Sy dink nie daar be­staan ’n land son­der oor­deel teen­oor ’n vrou en haar bors­te nie, het Mag­gie Marx aan ge­sê.

Mur­ray La Vi­ta

Beeld - - Nuus - Is die “vreem­de nu­we wê­reld” moe­der­skap? Jou ge­dag­tes oor die om­stan­dig­he­de waar­in ma’s van ba­bas hul­le in Suid­A­fri­ka be­vind. Hoe ver­ge­lyk dit met an­der lan­de? Wat is die stand van sa­ke met be­trek­king tot jou af­loer­der?

bors­voed, van ge­lief­des wat be­lag­li­ke stap­pe teen nu­we ma’s doen om­dat hul­le dalk op for­mu­le­melk be­sluit. Van walg­li­ke op­mer­kings as ’n ma be­sluit om in die o­pen­baar te bors­voed. Dis so ver­domp on­no­dig en sim­pel. Moe­der­skap, ja. Eint­lik ou­er­skap, want my man en baie an­der pa’s voel net so ont­nug­ter. ’n Mens dink dat om­dat so­veel voor jou dit met skyn­ba­re ge­mak reg­ge­kry het, dit na­tuur­lik sal kom. En in ’n ma­te doen dit, maar dit ver­an­der ook jou he­le re­a­li­teit. Van jou roe­ti­ne tot jou di­eet tot jou ge­woon­tes en jou stok­perd­jies. Al­les ver­an­der en jou ou pri­o­ri­teits­lys is die eer­ste wat gaan. Oor die om­stan­dig­he­de van Suid-A­fri­kaan­se ma’s kan ek baie sê. Die eer­ste ding is dat moe­ders se er­va­rings in hier­die land ver­skrik­lik di­vers is. Ek skryf dit toe aan die groot ver- skei­den­heid e­ko­no­mie­se werk­lik­he­de wat on­der ons en­ke­le vlag val. Som­mi­ge ma’s bors­voed om­dat dit ver­niet is en om­dat hul ge­meen­skap en kul­tuur daar­voor spa­sie maak en dit as van­self­spre­kend aan­vaar. An­der bors­voed om­dat hul­le in hul duur voor­ge­boor­te­klas­se ge­leer het dat bors­melk die bes­te is vir ba­ba, maar ska­kel oor for­mu­le­melk toe wan­neer dit tyd is om te­rug te gaan werk toe.

Maar ek hoor van baie ma’s wie se werk­ge­wers nie so te­ge­moet­ko­mend soos my­ne is nie; van ma’s wat uit re­stau­ran­te en in­ko­pie­sen­trums ge­jaag word om­dat hul­le wei­er om hul ba­ba in die vuil bad­ka­mer te voer. En dan na­tuur­lik daai on­der­lang­se dis­kri­mi­na­sie van im­promp­tu vo­yeurs en neus­op­trek­ke­ri­ge ooms en tan­nies.

Ek dink die lan­de waar We­ster­se leef­wy­ses nog nie so deel is van die sa­me­le­wing nie, is Anél Ols­son, stig­ter van die Nor­ma­li­se B­re­as­t­fee­ding SA­veld­tog, meen dit moet ’n straf­reg­te­li­ke oor­tre­ding wees om ’n vrou wat in die o­pen­baar bors­voed te ver­hin­der om dit te doen of haar te teis­ter. Jou me­ning hier­oor? Ek stem saam met Anél. As ’n ma be­sluit om in die o­pen­baar te bors­voed, moet sy dit son­der vrees kan doen. Hoe­wel ek glo dat wet­ge­wing in hier­die ver­band nood­saak­lik is, het ek vrae oor die uit­voe­ring daar­van. Net deur weer­stand teen oor­tre­ders deur die ma’s self en ’n groot­skaal­se om­me­keer in ons sa­me­le­wing se per­sep­sie van bors­voe­ding sal sul­ke wet­ge­wing werk­lik doel­tref­fend wees. Daar is ’n lang pad om te stap. Die per­soon is deur die u­ni­ver­si­teit af­ge­dank en die straf­reg­te­li­ke saak word on­der­soek. Die vol­gen­de hof­ver­sky­ning is so­ver ek weet die 27ste Ju­lie.Ek hoop die saak ont­vang die no­di­ge fo­kus en aan­dag.

Mag­gie Marx: “Dit walg my dat ons in ’n wê­reld leef waar moe­ders, on­ge­ag hoe hul­le ver­kies om hul kin­ders te voed, ge­vik­ti­mi­seer word wan­neer hul­le weer­loos is.”

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.