Eie­naars kry nog nie wa­pens te­rug

Beeld - - Nuus -

Die po­li­sie se op­tre­de is “mis­kien min­ag­tend teen­oor vuur­wa­pe­n­ei­e­naars, maar dit is nie min­ag­ting van die hof nie”, sê Paul Ox­ley van die vuur­wa­pe­n­ei­e­naars­ver­e­ni­ging Go­sa.

Net­werk24 het vroe­ër be­rig die po­li­sie gaan nog nie vuur­wa­pens, waar­van die li­sen­sie ver­val het, aan die eie­naars oor­han­dig nie.

Reg­ter Ro­nel Tol­may het Dins­dag in die hoog­ge­regs­hof in P­re­to­ria be­slis al­le vuur­wa­pens waar­van die li­sen­sies her­nu moet of moes word, se li­sen­sies bly gel­dig tot­dat die kon­sti­tu­si­o­ne­le hof die fi­na­le sê hier­oor gee.

Tol­may het art. 24 en art. 28 van die Vuur­wa­pen­be­heer­wet on­grond­wet­lik ver­klaar, on­der meer om­dat dit eie­naars geen al­ter­na­tief bied nie as om van hul vuur­wa­pens af te sien as die li­sen­sie ver­val het.

“’n Ver­weer­der in ’n saak oor grond­wet­li­ke kwes­sies, in dié ge­val die po­li­sie, kry ou­to­ma­ties die reg op ap­pèl in die kon­sti­tu­si­o­ne­le hof. Go­sa kan dus nie die po­li­sie vir min­ag­ting van die hof dag­vaar tot­dat die regs­pro­ses sy ver­loop ge­neem het nie,” sê Ox­ley.

Hy sê as die kon­sti­tu­si­o­ne­le hof reg­ter Tol­may se uit­spraak be­krag­tig, sal Go­sa teen die po­li­sie op­tree as hy nie die wa­pens te­rug­gee nie.

“Waar­om die po­li­sie in be­heer ge­plaas is van die ad­mi­nis­tra­sie van vuur­wa­pen­li­sen­sies, is ’n raai­sel. Die po­li­sie is reeds on­der so­veel druk om mis­daad te be­veg. Waar­om word hul­le ver­der be­las met pa­pier­werk?”

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.