On­ver­wag­te kant van C­hur­chill be­lig

Beeld - - Vrydag - Teré­sa Coet­zee Met B­ri­an Cox, Mi­ran­da Ri­chard­son, John Slat­te­ry, El­la Pur­nell, Ja­mes Pure­foy, Ju­li­an Wad­ham en Ri­chard Dur­den. Tyds­duur: 105 min. OL.

In die al­ge­meen hou ek baie van ge­skied­kun­di­ge dra­mas om­dat dit ’n mens se ge­heue weer so ’n bie­tjie af­stof oor ge­beu­re waar­van ons weet, maar eint­lik die de­tail van ver­geet het.

Ek be­sef die skry­wers en re­gis­seurs neem soms kre­a­tie­we vry­moe­dig­heid om de­tail by te voeg om die sto­rie ’n bie­tjie in­te­res­san­ter en kleur­vol­ler te maak, maar na­dat ek gaan na­lees het oor er­ken­de kri­ti­ci se me­ning oor die fei­te in C­hur­chill, was ek on­ge­luk­kig skep­ties oor die fliek.

Andrew Ro­berts wat ’n pro­mi­nen­te C­hur­chill-his­to­ri­kus is, het die fliek af­ge­maak as to­ta­le on­sin. Hy het pront­uit ver­tel dat by­kans el­ke feit in die fliek ver­draai is . . .

Die fliek be­gin waar die B­rit­se pre­mier, Win­ston C­hur­chill, op die strand staan en sien hoe die see­wa­ter rooi ver­kleur.

Die vol­gen­de oom­blik spoel ’n klomp ly­ke op die strand uit en i­ro­nies ge­noeg, is dit die e­nig­ste oor­logs­to­neel in die rol­prent, wat 103 mi­nu­te lank oor die oor­log han­del.

Hoe­wel C­hur­chill in die mees­te van ons se gees­tes­oog ’n for­se veg­ter was, word ’n an­der kant van hom in hier­die fliek uit­ge­beeld. Hy is ont­mag­tig en die ky­ker voel by­na jam­mer vir hom.

Hy pro­beer al­les in sy ver­moë om die D-dag-in­val in Ju­nie 1944 in die wie­le te ry van­weë die groot ge­tal le­wens wat dit kan eis, as­ook sy vo­ri­ge on­der­vin­dings in die Eer­ste Wê­reld­oor­log.

Daar is e­mo­si­o­ne­le oom­blik­ke in die fliek soos wan­neer hy op sy knieë neer­sak in sy slaap­ka­mer en be­gin bid.

Die 70-ja­ri­ge B­ri­an Cox ver­tolk die rol van C­hur­chill bril­jant, en hoe­wel die fliek net bin­ne ’n paar dae ty­dens die Twee­de Wê­reld­oor­log af­speel, kry ’n mens ’n goeie i­dee van die per­soon­li­ke uit­da­gings wat ’n lei­er soos hy moes trot­seer.

Daar word ook in­sig ge­gee op sy ver­hou­ding met sy vrou, C­le­menti­ne (ge­speel deur Mi­ran­da Ri­chard­son).

Mis­kien moet die ky­ker van dié fliek min­der fo­kus op wat fei­te en fik­sie is en meer op die sto­rie van ’n lei­er se laas­te per­soon­li­ke stryd teen die ver­skrik­king van oor­log. )

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.