Al die ge­praat maak niks be­ter

Beeld - - Kommentaar - Ra­pu­le Ta­ba­ne

Al is die ANC aan die ag­ter­uit­gaan, is hy steeds ’n be­lang­ri­ke po­li­tie­ke rol­spe­ler in die land, in­dien nie dié be­lang­rik­ste nie.

Dat so­wat 1 700 joer­na­lis­te om ak­kre­di­ta­sie aan­soek ge­doen het om sy pas af­ge­lo­pe be­leids­kon­fe­ren­sie te dek, wys hoe­veel be­lang­stel­ling dit ge­wek het.

Die waar­heid is dat dit nie die ge­val was om­dat die me­dia die ANC on­der­steun nie. Hul­le is trou­ens nog­al streng met die re­ge­ren­de par­ty. Maar ons wil steeds graag hoor wat die ANC dink en be­spreek so­dat ons ’n be­ter be­grip aan le­sers kan oor­dra van hoe re­ge­rings­den­ke ge­vorm word.

Maar met die land se skuld wat nou rom­mel­sta­tus het en die e­ko­no­mie wat teg­nies in ’n re­ses­sie is, het Suid-A­fri­ka­ners met in­ge­houe a­sem ge­wag om be­leids­voor­stel­le te hoor wat die ska­de kan teen­werk.

Daar is in­der­daad hier­na ver­wys, maar nie e­nig­sins op ’n ma­nier wat op af­ge­vaar­dig­des se tyd in­breuk ge­maak het nie. P­leks daar­van het die hef­tig­ste be­spre­kings ge­gaan oor of die par­ty se vy­and “mo­no­po­lie­ka­pi­taal” of “wit­mo­no­po­lie­ka­pi­taal” is.

Hier­die de­bat, wat vir jou en my sin­loos kan wees, was die mees be­stre­de on­der­werp. Na­dat Joel Nets­hi­ten­z­he die me­dia voor­ge­lig het, het af­ge­vaar­dig­des selfs oor die amp­te­li­ke te­rug­voe­ring aan die me­dia ge­re­de­ka­wel.

Nets­hi­ten­z­he het ge­sê 9 van die 11 ko­mi­tees het die de­fi­ni­ë­ring van mo­no­po­lie­ka­pi­taal in ras­ter­me en die e­ti­ket­te­ring daar­van as die vy­and van “die na­si­o­na­le de­mo­kra­tie­se re­vo­lu­sie” ver­werp. So bit­ter was die ge­veg hier­oor dat Nets­hi­ten­z­he aan­ge­sê is om vir sy op­mer­kings om ver­sko­ning te vra. Hy het bot­weg ge­wei­er.

In sy slot­re­de het Zu­ma ge­sê die ka­rak­te­ri­se­ring van “wit­mo­no­po­lie­ka­pi­taal” of net “mo­no­po­lie­ka­pi­taal” is be­lang­rik, son­der om ’n re­de te ver­skaf.

Maar het ’n werk­lo­se jong man van So­we­to e­nig­iets ge­hoor wat hom hoop kan bied om werk te kry? Ek twy­fel sterk. Mo­no­po­lie­ka­pi­taal be­te­ken vir hom hoe­ge­naamd niks nie. Het ’n sa­ke­per­soon met ’n klein on­der­ne­ming wat uit­brei­ding oor­weeg e­nig­iets ge­hoor oor staats­hulp daar­mee? Glad nie.

Die te­leur­stel­lend­ste van al­les was dat die ko­mi­tee oor e­ko­no­mie­se trans­for­ma­sie nie ’n werk­skep­ping­stra­te­gie in sy te­rug­voe­ring ge­noem het nie. Trou­ens, al waar­van mel­ding ge­maak is, is die na­si­o­na­li­se­ring van die Re­ser­we­bank. Dit klink dalk re­vo­lu­si­o­nêr, maar is groot­liks on­be­nul­lig.

An­ders as wat die o­pen­ba­re be­sker­mer, Bu­si Mkhwe­ba­ne, wil hê, sal daar nie met die Re­ser­we­bank se man­daat ge­peu­ter word nie.

Maar ons kan ’n sug van ver­lig­ting slaak dat an­der ver­re­gaan­de voor­stel­le ver­werp is, soos dat die Wet op O­pen­ba­re Fi­nan­si­ë­le Be­stuur en die Wet op Fi­nan­si­ë­le In­tel­li­gen­sie (Fi­ca) ge­skrap word.

Die kon­fe­ren­sie is, ter­loops, ook ge­ken­merk deur per­soon­li­ke aan­val­le op dié wat die on­re­de­li­ke voor­stel­le teen­ge­staan het. Dit het die voor­ma­li­ge mi­nis­ters Pra­vin Gord­han en De­rek Ha­ne­kom in­ge­sluit. Ha­ne­kom is ge­dwing om om ver­sko­ning te vra na­dat hy ge­sê het die voor­stel om grond son­der ver­goe­ding te ont­ei­en is snert.

In die al­ge­meen was dit ’n lang ses dae van be­spre­kings son­der veel voor­deel vir die res van Suid-A­fri­ka. Be­spre­kings van hoe om sy ag­ter­uit­gang te stuit kan dalk vir die ANC van nut wees, maar nie nood­wen­dig vir die res van ons nie.

Zu­ma het die me­dia be­dank dat hul­le in groot ge­tal­le op­ge­daag het, maar wie weet hoe dit al­les bin­ne­kort kan ver­an­der? As die ANC nie sy weë ver­an­der ter­wyl hy nog die kans het nie, kan sy kie­ser­steun ver­der daal en sal al die aan­dag el­ders toe­ge­spits word. ) Ta­ba­ne is po­li­tie­ke re­dak­teur van Ci­ty P­ress.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.