Van jou vrien­din, O­li­ve...

VEILINGS Pos­kaar­te word aan­lyn op­ge­veil

Beeld - - Veilings -

Die aan­lyn af­sla­er An­ti­qua­ri­anAucti­ons.com veil van­dees­week drie hand­ge­skre­we pos­kaar­te van O­li­ve S­chrei­ner aan vrien­de in Graaf­fRei­net op. Die be­raam­de prys vir dié meer as hon­derd jaar oue pos­kaar­te is $1 500 tot $2 000.

S­chrei­ner (1855-1920), skry­wer, fe­mi­nis, pa­si­fis en den­ker, word van­dag ver­al ont­hou vir haar Ka­roo-ro­man The S­to­ry of an A­fri­can Farm.

Die bie­ë­ry het gis­ter ge­o­pen en sluit op 13 Ju­lie om 18:30 Suid-A­fri­kaan­se tyd.

Die pos­kaar­te, al drie in ’n goeie toe­stand, is tus­sen 1911 en 1912 in So­mer­set-Oos en Wyn­berg, Kaap­stad, ge­pos.

Daar­in vra S­chrei­ner ge­sel­se­rig of hul­le ’n goeie Kers­fees ge­had het, sê waar sy oor­bly in Kaap­stad en dat sy wens sy kan hul­le sien.

Twee van die pos­kaar­te is ge­skryf aan S­chrei­ner se vrien­din Mim­mie Mur­ray. Mim­mie was ge­troud met (Andrew) Hal­da­ne Mur­ray (1866-1916), die seun van ds. Andrew Mur­ray. Sy was be­trok­ke by die be­we­ging vir stem­reg vir vroue en het ’n tak van die Wo­men’s En­fran­chi­se­ment Le­a­gue in die Graaff-Rei­net-om­ge­wing ge­stig. Die an­der een is aan And­re Mur­ray, ’n dog­ter van Hal­da­ne

Sy het pro­beer om am­bi­sie en ’n gro­ter po­li­tie­ke be­wus­syn by ’n jon­ger ge­slag vroue te wek.

en Mim­mie.

S­chrei­ner het dik­wels vrien­de ge­maak met jon­ger vroue, ver­al die dog­ters van haar vrien­de. Sy het pro­beer om am­bi­sie en ’n gro­ter po­li­tie­ke be­wus­syn by ’n jon­ger ge­slag vroue te wek.

Aan And­re spe­si­fiek het sy heel­wat kort b­rie­we en la­ter van­uit Eu­ro­pa tal­le pos­kaar­te ge­skryf.

Op al die pos­kaar­te blyk warm­te en toe­ge­neent­heid, en dit is tref­fend dat S­chrei­ner haar as ge­ly­ke groet: “your f­riend O­li­ve”.

An­ti­qua­ri­anAucti­ons.com is ge­stig deur Paul Mills wat meer as 35 jaar on­der­vin­ding in die in­ter­na­si­o­na­le han­del van seld­sa­me boe­ke het. Die web­werf is se­dert 2010 aan die gang.

Bo: Een van die pos­kaar­te wat O­li­ve S­chrei­ner (op die in­las) ge­skryf het en wat aan­lyn op­ge­veil word.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.