Hoe weeg Zu­ma op?

Beeld - - Kommentaar - Chris Mans, K­lerks­dorp

Na aan­lei­ding van die skry­we “Pres. Zu­ma is nes ko­ning A­gab” het ek ge­dink aan die ko­nings van Is­rael soos be­skryf in Ko­nings en Kro­nie­ke in die By­bel.

Die be­trok­ke ko­nings se na­me word ge­noem en hul­le doen en la­te word be­skryf. Tel­kens word daar ’n skeids­lyn ge­trek en hul­le word soos volg ge­oor­deel: “Hy het reg ge­doen in die oë van die He­re” of an­der­sins “Hy het ver­keerd ge­doen in die oë van die He­re”. Die goeie of gru­wel­da­de word ook ver­meld.

Myns in­siens kan die lyn ook deur­ge­trek word na Suid-A­fri­ka se lei­ers van die ou en nu­we be­de­ling. Die vraag kan ook ge­vra word of hul­le reg of ver­keerd ge­doen het in Sy oë. Met pres. Zu­ma wat om die ver­keer­de re­des in die nuus is, kan jy vra aan wat­ter kant van die lyn hy staan.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.