‘WAT’, an­der taal­groe­pe werk saam

Beeld - - Kommentaar - Wil­lem Bo­tha, hoof­re­dak­teur en uit­voe­ren­de di­rek­teur: WAT, S­tel­len­bosch

In ’n on­der­houd met Mur­ray La Vi­ta ver­wys An­tjie Krog na die Woor­de­boek van die A­fri­kaan­se taal en die klei­ner woor­de­boe­ke van die an­der in­heem­se ta­le:

“So die ón­ge­lyk­heid tus­sen die ta­le is iets vrees­liks. Nou voel dit vir my eint­lik be­hoort ons (A­fri­kaan­se) woor­de­boek­men­se saam met hul­le te werk . . . ”

Se­dert­dien was ek en An­tjie in kon­tak en kon ek haar daar­op wys dat die WAT ’n ge­son­de ver­hou­ding het met die tien an­der woor­de­boek­een­he­de vir die land se amp­te­li­ke ta­le.

Reeds van die 1980’s af be­soek woor­de­boek­ma­kers van die an­der ta­le die WAT om uit­da­gings te be­spreek. In 1995 het die WAT op­lei­dings­kur­sus­se be­gin aan­bied vir die woor­de­boek­een­he­de vir in­heem­se ta­le wat toe al be­staan het. Dié kur­sus­se word nog aan­ge­bied. Van 1998 tot 2000 was die WAT saam met Pan­sat in­stru­men­teel in die ves­ti­ging van ’n woor­de­boek­een­heid vir el­ke amp­te­li­ke taal in die land.

Ná die ves­ti­ging van die 11 een­he­de as art. 21-maat­skap­pye het al die hoof­re­dak­teurs/di­rek­teurs ’n op­lei­ding­ses­sie in die be­stuur van ’n woor­de­boek­een­heid by die WAT by­ge­woon.

Die een­he­de woon steeds kur­sus­se in prak­tie­se lek­si­ko­gra­fie by die WAT by en soms kom ’n he­le re­dak­sie hier­heen vir op­lei­ding. Daar is feit­lik el­ke dag kon­tak tus­sen ons, hoof­saak­lik van­weë die re­dak­teurs­fo­rum waar­in al die hoof­re­dak­teurs dien en op ’n ro­ta­sie­ba­sis as voor­sit­ter op­tree.

En­gels is A­fri­kaans ver voor om­dat dit as in­ter­na­si­o­na­le taal so­veel lan­ger met woor­de­boe­ke, die let­ter­kun­de, en­so­voorts, be­sig is.

A­fri­kaans is wel ’n mo­der­ne taal wat hom op al­le le­wens­ter­rei­ne laat geld. Dit is nie so mak­lik vir die an­der A­fri­ka­ta­le om or­ga­nies te ont­wik­kel vol­gens die be­hoef­tes van die tyd nie.

Al die in­heem­se ta­le moet ge­koes­ter word, en die WAT doen wat hy kan. Ons is hier­toe in staat slegs van­weë die on­der­steu­ning van ons do­na­teurs.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.