ANC­tou­trek­ke­ry skuif fo­kus weg van op­los­sings

Beeld - - Kommentaar -

Suid-A­fri­ka het drin­gen­de lei­er­skap en rig­ting no­dig oor ’n lang lys brand­pun­te. Dit sluit in hoe om sa­ke- en be­leg­gers­ver­troue te her­stel, e­ko­no­mie­se groei te ver­snel, diens­le­we­ring op dreef te kry en wan­funk­si­o­ne­le staats­de­par­te­men­te te her­struk­tu­reer.

Die wurg­greep van kor­rup­sie en staat­skaping moet ge­breek word, en daar is ook ’n be­hoef­te aan po­li­tie­ke rig­ting wat re­spek vir die op­per­ge­sag van die Grond­wet her­be­ves­tig.

Die be­leids­kon­gres van die re­ge­ren­de par­ty in e­ni­ge de­mo­kra­sie is die plek om rig­ting aan sul­ke kwes­sies te gee. En ge­ge­we die kri­sis­vlak waar­op Suid-A­fri­ka met die kwes­sies be­weeg, was die ANC-kon­fe­ren­sie van groot be­lang.

By­na geen dui­de­li­ke rig­ting oor die kwes­sies het eg­ter uit die kon­fe­ren­sie ge­kom nie. Dit was hoof­saak­lik ’n tou­trek­ke­ry oor i­de­o­lo­gie­se ter­mi­no­lo­gie met die lei­er­stryd as die wa­re a­gen­da.

Die hoof­fo­kus vir die stry­den­de fak­sies was om hul­le te po­si­si­o­neer vir die mag­stryd wat op die kon­gres in De­sem­ber vol­trek gaan word. Daar was ook sterk po­gings om ’n soort kuns­ma­ti­ge een­heid te be­stuur wat prak­ties neer­kom op ’n skaak­mat oor van die be­lang­rik­ste kwes­sies.

Die tou­trek­ke­ry het die or­ga­ni­sa­sie se fo­kus van die werk­li­ke pro­ble­me weg­ge­skuif.

Maar ag­ter die wol­ke skyn die son tog. Die feit dat die kon­fe­ren­sie nie son­der slag of stoot wou byt nie aan die plof­ba­re ter­mi­no­lo­gie wat pres. Ja­cob Zu­ma die laas­te maan­de deel wou maak van die po­li­tie­ke spys­kaart, is be­moe­di­gend. Dit sluit in “wit­mo­no­po­lie­ka­pi­taal”, “ra­di­ka­le e­ko­no­mie­se trans­for­ma­sie” en die “ont­ei­e­ning van grond son­der ver­goe­ding”.

Die on­af­hank­lik­heid van die Re­ser­we­bank is be­ves­tig, as­ook me­di­a­vry­heid, en A­fri­kaans word in die volks­lied be­hou.

Zu­ma se o­pen­ba­re steun daar­voor dat die ver­loor­der in die lei­er­stryd ou­to­ma­ties ’n ANC-ad­junk­pre­si­dent word, dui op ’n ge­brek aan self­ver­troue oor sy kamp se stand in die veld­tog.

Die feit dat die mees­te van die kwes­sies vir be­spre­king te­rug­ver­wys is na die ANC-tak­ke, is vir som­mi­ge waar­ne­mers bloot ’n tak­tie­se ver­tra­ging.

Tog wys dit ook Zu­ma kon nie sy stem­pel op die kon­fe­ren­sie af­druk soos hy wou nie, en daar­in is tog ’n ma­te van hoop.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.