Be­roeps­po­li­ti­ci kan ons red­ders uit JZ­kloue wees

Beeld - - Kommentaar - Beuk­man is re­dak­teur van Beeld.

Al­mal ken die spe­sie. Dit gaan groot­liks oor ’n plek in die par­le­ment en die sa­la­ris. Be­gin­sels en be­leid is ge­woon­lik las­ti­ge ad­mi­nis­tra­sie wat ver­al ver­kie­sings­tyd ge­doen moet word. En dit kan mak­lik ver­ruil word as daar be­ter be­roeps­ge­leent­he­de by ’n an­der par­ty is.

Daar­die sie­ning het ’n aan­deel daar­in ge­had dat kie­sers hul rug op sul­ke po­li­ti­ci be­gin keer het en dat hul­le on­kon­ven­si­o­ne­le keu­ses maak, selfs in A­me­ri­ka, Frank­ryk en B­rit­tan­je.

Ja, daar was in­ten­se de­bat­te oor grond­ver­de­ling, wit­mo­no­po­lie­ka­pi­taal, die on­af­hank­lik­heid van die Re­ser­we­bank en ra­di­ka­le e­ko­no­mie­se trans­for­ma­sie op die ANC se af­ge­lo­pe be­leids­kon­fe­ren­sie.

In baie op­sig­te het die by­een­koms in­der­daad vir pres. Ja­cob Zu­ma se kamp skeef­ge­loop. Hy kon nie sy Bell Pot­tin­ger-man­tra af­ge­dwing kry soos hy graag sou wou nie.

Maar weg van die kon­fe­ren­sie­vloer se ge­woel en nog voor­dat dit ge­beur het, was dit al die af­ge­lo­pe maan­de uit ge­sprek­ke dui­de­lik dat ver­al die ANC-voet- sool­po­li­ti­ci bang is daar gaan heel­wat min­der van hul­le in 2019 her­kies word.

Dit het ’n groot on­rus­tig­heid ge­skep oor vir wie daar nog plek op par­ty­lys­te gaan wees en wie die paal gaan haal as die ANC heel­wat min­der stem­me kry.

En toe­ne­mend word die Zu­ma­kamp as ’n meul­steun om die nek vir wen­po­li­tiek by die stem­bus ge­sien en word al­ter­na­tie­we soos adj.pres. Cy­ril Ra­map­ho­sa oor­weeg.

LP’s en wet­ge­wer­le­de wat nog ’n ter­myn wil dien, sien hom toe­ne­mend as ’n ster­ker op­sie om meer sit­plek­ke te kan be­hou en meer as 50% van die stem­me te kry, wat 100% van die ka­bi­nets­pos­te ver­se­ker.

Van­daar ook die on­der­lig­gen­de span­ning wat toe­ne­mend tus­sen die ANC-kou­kus in die par­le­ment en die na­si­o­na­le lei­er­skap uit­slaan.

Dit pas waar­skyn­lik nie hul s­tra­te­gie om ’n ge­waag­de skuif te maak wan­neer die op­po­si­sie­par­tye se wan­trou­e­mo­sie bin­ne­kort op die a­gen­da is nie.

Dus gaan net dié van hul­le wat wel ge­reeld in hul stre­ke kom en die no­di­ge in­vloed bv hul tak­ke het, die spel kan be­ïn­vloed. En dit is ook net som­mi­ge wat die moei­te doen.

Maar die druk om per­soon­li­ke oor­le­wing tot el­ke prys, wat hul­le juis so ge­haat maak by baie, kan die fi­na­le golf skep wat Ra­map­ho­sa no­dig het om die paal te haal.

Die mees­te ANC-ge­spreks­ge­no­te glo die laas­te tyd dit gaan maar end­uit hy teen dr. N­ko­sa­za­na Dla­mi­ni-Zu­ma wees.

Hul­le lys an­der moont­lik­he­de of “kom­pro­mis­kan­di­da­te” soos volg: Z­we­li Mk­hi­ze (ste­wig en die sterk­ste bui­te­perd, maar te ver­beel­ding­loos en ge­mid­deld), Lin­di­we Si­su­lu (heel­te­mal te lig vir die rol en suk­kel in haar por­te­feul­jes), Jeff Ra­de­be (te neu­traal wan­neer dit saak maak), Ba­le­ka M­be­te (kom ons bly erns­tig), Mat­hews P­ho­sa (sy tyd is ver­by), van die pre­miers, soos Ace Ma­gas­hu­le en Da­vid Ma­bu­za (hul in­vloed is be­lang­rik, maar word oor­skat).

Die oor­bly­wen­de 157 dae tot die ANC se lei­ers­ver­kie­sing gaan soos ’n ril­ler, boei­end maar ook angs­wek­kend, wees. )

Die sport­prent het op 20 Mei in die Bur­ger ver­skyn.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.