‘Moe­nie aan­ma­nings oor be­las­ting ig­no­reer’

Beeld - - Sakenuus - Li­net­te Re­tief

Die wis­sel­val­li­ge e­ko­no­mie en die ge­volg­li­ke druk op ver­brui­kers om hul gor­del nog sty­wer te trek, kan dit dalk vir be­las­ting­be­ta­lers moei­li­ker maak om Jan Taks te be­taal.

So­lank hul­le met die be­las­ting­gaar­der kom­mu­ni­keer, aan­dui dat hul­le be­reid is om te be­taal en nie aan­ma­nings ig­no­reer nie, is die Suid-A­fri­kaan­se In­kom­ste­diens (SAID) by mag­te om hulp te ver­leen.

So sê adv. Eric Mkhawane, be­stuurs­hoof van die kan­toor van die be­las­tin­gom­buds­man.

Met die nu­we be­las­ting­sei­soen wat pas be­gin het, sê Mkhawane sy raad aan be­las­ting­be­ta­lers is om so gou as moont­lik hul op­ga­wes, ver­kies­lik via eFi­ling, in te dien en nie te wag tot die laas­te oom­blik nie.

Mkhawane moe­dig be­las­ting­be­ta­lers ook aan om flink op te tree wan­neer hul­le in ken­nis ge­stel word van do­ku­men­te wat die SAID be­no­dig om die be­re­ke­ning van se­ke­re uit­ga­wes te be­ves­tig.

“Be­las­ting­be­ta­lers ge­bruik im­mers se­ke­re do­ku­men­te om hul eie be­re­ke­nin­ge te doen. Om dié do­ku­men­te aan die SAID te ver­skaf, be­hoort dus nie in­ge­wik­keld en tyd­ro­wend te wees nie, ter­wyl die ver­suim om dit te doen tot groot hoof­bre­kens kan lei waar­voor die SAID nie ge­bla­meer kan word nie,” sê hy.

Hy wys daar­op dat die SAID by mag­te is om ag­gres­sie­wer teen nie­be­ta­lers op te tree. Die eer­ste stap is dat die SAID ’n ken­nis­ge­wing van die aan­slag na die a­dres sal stuur wat die SAID op sy da­ta­ba­sis het.

“Be­las­ting­be­ta­lers moet ont­hou om e­ni­ge a­dres­ver­an­de­ring aan die SAID deur te gee, want hul­le kan nie daar­na daar­op aan­spraak maak dat hul­le nie die ken­nis­ge­wing ont­vang het nie.”

As daar geen re­ak­sie op ’n ken­nis­ge­wing is nie, word ’n fi­na­le aan­ma­nings­brief ge­stuur wat die be­drag sti­pu­leer wat ver­skul­dig is en wat ook sal aan­dui wat sal volg as die be­ta­ling nie ont­vang word nie.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.