Dink groot, al s­paar jy klein

Beeld - - Sake Nuus - Han­lie S­tad­ler

Jou ver­moë om te s­paar hang nie net van jou in­kom­ste af nie, maar groot­liks ook van jou wils­krag en dis­si­pli­ne.

Die Suid-A­fri­kaan­se S­paar­in­sti­tuut moe­dig men­se aan om dié Spaarmaand (Ju­lie) “al­ter­na­tie­we ma­nie­re” te vind om te s­paar en te be­lê.

Al ken jy die ba­sie­se spaar­wen­ke, raak ’n mens dik­wels laks of ver­geet die gro­ter prent­jie – die eint­li­ke re­de waar­om jy wil s­paar en be­lê.

Wen­ke om op koers te bly: 1. Stel ’n tei­ken om ge­mo­ti­veer te bly. Die heel eer­ste spaar­doel­wit moet wees om ’n nood­fonds te be­gin so­dat jy nie skuld hoef te maak as iets on­voor­siens ge­beur nie. An­der doel­wit­te kan wees va­kan­sies, skool, of ’n de­po­si­to op ’n huis. Af­tre­de is ui­ter­aard een van jou heel be­lang­rik­ste spaar­doel­wit­te – selfs al is jy nog de­ka­des van af­tre­de af.

Selfs as jy eer­ste skuld af­be­taal, moet jy te­ge­ly­ker­tyd be­gin geld be­lê so­dat jy die voor­deel van saam­ge­stel­de op­brengs­te kan be­gin trek. Pro­beer ’n 80-20-be­gin­sel volg – met 80% van jou spaar­geld be- taal jy skuld af en 20% be­lê jy. 2. Ou­to­ma­ti­seer. Een van die bes­te ma­nie­re om te s­paar, is om se­ker te maak die geld word ou­to­ma­ties van jou bank­re­ke­ning af­ge­trek so gou as moont­lik na­dat jou sa­la­ris in­be­taal is. 3. Jou eie 13de (of 14de) tjek. Som­mi­ge werk­ne­mers maak dit moont­lik dat jy vir jou eie “bo­nus” s­paar deur el­ke maand ’n deel van jou sa­la­ris te­rug te hou en dit dan in De­sem­ber te laat uit­be­taal.

Vra jou werk­ge­wer of so ’n op­sie vir jou moont­lik is. 4. Dra die mak­si­mum by vir af­tre­de. Jy kan jou werk­ge­wer vra of jy jou by­drae kan aan­pas. Ge­woon­lik kry jy een keer per jaar die ge­leent­heid om dit te doen.

Hoe­wel dit be­te­ken dat jy min­der geld in jou sak sal kry, gee dit vir jou gro­ter se- ker­heid dat jy een­dag die mas sal op­kom wan­neer jy af­tree.

By­dra­es tot jou pen­si­oen- of voor­sorg­fonds en uit­tree-annui­tei­te het be­las­ting­voor­de­le. 5. Spreek jaar­liks ’n fi­nan­sie­le be­plan­ner om jou geld­sa­ke ge­sond te hou. 6. S­paar saam. ’n S­tok­vel of be­leg­gings­klub tus­sen vrien­de en fa­mi­lie­le­de kan help om jou te mo­ti­veer om te s­paar. Be­lê ’n per­sen­ta­sie van die geld wat jul­le s­paar in ’n spaar­re­ke­ning wat ren­te ver­dien, of in ’n ef­fek­te­trust, of beurs­ver­han­del­de fonds so­dat dit kan groei. 7. S­paar vir jou kin­ders. Ge­bruik el­ke ge­leent­heid wat op­duik om vir jou kin­ders se toe­koms te s­paar. Moe­dig men­se aan om met die ooi­e­vaars­tee kon­tant te gee wat jy dan in ’n be­las­ting­vrye be­leg­ging vir jou kind plaas. 8. Skep ’n “pret”-fonds. Craig Torr, ’n ge­ser­ti­fi­seer­de fi­nan­si­ë­le be­plan­ner van Crue In­vest, stel voor jy maak die op­of­fe­ring die moei­te werd deur jou­self op klein ma­nie­re te be­derf. Sit el­ke maand ’n klein be­drag op­sy vir ver­maak en “klein luuk­ses”, soos ’n tyd­skrif of ’n nu­we lip­stif­fie.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.