Tyd vir aan­be­weeg ná wil­de stamp

Beeld - - Sport - Vet­tel en die FIA

C­har­len Ray­mond char­len­ray@gmail.com na aan Ha­mil­ton dat hy in hom vas­ge­ry het. Dit was die eer­ste voor­val.

Vet­tel, dui­de­lik ont­sto­ke, het daar­na tot langs Ha­mil­ton be­weeg en toe skie­lik weer teen hom ge­bots. Vet­tel het vies oor die ra­dio ge­sê dat hy dit ge­doen het om­dat Ha­mil­ton ge­rem het. Maar vol­gens die teg­nie­se da­ta is dit nie die ge­val nie.

Die teg­nie­se in­lig­ting het ná die tyd ge­wys dat Ha­mil­ton niks an­ders ge­doen het as wat hy rond­tes van­te­vo­re ge­doen het nie.

Ha­mil­ton het in daar­die Ba­koe-ren die mo­tor ge­had om mak­lik te kon wen. Die Fer­ra­ri was een­vou­dig nie sterk ge­noeg om die Merc rég­tig te pak nie.

Vet­tel op sy beurt was oor­haas­tig en vol a­dre­na­lien in ’n po­ging om so na as moont­lik aan Ha­mil­ton te kon kom so­dra die ren her­vat sou word. Maar hy het sy kan­se ver­brou.

Vol­gens die da­ta is daar geen fout aan Ha­mil­ton se kant nie. ’n Stuk­kie i­ro­nie is dat Ha­mil­ton Vet­tel se ge­drag as “af­stoot­lik” uit­ge­maak het, maar hy (Ha­mil- ton) ver­af­god Ayr­ton Sen­na, wat Alain Prost in 1990 se Ja­pan­ne­se Grand P­rix uit die ren ge­haal het om die ti­tel daar­die jaar te kon wen. Ten ty­de van dié ar­ti­kel se skry­we het die FIA, For­mu­le 1 se be­heer­lig­gaam, nog nie ver­ga­der om Vet­tel se ge­drag te be­spreek nie. Die FIA sien die ge­beu­re in Ba­koe in ’n baie erns­ti­ge lig en voel, nes Ha­mil­ton, dat dit ’n ne­ga­tie­we beeld van die sport na bui­te stuur.

Maar daar is an­de­re, soos Jenson But­ton, wat re­ken dat ren­ne vir die eer­ste keer in ’n lang tyd weer op­win­dend is. Vet­tel se ge­drag is bloot iets wat uit ’n oor­do­sis a­dre­na­lien ge­spruit het.

But­ton sê ook dat die tien-se­kon­de-straf wat Vet­tel in Ba­koe op­ge­doen het, te­sa­me met die in­ter­na­si­o­na­le kri­tiek, ge­noeg straf is.

Maar But­ton is nie die FIA nie en die be­heer­lig­gaam sien din­ge an­ders en die uit­slag van hul be­slis­sing sal voor Son­dag se Oos­ten­ryk­se Grand P­rix be­kend ge­maak word. Sou Vet­tel ver­de­re straw­we op­doen, kan hy daar­teen ap­pel­leer. Die Duit­ser kan wel e­nig­iets van ’n boe­te, ’n af­trek van pun­te tot ’n ren- of selfs sei­soens­ver­bod op­ge­lê word.

Vet­tel se ge­drag kan nie goed­ge­praat word nie, maar om te sê dat wat hy ge­doen het toe­skou­ers sal aan­spoor om “pad­woe­de” op die­self­de ma­nier te han­teer, is ’n bie­tjie ver­ge­sog.

F1 is ’n sport en ge­moe­de­re sal al­tyd hoog loop – on­der so­wel toe­skou­ers as deel­ne­mers. Dalk is But­ton reg: ’n Straf is uit­ge­deel en ons moet aan­be­weeg.

Dis hoe­kom in NASCAR ’n vin­ni­ge lin­ker­hou met ’n blad­skud op­ge­volg word.

SSeeb­baas­st­ti­i­aann VVeettt­teell ((FFeerrrraar­rii)) s­si­itt oopp ddi­i­ee hhaakkk­kee vvaann LLeew­wi­iss HHaam­miil­lt­toonn s­see MMeer­rcceed­deess­­BBeen­nzz i­inn ddi­i­ee AAz­zeer­rb­beei­idd­j­jaanns­see GGrraanndd PPr­ri­ixx vveer­rl­leed­dee mmaaaanndd.. DDi­iéé ttw­weeee j­jaaeerrss s­see ttw­weeees­st­tr­ryydd hheett bbr­reeeek­kp­puunntt b­bee­rreei­ikk ttooee VVeettt­teell mmeett oopps­seett i­inn ddi­i­ee BBr­ri­itt vvaas­sg­geer­ryy hheett..

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.