S­pi­derMan is te­rug!

Beeld - - Front Page - Paul Boek­kooi

Nog een . . . be­doe­len­de ’n S­pi­derMan- fliek? Ja, be­slis. Die be­skry­wen­de ti­tel Ho­me­co­ming be­paal ook in ’n groot ma­te die po­ten­si­ë­le reu­se­suk­ses wat op die re­gis­seur Jon Watts se han­te­ring van dié her­le­wing wag, wat be­paald as ’n nu­we­ge­ne­ra­sieS­pi­der-Man- reeks be­skryf kan word.

Vir Mar­vel, die han­dels­naam, was die spin­nek­op­man nog al­tyd die boeg­beeld – selfs in die tyd toe sy fan­tas­tie­se a­von­tu­re slegs in ge­te­ken­de stro­kies­ver­ha­le op pa­pier ver­kryg­baar was.

Mar­vel in be­we­gen­de beel­de het nu­we won­de­re los­ge­laat en in­tus­sen ’n reeks su­per­hel­de ge­skep wat hier nog­al op­val­lend “in­ses­tu­eus”, soos ’n vriend dit baie hoog­dra­wend ge­ar­ti­ku­leerd sou uit­spreek, her­ken­baar word.

Daar is tal­le ver­wy­sings na ver­ha­le soos Cap­tain A­me­ri­ca, The A­ven­gers en Gu­ar­di­ans of the Ga­laxy. Ons het die skoon­ge­sig- B­rit­se ak­teur Tom Hol­land (hier in die rol van Pe­ter Par­ker en S­pi­der-Man) im­mers reeds ver­le­de jaar in Cap­tain A­me­ri­ca: Ci­vil War ont­moet. Nou is sy teen­woor­dig­heid as ’n tie­ner wat nie kan wag om sy skool­ja­re ag­ter die rug te kry ter- wyl hy sy hel­de­da­de na­uurs uit­voer nie, ’n wa­re o­pen­ba­ring.

Hol­land oor­tuig só as e­ner­syds ’n te­rug­ge­trok­ke leer­ling en an­der­syds die held in ’n teg­no­lo­gies her­ont­werp­te S­pi­der-Man-kos­tuum, dat ie­mand ie­wers in die mid­del van die rol­prent, iet­wat uit­ge­put, vir hom vra: “Can’t you just be a friend­ly neig­hbour­hood S­pi­der-Man?”

Par­ker het am­bi­sies en sy men­tor is nie­mand min­der nie as To­ny Stark (Ro­bert Do­w­ney jr.).

Trou­ens, Stark moet die lei­sels ter wil­le van Par­ker ste­wig vas­hou, an­ders sal die jong man oor­am­bi­si­eus raak en sy le­we in ge­vaar stel.

Sy groot­ste vy­and is die skurk A­dri­an Toom­es (Mi­cha­el Ke­a­ton), wat met sy hoogs be­weeg­ba­re, ge­wa­pen­de Vul­tu­re – voor­sien van die jong­ste op­spoor­stel­sels – soos blits deur die lug klief en vir S­pi­der-Man lok­val­le stel.

S­pi­der-Man: Ho­me­co­ming is te mid­de van sul­ke be­drei­gings nie ’n fliek wat deur ne­ga­ti­wi­teit of on­mens­lik­heid voort­ge­dryf word nie. Daar is oor­ge­noeg hu­mor, ver­al dié soort wat tie­ners spon­taan aan die lag sal kry.

In­teen­deel. Die fliek se hoof­ken­mer­ke neig me­ren­deels na ’n deur­lo­pen­de, vreug­de­vol­le ka­me­ra­de­rie – ver­al dié tus­sen Par­ker en sy twee bes­te vrien­de: die pot­jie­rol Ned (Ja­cob Ba­ta­lon) en die beeld­sko­ne Mi­chel­le (Zen­da­ya). Laas­ge­noem­de lei Par­ker op ’n ge­vaar­li­ke koers na ro­man­tie­se ver­po­sing . . .

Die e­we­wig wat ge­hand­haaf word tus­sen ’n wê­reld wat be­woon word deur su­per­hel­de en ge­lyk­ty­dig ook plek in­ruim vir sa­ke wat tie­ners raak, maak hier­van in baie op­sig­te ’n wa­re cha­ris­ma­tie­se fliek in sy gen­re. Ook die on­ge­woon hoog­staan­de aan­deel van baie van die ka­meerol­spe­lers ver­hoog die vreug­de­fak­tor.

Slaan ag op hier­die wenk: Bly ge­rus sit na­dat die eind­ti­tels be­gin rol, want daar wag ’n vi­su­e­le in­set­sel wat een van die bes­te en snaaks­ste on­der­de­le van die fliek in sy ge­heel is. ) Met on­der an­de­re Tom Hol­land, Mi­cha­el Ke­a­ton, Ro­bert Do­w­ney jr., Ma­ri­sa To­mei en Jon Fa­vreau. Re­gie: Jon Watts. Tyds­duur: 133 mi­nu­te. Ou­der­doms­perk: OLG.

Tom Hol­land is ’n sjar­man­te nu­we S­pi­der­Man in S­pi­der­Man: Ho­me­co­ming.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.