Ga­ping tus­sen di­rek­teu­re en wer­kers se sa­la­ris­se groei

Beeld - - Sake - Niel Jou­bert

Die ga­ping tus­sen die ver­goe­ding van di­rek­teu­re en die ge­mid­del­de werk­ne­mer word steeds al hoe gro­ter.

Dit is ten spy­te daar­van dat die ver­goe­ding van uit­voe­ren­de di­rek­teu­re steeds nou­keu­rig be­stu­deer word uit al­le oor­de, sê PwC in sy jaar­lik­se Exe­cu­ti­ve di­rec­tors: Practi­ces and re­mu­ne­ra­ti­on trends re­port.

In­s­ti­tu­si­o­ne­le be­leg­gers ver­soek ook toe­ne­mend dat daar her­vor­ming aan ver­goe­ding moet wees, vol­gens die ver­slag.

“Dit is am­per ’n uit­ge­maak­te saak dat die hui­di­ge mo­del van uit­voe­ren­de ver­goe­ding weer tot oor­sig sal kom,” sê Ge­rald See­gers, hoof van men­se- en or­ga­ni­sa­sie­hulp­bron­ne van PwC A­fri­ka.

Hy sê kri­ti­ci meen daar moet stren­ger re­gu­la­sies wees vir ver­goe­ding om­dat die be­drae wat di­rek­teu­re ont­vang, vol­gens hul­le nie ge­noeg­saam ge­kop­pel is aan die maat­skap­py se pres­ta­sie nie.

Hy sê in Suid-A­fri­ka is daar ’n sterk be­we­ging wat vra dat ge­no­teer­de maat­skap­pye deur­sig­ti­ger moet wees en be­ter moet kom­mu­ni­keer oor hul ver­goe­dings­prak­ty­ke, en ’n meer reg­ver­di­ge en ver­ant­woor­de­li­ke ver­goe­dings­be­leid moet in­stel.

See­gers sê hoe­wel aan­deel­hou­ers en an­der be­lang­heb­ben­des toe­ne­mend druk op re­gu­leer­ders plaas om die ver­meen­de hoë vlak­ke van uit­voe­ren­de ver­goe­ding en aan­spo­rings­oor­een­koms­te in toom te hou, is di­rek­teu­re ook toe­ne­mend on­der druk om aan te pas by die ver­an­de­ren­de sa­ke­om­ge­wing.

Di­rek­teu­re se ver­goe­ding

Die ge­mid­del­de in­fla­sie in SuidA­fri­ka vir die tyd­perk on­der oor­sig was 6,6%. In hier­die tyd­perk het uit­voe­ren­de di­rek­teu­re ’n ge­mid­del­de ver­ho­ging van 5,7% ge­kry.

Die me­di­aan­ver­goe­ding van al­le uit­voe­ren­de di­rek­teu­re was R3,906 mil­joen.

PwC het ook die ver­goe­ding van die groot­ste tien maat­skap­pye op die JSE on­der­soek, wat vir so­wat 60% van die mark­waar­de van die beurs ver­ant­woor­de­lik is.

Die ge­mid­del­de ver­goe­ding van ’n uit­voe­ren­de hoof in 2016 was R24,6 mil­joen. ’n Fi­nan­si­ë­le hoof het ge­mid­deld R13,8 mil­joen ver­dien en ’n uit­voe­ren­de di­rek­teur R7,7 mil­joen.

Die pro­fiel van ’n uit­voe­ren­de di­rek­teur

Op 28 A­pril 2017 was daar 1 174 (2015: 1 179) uit­voe­ren­de di­rek­teu­re in die di­rek­sies van 360 JSE­ge­no­teer­de maat­skap­pye.

Die ge­mid­del­de ou­der­dom van ’n di­rek­teur is 53. ’n Di­rek­teur dien ge­mid­deld 4,8 jaar in die di­rek­sie van ’n maat­skap­py.

PwC sê hoe­wel vroue 40% van die in­ter­na­si­o­na­le werk­mag ver­teen­woor­dig, is slegs 5% van in­ter­na­si­o­na­le uit­voe­ren­de hoof­de vroue.

In Suid-A­fri­ka is daar slegs een maat­skap­py deel van die JSE se Top-40-in­deks wat ’n vrou as uit­voe­ren­de hoof het.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.