Ek­sa­men en li­sen­sie vir ou­er­skap?

Beeld - - Kommentaar - Le­on S­wa­ne­poel, Wa­ter­kloof

Ver­al die laas­te sin­sne­de van prof. An­ton van Nie­kerk se ar­ti­kel in gis­ter se Beeld het my laat won­der.

Van Nie­kerk sluit af met: “Waar­na ons be­hoort te streef, is nie die uit­wis­sing van ou­er­skap nie, maar die kweek van ver­ant­woor­de­li­ke ou­er­skap.”

Die vraag is: Hoe “kweek’’ ons “ver­ant­woor­de­li­ke ou­er­skap”?’

Hoe­wel ek nie die op­los­sing het nie, is dit iets wat my al lank kwel, ver­al as ek daag­liks sien hoe kin­ders ver­rin­ne­weer word deur vol­was­se­nes, wat dik­wels hul eie ou­ers is.

Die mees­te ou­ers is nie in staat tot “ver­ant­woor­de­li­ke ou­er­skap’’ nie, be­hal­we dalk die­ge­ne wat in die op­voed­kun­de en siel­kun­de ge­stu­deer het en ook ’n nood­hulp­kur­sus by­ge­woon het.

Op 60 weet ek steeds nie wat om te doen met ’n be­wus­te­lo­se kind wat uit ’n swem­bad ge­red is nie.

Wat maak ek wan­neer ’n kind ver­stik, of wan­neer e­ni­ge van tien­tal­le ram­pe of nood­ge­val­le ge­beur wat tot ’n kind se dood of per­ma­nen­te ska­de kan lei?

Veel be­lang­ri­ker is ken­nis van die kom­plek­se ver­skyn­sel van kin­der­ont­wik­ke­ling in al die fases waar­mee ou­ers daag­liks ge­kon­fron­teer word.

Vol­gens wet mag men­se nie on­ge­li­sen­si­eer­de vuur­wa­pens be­sit of ’n mo­tor­voer­tuig son­der ’n li­sen­sie be­stuur nie.

Om een van die li­sen­sies te ver­werf, moet die aan­soe­ker te­o­re­tie­se en prak­tie­se op­lei­ding ont­vang en ’n toets skryf.

Dit word ge­doen om te ver­se­ker men­se weet hoe om mo­tors en vuur­wa­pens ver­ant­woor­de­lik te han­teer, wat in die be­lang van die ge­meen­skap se vei­lig­heid is.

Dit lyk eg­ter vir my dit pla ons nie werk­lik om “on­op­ge­lei­de’’ ou­ers op bro­se kin­ders los te laat nie. Dik­wels is die ou­ers self nog kin­ders.

Het dit nie tyd ge­word dat ons hier­die kwes­sie in be­lang van ’n ge­son­de ge­sins- en ge­meen­skaps­le­we her­be­dink nie?

Dalk is ’n ver­plig­te “ou­er­skap­ser­ti­fi­kaat’’ ná ’n ba­sie­se stu­die en ek­sa­men die op­los­sing.

Mi­grant Mot­her

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.