’n A­fri­ka­taal van 2018 deel van leer­plan

‘Sal er­va­ring van dié leer­lin­ge ver­ryk’

Beeld - - Nuus - Han­nes Kru­ger

Al­le leer­lin­ge in gr. 1 sal na ver­wag­ting vol­gen­de jaar ’n A­fri­ka­taal as deel van die skool­kur­ri­ku­lum by o­pen­ba­re sko­le leer.

Teen 2029 sal al­le leer­lin­ge van gr. 1 tot gr. 12 ’n A­fri­ka­taal leer.

Die de­par­te­ment van ba­sie­se on­der­wys het in 2013 al­te­sa­me 3 558 sko­le ge­ï­den­ti­fi­seer “waar geen voor­heen ge­mar­gi­na­li­seer­de amp­te­li­ke A­fri­ka­ta­le” ge­leer word nie.

E­li­jah Mhlan­ga, woord­voer­der van die de­par­te­ment van ba­sie­se on­der­wys, sê die de­par­te­ment het toe be­sluit om plan­ne in te stel om on­der­rig in A­fri­ka­ta­le te ver­sterk met die stra­te­gie vir die toe­ne­men­de in­lei­ding van A­fri­ka­ta­le.

Al­te­sa­me 973 van die 3 558 sko­le is la­er­sko­le wat reeds van­jaar A­fri­ka­ta­le be­gin in­stel het om die 2018-tei­ken te be­reik, het Mhlan­ga ge­sê.

Vol­gens hom is die Wes-Kaap en M­pu­ma­lan­ga die pro­vin­sies waar­oor die de­par­te­ment die be­kom­merd­ste is.

In 2013 is 817 sko­le in die Wes-Kaap ge­ï­den­ti­fi­seer waar geen A­fri­ka­taal aan­ge­bied word nie, en van­jaar het tien sko­le ’n A­fri­ka­taal in­ge­stel.

In dié pro­vin­sie sal 797 sko­le teen vol­gen­de jaar ’n A­fri­ka­taal moet in­stel om die de­par­te­ment se 2018-tei- ken van 807 sko­le in die Wes-Kaap te haal.

In M­pu­ma­lan­ga is 184 sko­le ge­ï­den­ti­fi­seer en teen 2017 het vier sko­le ’n A­fri­ka­taal in­ge­stel.

176 sko­le in dié pro­vin­sie sal teen vol­gen­de jaar ’n A­fri­ka­taal moet in­stel om die de­par­te­ment se 2018-tei­ken van 180 sko­le in M­pu­ma­lan­ga te haal.

“Aan­ge­sien daar min nie-A­fri­ka­taal­spre­ken­de Suid-A­fri­ka­ners is wat ’n A­fri­ka­taal kan praat, is die uit­da­ging om hul­le be­voeg te maak om min­stens die spreek­taal van ’n A­fri­ka­taal on­der die knie te kry,” het Mhlan­ga ge­sê.

“Dit sal die er­va­ring van die leer­lin­ge wat die A­fri­ka­taal aan­leer, ver­ryk.

“So­wel die re­ge­ring as die pu­bliek be­hoort meer­ta­lig­heid te be­vor­der en te vier. As al­mal me­kaar se taal ken, sal dit by­dra tot die ont­wik­ke­ling, be­vor­de­ring en be­grip van so­si­a­le sa­me­ho­rig­heid.”

Hy het ge­sê die stra­te­gie het vier fases van toe­ne­men­de im­ple­men­te­ring: ) Fa­se 1: gr. 1 tot gr. 3 (2018 – 2020); ) Fa­se 2: gr. 4 tot gr. 6 (2021 – 2023); ) Fa­se 3: gr. 7 tot gr. 9 (2024 – 2026); ) Fa­se 4: gr. 10 tot gr. 12 (2027 – 2029).

Hy sê die stra­te­gie het ten doel om: ) Die ge­bruik van A­fri­ka­ta­le op huis­taal­vlak te ver­sterk; ) Die vaar­dig­heid in en bruik­baar­heid van voor­heen ge­mar­gi­na­li­seer­de A­fri­ka­ta­le te ver­be­ter; ) Toe­gang tot die ta­le van al­le leer­lin­ge bui­ten En­gels en A­fri­kaans te ver­be­ter; ) So­si­a­le sa­me­ho­rig­heid te be­vor­der; ) Ge­leent­he­de vir die ont­wik­ke­ling van A­fri­ka­ta­le uit te brei om te help om die er­fe­nis en kul­tu­re te be­waar; en ) Te ver­se­ker dat al­le leer­lin­ge een A­fri­ka­taal as deel van hul kur­ri­ku­lum­ver­eis­te leer.

Fo­to: THAPELO MAPHAKELA

An­gie Mots­hek­ga, mi­nis­ter van ba­sie­se on­der­wys.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.