‘Ramp­spoed’ ver­wag met ge­sond­heids­plan

Beeld - - Sake Nuus - Nel­lie Brand­Jon­ker

Die staat se plan met die Na­si­o­na­le Ge­sond­heids­ver­se­ke­ring (NGV) gaan ramp­spoe­di­ge ge­vol­ge vir pri­va­te ge­sond­heid­sorg hê, uit­ein­de­lik tot ho­ër pry­se lei en die ge­hal­te van ge­sond­heid­sorg gaan daal.

Dít is van die eer­ste kri­tiek wat oor die fi­na­le wit­skrif oor die NGV ont­vang is.

Mi­cha­el Set­tas, di­rek­teur van die ga­pings­dek­king­ver­se­ke­raar Ka­eloXe­lus, sê die voor­stel dat net een fonds ge­sond­heid­sorg gaan aan­koop, gaan ’n be­lang­rik im­pak op die wer­king van die pri­va­te sek­tor hê.

Die staats­be­stuur­de fonds wat voor­ge­stel word, sal jaar­liks om­trent R400 mil­jard moet be­stuur en “kor­rup­sie is feit­lik se­ker”.

Die wit­skrif oor die staat se plan met die Na­si­o­na­le Ge­sond­heids­ver­se­ke­ring is Vry­dag in die S­taats­koe­rant ge­pu­bli­seer.

Dr. Aa­ron Mot­so­a­le­di, mi­nis­ter van ge­sond­heid, sê dit be­te­ken die NGV-wet kan nou ge­skryf word en so­wat 12 wet­te sal ge­wy­sig moet word.

An­der in die ge­sond­heids­be­dryf lees die fi­na­le wit­skrif nog om die im­pli­ka­sies te ver­staan.

Dr. Jo­na­than Broom­berg, uit­voe­ren­de hoof van die groot ad­mi­nis­tra­teur Dis­co­ve­ry He­alth, sê hul­le be­stu­deer die in­lig­ting nog. “Ons sal eers met die de­par­te­ment van ge­sond­heid in ver­bin­ding tree om dui­de­lik­heid oor se­ke­re be­lang­ri­ke kwes­sies te kry en be­son­der- he­de vas te stel.”

Set­tas sê die voor­stel in die wit­skrif be­te­ken die pri­va­te sek­tor gaan in we­se “son­der ver­goe­ding ge­na­si­o­na­li­seer word”.

Die sie­ning word in die wit­skrif ge­hul­dig dat een fonds vir die NGV sy “groot­maat-aan­koop­krag” sal kan ge­bruik om die prys van ge­sond­heids­org­diens­te te ver­min­der.

“Maar ter­self­der­tyd word ver­klaar dat me­die­se diens­ver­skaf­fers in so­wel die o­pen­ba­re as die pri­va­te sek­tor ge­ak­kre­di­teer sal word én dat hul pry­se dan vas­ge­stel sal word vir die diens­te wat aan die NGV ver­koop word.”

Set­tas sê die do­ku­ment ver­wys daar­na dat ’n “een­vor­mi­ge stra­te­gie vir ver­goe­ding” ge­bruik sal word en dat ge­ak­kre­di­teer­de diens­ver­skaf­fers nie daar­van mag af­wyk nie.

“As die NGV die pry­se be­heer waar­teen die diens­te aan­ge­koop gaan word, hoe­kom moet die groot­maat­koop­krag van ’n en­ke­le fonds ge­bruik word om pry­se te ver­min­der?”

Set­tas sê in die wit­skrif word aan­ge­dui dat me­die­se ske­mas nie pa­ral­lel met die NGV sal funk­si­o­neer nie, maar net aan­vul­len­de diens­te sal mag bied wat nie in die na­si­o­na­le plan be­skik­baar is nie.

“Dit sal die hui­di­ge me­die­se­ske­ma­mark ver­nie­tig en die mees­te pri­va­te diens­ver­skaf­fers in we­se na­si­o­na­li­seer, aan­ge­sien hul­le nie an­ders sal kan as om deur die NGV vir die ge­de­fi­ni­eer­de diens­te teen ge­re­gu­leer­de pry­se kon­trak­teer te word nie.”

Die me­de­din­ging tus­sen me­die­se ske­mas en diens­ver­skaf­fers gaan ver­wy­der word.

“Dit gaan ramp­spoe­di­ge ge­vol­ge hê. Ge­hal­te gaan daar­on­der ly en die im­pak op lang ter­myn gaan ho­ër pry­se wees, want dit is die on­be­twis­te ge­volg as me­de­din­ging uit ’n mark ver­wy­der word.

“Die oog­lo­pen­de pro­ble­me met die ge­hal­te van ge­sond­heid­sorg in die staats­diens is pre­sies wat on­der ’n en­ke­le be­ta­ler sal ont­staan.”

Die wit­skrif ver­klaar dat men­se nie ge­dwing sal word om die diens­te te ge­bruik nie, “maar as me­die­se ske­mas nie saam met die NGV kan be­staan nie, hoe sal men­se kan kies?”

Set­tas meen nog ’n ge­volg van wat in­ge­vol­ge die NGV voor­ge­stel word, is dat dok­ters na “vrien­de­li­ker mark­te” gaan ver­huis.

Na­dat ken­ners vroe­ër reeds kom­mer oor die be­plan­de Na­si­o­na­le Ge­sond­heids­ver­se­ke­ring uit­ge­spreek het, re­ken hul­le die NGV gaan be­staan­de me­die­se ske­mas be­hoor­lik laat les op­sê.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.