Aan­trek­li­ke ba­te­klas

Beeld - - Eiendomme Veilings -

Die vraag na doel­ge­maak­te stu­den­te­ver­blyf in A­fri­ka suid van die Sa­ha­ra het so vin­nig ge­styg dat die soort ver­blyf die be­lang­stel­ling lok van be­leg­gers, pri­va­te o­pe­ra­teurs en ont­wik­ke­laars van oor die wê­reld.

Teen dié ag­ter­grond kan stu­den­te­ver­blyf in se­ke­re stre­ke in A­fri­ka suid van die Sa­ha­ra ont­luik as ’n aan­trek­li­ke al­ter­na­tie­we be­leg­gings­ka­te­go­rie, net soos in ont­wik­kel­de mark­te soos B­rit­tan­je en die VSA, blyk uit nu­we na­vor­sing deur JLL.

Die pri­mê­re dryf­krag ag­ter die vraag na doel­ge­maak­te stu­den­te­ver­blyf is die sty­gen­de in­skry­wings by ter­si­ê­re in­stel­lings, sê Pe­pler San­dri, JLL se ven­noot vir ka­pi­taal­mark­te in A­fri­ka suid van die Sa­ha­ra.

Ter­si­ê­re in­skry­wings in A­fri­ka suid van die Sa­ha­ra het die af­ge­lo­pe tien jaar van 2,3 mil­joen tot 5,2 mil­joen op­ge­skiet.

“In­skry­wings by ter­si­ê­re in­stel­lings word sterk be­ïn­vloed deur be­vol­kings­groei en A­fri­ka se be­vol­king gaan teen 2050 tot 2,4 mil­jard ver­dub­bel.” Hy sê ter­ si­ê­re in­skry­wings in A­fri­ka suid van die Sa­ha­ra groei teen 9% op ’n jaar­grond­slag, wat daar­op neer­kom dat in­fra­struk­tuur­be­ste­ding in die ge­bied ’n pri­o­ri­teit moet wees.

“As ter­si­ê­re in­skry­wings teen 2020 teen 10,8% styg, ver­wag JLL dat meer as 500 000 nu­we doel­ge­maak­te stu­den­te bed­dens gaan no­dig wees.” Dit gaan neer­kom op ’n kon­struk­sie­kos­te van tus­sen $4 mil­jard en $5,9 mil­jard.

Die te­kort aan doel­ge­maak­te stu­den­te­ver­blyf is ewe sig­baar in Suid­A­fri­ka, waar die stu­den­te­ver­blyf­mark meer vol­was­se is as in die res van A­fri­ka suid van die Sa­ha­ra. Vol­gens JLL se skat­ting van die so­wat 1 065 000 stu­den­te wat in 2016 aan Suid­A­fri­ kaan­se in­stel­lings ge­stu­deer het, is slegs 107 000 op kam­pus­se ge­huis­ves.

San­dri sê in 2010 het die o­pen­ba­re sek­tor slegs 12% van die to­ta­le stu­den­te­ver­blyf voor­sien, en die pri­va­te sek­tor 41%. “As aan­ge­neem word dat die pri­va­te sek­tor in 2017 steeds 41% van stu­den­te­ver­blyf voor­sien, is dié sek­tor tans ver­ant­woor­de­lik vir die voor­sie­ning van on­ge­veer 430 000 bed­dens.”

Hy sê om tot die mark toe te tree, kan pri­va­te ont­wik­ke­laars die ves­ti­ging oor­weeg van o­pen­ba­re­pri­va­te­ven­noot­skap­pe. Doel­tref­fen­de ont­wik­ke­lings kan lei tot be­kos­tig­baar­der stu­den­te­ver­blyf en guns­ti­ge op­brengs­te vir be­leg­gers.

’n Kuns­te­naars­voor­stel­ling van Res­pu­bli­ca se stu­den­te­ver­blyf­ont­wik­ke­ling in Hat­field, waar die twee­de fa­se in aan­bou is.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.