Wat sê jy? S­tuur ’n SMS na 45571

Beeld - - Middelblad - – Ar­ra – Dirk Pot­gie­ter, Mo­di­mol­le – I­dol, Po­lo­kwa­ne – AI – Gi­na – Da­niel – John Li­za­mo­re, St­ru­bens­val­lei – E­li­ze, S­prings – Jackie, P­re­to­ria – Het­tie Op­per­man, Rand­burg – An­ria, P­re­to­ria – Jo­han Northam, kan­ker­ly­er – Ben, P­re­to­ria – Hen­nie, Roo­de­poort –

SMS’e met die naam en plek van die skry­wer kry voor­keur. SMS’e son­der ‘n naam of skuil­naam word nie oor­weeg nie. V Ek hoop Os­car Pis­to­ri­us word ge­spaar so­dat hy sy 81ste ver­jaar­dag in die tronk kan vier.

VOm­ge­keer­de a­part­heid, soos be­oe­fen in swart e­ko­no­mie­se be­mag­ti­ging, het net soos a­part­heid geen rem­me nie. Dit sal ook lei tot ban­krot­skap voor­dat po­li­ti­ci tot hul sin­ne kom.

VEen van die ver­naam­ste be­leids­voor­stel­le is om stren­ger op te tree teen e­ni­ge ANC­lid wat van kor­rup­sie ver­dink word. Wat van dié wat reeds aan kor­rup­sie skul­dig be­vind is of on­der­soek word? Dit is mak­lik om te praat, maar nie so mak­lik om woord te hou nie.

VZu­ma wil vir sy eks ’n lek­ker jop­pie as ad­junk­pre­si­dent skep. Wie is oud ge­noeg om te ont­hou dat oud­pres. PW Bo­tha sy vriend Al­wyn S­chle­busch ook be­dank het deur ’n pos as ad­junk­staats­pre­si­dent vir hom te skep? Hoe meer din­ge ver­an­der . . .

VDie ANC wil die Re­ser­we­bank kaap en die laas­te sen­te uit ons spaar­var­kies wurg. Die rand gaan val en pe­trol en an­der goe­de­re gaan on­be­kos­tig­baar word.

VSMS’e kos R1,50 Po­li­tiek en gods­diens is ge­vaar­li­ke wa­pens wat ge­meen­skap­pe ver­deel. Bloed vloei vry­lik, ter­wyl lei­ers hul eie hei­lig­dom­me bou. Waar gaan dit ein­dig?

VDan­kie aan A.P. Stem­met van die S­taats­dienspen­si­oen­fonds­mo­ni­te­rings­groep. Dit is ge­rus­stel­lend om te hoor die groep mo­ni­tor die staat, wat met ons pen­si­oen­geld mors. Die vraag is net of hy daar­mee kan vol­hou. Ge­lui­de word ge­maak oor die na­si­o­na­li­se­ring van die Re­ser­we­bank en dit het skok­gol­we in be­leg­gings­krin­ge ver­oor­saak.

VWim­pie, jy is ’n goeie voor­beeld van hoe ge­slaag die vo­ri­ge be­de­ling se al­ge­he­le in­dok­tri­na­sie van sy men­se was. Dit het ge­beur om­dat die re­ge­ring (lees Broe­der­bond) al­le kom­mu­ni­ka­sie­mid­dels in die land be­sit en be­heer het. Net wit men­se het die land in ’n be­ter toe­stand er­vaar. Dit was nie al die be­wo­ners van die land be­sko­re nie.

VEk ver­wys na die be­rig “Al­les kan nie kuns ge­noem word nie”. Is daar ie­mand wat vir my ’n pienk­en­pers op­skrif kan maak met die woor­de: “Art is no­thing”?

VDe­rick Hou­gaard, jou oë blink weer. Jy en Ná­di­ne lyk ge­luk­kig. Moe­nie toe­laat dat e­ni­ge ne­ga­tie­we per­soon jou ont­stel met sar­kas­me nie.

VDit ir­ri­teer my wan­neer joer­na­lis­te Ka­te Midd­le­ton met Di­a­na ver­ge­lyk. Dis eint­lik ’n be­le­di­ ging om Ka­te met Di­a­na te ver­ge­lyk. Sy is glad nie ie­mand wat ek as voor­beeld aan my dog­ter voor­hou nie, maar eer­der teen waar­sku. V Hoe­kom word na­tuur­li­ke mid­dels wat kan­ker kan ge­nees, soos vi­ta­mien B17, D3 en dag­ga­o­lie, weg­ge­hou van die pu­bliek? Is far­ma­seu­tie­se maat­skap­pye se mil­joe­ne meer werd as ’n le­we?

VAs pa­si­ën­te ná ’n o­pe­ra­sie hul dok­ter se op­drag­te be­ter uit­voer eer­der as om hul eie kop te volg, sal daar meer suk­ses­vol­le o­pe­ra­sies wees.

VEk was be­voor­reg om die boom van Hip­po­kra­tes op die ei­land Kos te be­soek. Ek won­der wat die ou fi­lo­soof sou sê van die Eed van Hip­po­kra­tes wat me­di­ci moet af­lê wat nou ver­an­der het na die (Gr)Eed van Mam­mon.

VEk het my me­die­se fonds ver­soek om ’n dok­ter wat vals ei­se in­ge­dien het, te on­der­soek. Die ant­woord was dat die fonds nie be­trok­ke raak by ’n ge­ding tus­sen ’n lid en ’n dok­ter nie.

VA­let van Mid­del­burg, ek stem met jou saam oor die kroon­tand se kleur. Nie­mand sien my mooi glim­lag raak nie, net die spier­wit kroon­tand wat soos ’n seer duim tus­sen al die an­der tan­de uit­staan.

VNa aan­lei­ding van die be­rig oor Ma­ri­ah Le­bo Mok­go­bu (20), wat haar voor­ge­doen het as ’n kar­di­o­loog maar nie eens ma­triek het nie, wil ek net vra: Hoe kan e­nig­ie­mand dit in ’n staats­ hos­pi­taal waag?

VAl­le vuur­wa­pens waar­van die li­sen­sie ver­val het, maar vry­wil­lig aan die po­li­sie oor­han­dig is, sal vir eers in die po­li­sie se be­sit bly. Die wa­pens het se­ker al ver­dwyn. Ek sal graag wil sien hoe­veel kry hul wa­pens te­rug na­dat die kon­sti­tu­si­o­ne­le hof sy uit­spraak ge­le­wer het.

VTil­la, ons erns­ti­ge mu­siek­ver­sa­me­laars wil nie CD’s van A­mor of Kar­lien ver­niet hê nie. Hul mod­der­gooi­e­ry laat my dink aan vuil was­goed wat in die o­pen­baar op­ge­hang word.

VIn­ni­bos is maar vaal son­der S­te­ve Hof­meyr. Dis lek­ker om “Die Stem” uit vol­le bors saam met hom te sing!

VRig vir Su­na Ven­ter ’n stand­beeld op. Sy was ’n vry­heids­veg­ter wat vir ge­reg­tig­heid ge­staan het.

VEl­ke keer wan­neer ek na die SAUK se nuus­uit­sen­dings kyk, is ek steeds daar­van oor­tuig hy is nog die spreek­buis van die re­ge­ren­de par­ty. Ek gaan nie meer my TV­li­sen­sie be­taal nie.

V’n Mens kry va­kan­sie­klubs en va­kan­sie­klubs. Ons be­hoort se­dert 1983 tot The Ho­li­day Club en hou el­ke jaar heer­lik va­kan­sie.

Kar­lien van Jaars­veld

Die kuns­te­naar De­an Hut­ton.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.