Ve­te­raan van WO II lyk weer spog­ge­rig

VEILINGS Was skiet­tei­ken vir sol­da­te

Beeld - - Veilings - Bo: Dié Bu­gat­ti is een van die bes­te en mooi­ste vin­ta­ge­se­dans wat hul­le nóg te­ë­ge­kom het, sê die B­rit­se af­sla­ers. Links is ’n 1969­E­Ty­pe Ja­guar 4.2­li­ter, reg vir die pad.

Ve­te­raan­mo­tors, som­mi­ge met ’n in­te­res­san­te ge­skie­de­nis, word la­ter van­dees­maand in Cam­brid­ges­hi­re, En­ge­land, op­ge­veil

Een van die mo­tors wat op 26 Ju­lie by die Dux­ford-oor­logs­mu­seum in En­ge­land op­ge­veil gaan word, gee ’n nu­we be­te­ke­nis aan die woord “ve­te­raan”.

Dié 1929-Bu­gat­ti Ty­pe 44 Van­voor­en-se­dan se oor­spronk­li­ke ei­e­naar was nie­mand min­der nie as Je­an Ja­c­ques Peu­ge­ot, ’n lid van die mo­tor­ver­vaar­di­gers­fa­mi­lie.

Duit­se sol­da­te wat in die Twee­de Wê­reld­oor­log by die Peu­ge­ot-cha­teaux in­kwar­tier is, het die Bu­gat­ti vir tei­ken­skiet ge­bruik. Die ar­me ge­won­de mo­tor het in ’n mo­tor­huis ge­staan en toe ja­re lank op ’n skroot­werf deur­ge­bring.

Die on­der­stel en rat­kas is eg­ter on­ge­deerd uit­ge­haal en die Wil­kin­son’s Co­a­chbuil­ders-maat­skap­py het dit van 1990 tot 1994 ge­re­stou­reer. Hul­le het nu­we bak­werk uit an­der Bu­gat­ti-“oor­le­wen­des” ge­skep, ’n en­jin uit ’n an­der een ge­haal, en nou lyk dié rooi me­neer so goed as nuut.

“Dit het prag­ti­ge de­tail met bui­ten­ge­wo­ne trip­pel­skar­nier­deu­re en is een van die bes­te en mooi­ste vin­ta­ge-se­dans wat ons nog te­ë­ge­kom het,” sê Da­mi­an Jo­nes, hoof van ver­ko­pe van H&H Clas­si­cs, wat die kar ver­koop. ’n Vei­lings­prys van £200 000 tot £240 000 (R3,5 tot R4,2 mil­jard) word ver­wag.

Op die­self­de vei­ling word ’n skaars Mi­ni Cooper S wat vroeer aan die om­stre­de To­ry-mi­nis­ter Er­nest Mar­ples be­hoort het, ver­koop.

Mar­ples was die mi­nis­ter van ver­voer van 1959 tot 1964.

Hy het die spoor­stel­sel ak­tief on­der­myn en die ont­wik­ke­ling van B­rit­tan­je se snel­weg­stel­sel aan die gang ge­sit – en sy eie maat­skap­py het lek­ker daar­uit geld ge­maak. Hy het al hoe on­ge­wil­der ge­raak en “Mar­ples must go” is dik­wels op brûe oor paaie ge­verf, nog voor­dat die per­soon­li­ke voor­deel wat hy uit sy be­leid ge­trek het, op die lap­pe ge­kom het. Hy het uit­ein­de­lik land­uit ge­vlug, na Mo­na­co, oor be­las­ting­ont­dui­king.

Die 1963- drie­deur-pro­to­ti­pe Mi­ni Cooper S wat hy ge­koop het – om sy gholf­stok­ke mee rond te ry – was een van net drie wat deur Aus­tin se eks­pe­ri­men­te-af­de­ling as ’n luik­rug ge­bou is.

Dit is die e­nig­ste oor­bly­wen­de van dié eks­pe­ri­ment.

Daar word ver­wag dat die Mi- Fo­to’s: H&H CLAS­SI­CS ni vir tus­sen £70 000 en £75 000 (R1,2 tot R1,3 mil­joen) ver­koop sal word.

’n “Re­gen­cy red” 1969-E-Ty­pe Ja­guar 4.2-li­ter het net een ei­e­naar ge­had en het net 1 733 myl (2 789 km) af­ge­lê.

Ten spy­te van dié voor­beel­di­ge, vaal ge­skie­de­nis, is dit ge­re­stou­reer deur die be­ken­de spe­si­a­lis Alan Col­lins. Dit be­te­ken die mo­tor is nou let­ter­lik so goed as nuut.

H&H Clas­si­cs ver­wag dat dit tus­sen £100 000 en £150 000 (R1,7 tot R2,6 mil­joen) sal haal. ) ) ) ) ) )

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.