings­kom­mis­sie vra om in sa­me­wer­king met an­der re­gu­leer­ders ’n markon­der­soek te be­gin om die fei­te oor da­ta­kos­te vas te stel, is be­rig.

Vol­gens Pa­tel word groei plaas­lik deur hoë da­ta­kos­te be­perk en be­na­deel dit ge­brui­kers en on­der­ne­mings wat groot hoe­veel­he­de da­ta no­dig het.

Die on­der­soek is daar­op ge­mik om maat­re­ëls te i­den­ti­fi­seer om da­ta­kos­te te ver­min­der en voor­stel­le daar­oor aan die re­ge­ring te doen.

Suid­A­fri­ka­ners ba­klei al lank teen die hoë kos­te van da­ta. O­ko­sa gaan nou ook sy stem daar­oor dik maak.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.