Die na­week

Beeld - - Vrydag -

Die jaar­lik­se In­ni­bos La­e­veld Na­si­o­na­le Kuns­te­fees word tot Son­dag in M­bom­be­la aan­ge­bied. Die fees­ter­rein is by die Ho­ër­skool Berg­vlam. Die S­tan­dard Bank In­ni­bos­kuns­uit­stal­ling word hier aan­ge­bied en te­a­ter­pro­duk­sies soos Al­taar, Die nag van le­gio,

# en is Sa­ter­dag nog hier te sien. Die Loof Hom­In­ni­bos­kon­sert be­gin Son­dag om 18:00. Be­spreek vir die ge­leent­he­de by Com­pu­tic­ket. Meer in­lig­ting by in­ni­bos.co.za. John­ny C­legg is die na­week in Mon­te­ca­si­no as deel van sy af­slui­tings­toer, The Fi­nal Jour­ney. Die Wit Zoe­loe het vroe­ër van­jaar be­kend ge­maak dat hy sy ki­taar ná by­na 38 jaar gaan weg­pak. Hy is tot Son­dag in die Te­a­tro. (Hy is van 10 tot 12 Au­gus­tus weer hier.) C­legg gaan sy ou­to­bi­o­gra­fie skryf en tyd met sy fa­mi­lie deur­bring. In sy ou­to­bi­o­gra­fie sal men­se oor al sy a­von­tu­re kan lees – van die man wat hom nie aan wet­te ge­steur het of hom deur sy vel­kleur laat af­sit het nie. Dit sal waar­skyn­lik in De­sem­ber klaar wees. Hy sal ook tyd hê om dié din­ge te doen waar­voor hy nie kans ge­kry het as ge­volg van sy straw­we ske­du­le nie. Hy sal steeds tus­sen­deur lied­jies skryf en op­neem vir sy al­bum van ses lied­jies wat la­ter van­jaar uit­ge­reik word. As jy dit nog nie ge­sien het nie, kan jy Vry­dag in die At­ter­bu­ry­te­a­ter in P­re­to­ria na Tim P­le­w­man as die grot­man in gaan kyk. Met 1 500 uit­ver­koop­te ver­to­nings is dit die pro­duk­sie wat al die lang­ste in Suid­A­fri­kaan­se te­a­ters op­ge­voer is. Dit is oor­spronk­lik deur die A­me­ri­ka­ner Rob Bec­ker ge­skryf. P­le­w­man het die teks vir ’n Suid­A­fri­kaan­se ge­hoor aan­ge­pas. P­le­w­man het ook ’n Vi­ta­prys as bes­te ak­teur in ’n ko­me­die vir sy rol ont­vang. Kaar­tjies kos van R180 tot R220. Be­spreek by Com­pu­tic­ket. Die ver­nu­wen­de te­a­ter­skep­per La­ra Foot se jong­ste dra­ma,

is tans in die Man­nie Ma­nim­te­a­ter by die Mark­te­a­ter in Ne­w­town, Jo­han­nes­burg, op die plan­ke. Die stuk het vroe­ër van­jaar drie F­leur du Cap­pry­se ver­o­wer. Dit is ’n aan­gry­pen­de on­der­soek na gees­tes­ge­sond­heid en spe­si­fiek bi­po­lê­re ge­moedstoor­nis. Dit be­lig ook die in­vloed van men­se met dié ge­moedstoor­nis op hul ge­lief­des, werk en vriend­skap­pe. Jen­ni­fer S­teyn, Andrew Buck­land en Mn­ce­di­si S­ha­ban­gu ver­tolk rol­le. Dit duur tot 16 Ju­lie. Ver­to­nings is Dins­dae tot Sa­ter­dae om 20:15 en Son­dae om 15:15. Ska­kel 011 832 1641 uit­brei­ding 123 of 072 367 7867 met na­vrae en om te be­spreek, of be­spreek by Web­tic­kets. As deel van hul kin­der­te­a­ter vir die win­ter­va­kan­sie bied die Pier­neef­te­a­ter in P­re­to­ria Vry­dag en Sa­ter­dag die pro­duk­sie aan. Dit word aan­ge­bied deur WeeKIDZ. Dit is op die plan­ke van Don­der­dag 6 Ju­lie tot Sa­ter­dag 8 Ju­lie. An­der pro­duk­sies is (Jo Chris­tal Pro­duk­sies) Maan­dag en Dins­dag om 10:00, Woens­dag en Don­der­dag om 10:00, op 14 en 15 Ju­lie om 10:00 en van 20 tot 22 Ju­lie. Kaar­tjies kos van R55 tot R65. Ska­kel 012 329 0709 vir na­vrae. Kaar­tjies kan by die deur ge­koop word. S­tuur e­pos aan in­fo@pier­neef­te­a­ter.co.za of be­soek pier­neef­te­a­ter.co.za om te be­spreek.

Fo­to: SUZY BERNSTEIN

Tim P­le­w­man in De­fen­ding the Ca­veman.

Fo­to: JACO MARAIS

John­ny C­legg

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.