’n Am­bu­lans is nie ’n taxi nie, mi­nis­ter!

Beeld - - Sake - Nel­lie Brand­Jon­ker

’n Am­bu­lans is nie ’n taxi nie, is die bood­skap van die nood­diens­te­be­dryf aan dr. Aa­ron Mot­so­a­le­di, mi­nis­ter van ge­sond­heid.

Mot­so­a­le­di het op ’n me­di­a­kon­fe­ren­sie met die be­kend­stel­ling van die Wit­skrif oor Na­si­o­na­le Ge­sond­heids­ver­se­ke­ring (NGV)-am­bu­lan­se met taxi’s ver­ge­lyk toe hy oor sy plan ge­praat het dat al­le am­bu­lan­se wit moet wees en een nood­nom­mer ge­bruik moet word.

Mot­so­a­le­di het ge­sê se­ke­re wet­ge­wing sal moet ver­an­der om die be­kend­stel­ling van die NGV moont­lik te maak, in­slui­tend ver­skeie wet­te oor am­bu­lan­se.

New York se geel taxi’s

Vol­gens Mot­so­a­le­di is die aan­be­ve­lings van ’n span wat oor­see gaan kers op­steek het in die wit­skrif in­ge­sluit: 1. Al­le am­bu­lan­se moet die­self­de kleur wees. 2. Daar moet ’n spe­si­a­le nom­mer wees wat deur die mi­nis­ter van kom­mu­ni­ka­sie of Tel­kom aan die pu­bliek ge­gee word.

Vol­gens hom is die de­par­te­ment reeds ge­dreig met reg­stap­pe as hy daar­mee voort­gaan na­dat die kon­sep­wit­skrif in De­sem­ber 2015 vir o­pen­ba­re kom­men­taar be­kend ge­stel is.

“In New York is daar taxi’s wat deur ver­skil­len­de maat­skap­pye be­sit word, maar die stads­raad het be­sluit hul­le moet al­mal geel wees. As jy ’n taxi soek, kry jy ’n geel taxi. Ons wil die­self­de met am­bu­lan­se doen.”

O­li­ver W­rig­ht, uit­voe­ren­de hoof van die Suid-A­fri­kaan­se Ver­e­ni­ging vir Pri­va­te Am­bu­lan­se en Nood­diens­te (Sa­pa­e­sa), sê: “Dit toon hoe kom­mer­wek­kend sy hui­di­ge sie­ning is. Am­bu­lan­se is nie taxi’s nie en is in ’n heel­te­mal an­der e­ko­no­mie­se sek­tor be­dry­wig.”

Hy sê boon­op is die geel taxi’s in A­me­ri­ka vry­wil­lig en nie deur die re­ge­ring af­ge- dwing nie.

“In­dien die mi­nis­ter ap­pels met ap­pels wil ver­ge­lyk, moet hy ken­nis neem van hier­die oog­lo­pen­de weg­la­ting in sy kom­men­taar aan­gaan­de am­bu­lan­se in A­me­ri­ka.”

Nié in die wit­skrif

W­rig­ht sê die ver­wy­sing na am­bu­lan­se wat die­self­de kleur is en na die na­si­o­na­le nood­nom­mer ver­skyn eg­ter nie meer in die nu­we wit­skrif nie.

Hy meen Mot­so­a­le­di wou dalk nie er­ken hul­le het te ver ge­gaan met die be­pa­lings nie.

“Sa­pa­e­sa steun dié uit­slui­tings in die her­sie­ne wit­skrif.”

W­rig­ht meen Mot­so­a­le­di het dalk op die me­di­a­kon­fe­ren­sie ver­wys na die re­gu­la­sies oor me­die­se nood­diens­te wat ’n wy­si­ging in die na­si­o­na­le Ge­sond­heids­wet is.

Fo­to: JACO MARAIS

Een na­si­o­na­le nood­nom­mer is nog iets wat dr. Aa­ron Mot­so­a­le­di, mi­nis­ter van ge­sond­heid, graag in Suid­A­fri­ka wil sien.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.