Kom hoor mô­re wat­ter be­dryfs­ge­hei­me E­s­kom het

Beeld - - Sakenuus - Nel­lie Brand­Jon­ker

Wat­ter be­dryfs­ge­hei­me het E­s­kom? Die Or­ga­ni­sa­sie teen Be­las­ting­mis­bruik (Outa) het die Na­si­o­na­le E­ner­gie­re­gu­leer­der (Ner­sa) oor­tuig om mô­re ’n o­pen­ba­re ver­hoor te hou oor E­s­kom se be­dryfs­ge­hei­me.

Outa sê in ’n ver­kla­ring die pu­bliek moet hom dan on­der­steun om E­s­kom se aan­soek teen te staan om se­ke­re van sy be­dryf­sy­fers ge­heim te hou.

“Ner­sa hou Vry­dag ’n o­pen­ba­re ver­hoor oor E­s­kom se aan­soek om ge­heim­hou­ding,” sê Ted Blom, e­ner­gie­di­rek­teur van Outa.

“Ons wil die pu­bliek aan­moe­dig om dit by te woon so­dat E­s­kom tot ver­ant­woor­ding ge­roep kan word.”

Dit vind van 11:00 tot 14:00 plaas in Ner­sa se hoof­kan­toor in Ku­la­wu­la-huis, Ma­di­bastraat 526, P­re­to­ria.

Ner­sa het die o­pen­ba­re ver­hoor van­dees­week aan­ge­kon­dig na­dat Outa druk op hom ge­plaas het.

Lui­dens Ner­sa se ken­nis­ge­wing moet be­lang­heb­ben­des en le­de van die pu­bliek wat dit wil by­woon voor­af by pu­bli­che­a­rings@ner­sa.org re­gis­treer.

Blom sê as men­se be­swaar teen die aan­soek wil aan­te­ken, moet hul­le die ver­ga­de­ring by­woon om­dat die tyd­perk vir ge­skre­we voor­leg­gings reeds ver­stre­ke is en net mon­de­lin­ge voor­leg­gings nog ge­doen kan word.

E­s­kom het in Fe­bru­a­rie by Ner­sa aan­soek ge­doen om toe­stem­ming om se­ke­re be­lang­ri­ke sy­fers ge­heim te hou. Hier­die sy­fers moes in sy ko­men­de aan­soek om prys­ver­ho­gings in­ge­sluit word, voer Outa aan. Die aan­soek om prys­ver­ho- gings wat oor ’n paar jaar strek, sal e­lek­tri­si­teits­pry­se vir 2018 be­paal.

Ner­sa het ver­le­de jaar sy re­ëls vir die meer­jaar­prys­be­pa­ling ver­an­der ná agt jaar van druk wat deur Blom uit­ge­oe­fen is, lui die ver­kla­ring. Blom word as ’n kun­di­ge op die ge­bied van e­ner­gie­sa­ke be­stem­pel.

Blom voer aan dat E­s­kom kor­rup­sie in sy sy­fers weg­steek.

“Die ge­wy­sig­de re­ëls ver­eis meer deur­sig­tig­heid oor E­s­kom se be­dry­wig­he­de, in­slui­tend sy krag­sta­sies wat steen­kool ge­bruik om e­lek­tri­si­teit op te wek.”

Daar­na het E­s­kom aan­soek ge­doen om die sy­fers nie te pu­bli­seer nie.

“Outa het be­swaar aan­ge­te­ken daar­teen toe be­lang­heb­ben­des vroe­ër van­jaar ge­vra is om skrif­te­li­ke kom­men­taar te le­wer. Daar­be­ne­wens het Outa Ner­sa in­ge­lig dat hy na ons mening ver­plig is om o­pen­ba­re ver­ho­re oor hier­die be­lang­ri­ke saak te hou,” sê Blom.

Hy be­weer E­s­kom wil sy sy­fers nie be­kend maak nie om­dat die werk­li­ke be­drag wat be­taal is vir die “Gup­ta-steen­kool” wat die krag­maat­skap­py ge­koop het, ge­heim ge­hou word.

Dit is met ver­wy­sing na ’n steen­kool­myn waar­in die om­stre­de fa­mi­lie be­lan­ge het wat steen­kool aan E­s­kom le­wer. Blom voer aan die steen­kool kos E­s­kom dub­bel so­veel as by an­der ver­skaf­fers.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.