Wie is al­Ba­sjir?

Beeld - - Nuus -

O­mar Has­san Ah­mad al­Ba­sjir is se­dert 16 Ok­to­ber 1993 pre­si­dent van die Re­pu­bliek van Soe­dan. Die aan­klag­te teen hom is:

Vyf van mis­daad teen die mens­dom: moord, ver­del­ging, ge­weld­da­di­ge ver­skui­wing, mar­te­ling en ver­krag­ting;

Twee van oor­logs­mis­da­de: Deur doel­be­wus aan­val­le op ’n bur­ger­li­ke be­vol­king te rig, of teen in­di­vi­du­e­le bur­ger­li­kes wat nie deel­neem aan vy­an­di­ge op­tre­de nie, en plun­de­ring;

Drie van volks­moord: Deur te moor, erns­ti­ge fi­sie­ke en gees­te­li­ke be­se­rings te ver­oor­saak, en deur se­ke­re be­pa­lings op te lê wat ge­mik is op die uit­del­ging van tei­ken­groe­pe.

Die da­de is na be­we­ring tus­sen 2003 en 2008 in Dar­foer, Soe­dan, ge­pleeg. – Bron: In­ter­na­si­o­na­le Straf­hof

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.