Vak­bond sê oor peil van on­nies

Beeld - - Nuus - Han­nes Kru­ger

Wan­neer A­fri­ka­ta­le as deel van skool­kur­ri­ku­lums in wer­king ge­stel word, sal ge­sorg moet word dat on­der­wy­sers wat dit aan­bied, die taal se kul­tuur en sy kon­teks deeg­lik be­gryp.

Dit sal nie tot so­si­a­le ko­he­sie by­dra nie as on­der­wy­sers wat nie die taal of sy kul­tuur ver­staan nie, ’n A­fri­ka­taal aan­bied, sê Mug­we­na Ma­lu­le­ke, hoof­se­kre­ta­ris van die Suid-A­fri­kaan­se De­mo­kra­tie­se On­der­wy­sers­u­nie (Sa­dou).

“Die A­fri­ka­ta­le moet met mens­waar­dig­heid aan die leer­lin­ge ge­leer word. Ons on­der­steun die de­par­te­ment se be­sluit om A­fri­ka­ta­le by sko­le aan te bied.”

Hy sê die de­par­te­ment moet ver­se­ker dat on­der­wy­sers wat aan­ge­stel word om A­fri­ka­ta­le aan te bied, op peil is.

“’n A­fri­ka­taal kan nie vir leer­lin­ge ge­leer word deur ’n per­soon wat nie deel is van daar­die taal se kul­tuur nie.”

Ma­lu­le­ke het ge­re­a­geer op die plan van die de­par­te­ment van ba­sie­se on­der­wys om teen vol­gen­de jaar ’n A­fri­ka­taal as deel van die gr. 1-leer­plan in o­pen­ba­re sko­le aan te bied.

Die de­par­te­ment wil teen 2029 ’n A­fri­ka­taal vir al­le leer­lin­ge van gr. 1 tot gr. 12 aan­bied.

Die de­par­te­ment van ba­sie­se on­der­wys het in 2013 3 558 sko­le ge­ï­den­ti­fi­seer “waar geen voor­heen ge­mar­gi­na­li­seer­de amp­te­li­ke A­fri­ka­ta­le” vir leer­lin­ge ge­leer word nie.

E­li­jah Mhlan­ga, woord­voer­der, sê die de­par­te­ment het be­sluit om plan­ne in wer­king te

Gau­teng: Zoe­loe, X­ho­sa, Tswa­na, Suid­Sotho, Noord­Sotho en Tson­ga; ) K­waZu­lu­Na­tal: Zoe­loe, X­ho­sa en Suid­Sotho; ) M­pu­ma­lan­ga: S­wa­zi, Zoe­loe en N­de­be­le; ) Oos­Kaap: X­ho­sa en Suid­Sotho; ) Noord­wes: Tswa­na, X­ho­sa en Zoe­loe; ) Vry­staat: Suid­Sotho, X­ho­sa en Zoe­loe; ) Noord­Kaap: Tswa­na en X­ho­sa; ) Lim­po­po: Noord­Sotho, Tswa­na, Ven­da en Tson­ga; en ) Wes­Kaap: X­ho­sa.

Mhlan­ga sê die de­par­te­ment sal sorg dat on­der­wy­sers om­vat­ten­de op­lei­ding ont­vang voor­dat ’n A­fri­ka­taal by ’n skool aan­ge­bied word.

“Daar word kwar­taal­lik­se ver­ga­de­rings met on­der­wy­sers ge­hou om hul­le vir die vol­gen­de kwar­taal voor te be­rei. Daar word ook ge­reeld ver­ga­de­rings ge­hou waar i­dees en be­hoor­li­ke prak­tyk met me­kaar ge­deel word.”

Teg­no­lo­gie sal in­ge­span word om i­dees uit te ruil om die A­fri­ka­ta­le be­hoor­lik aan te bied.

Mug­we­na Ma­lu­le­ke

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.