Seks­bot vir teg­no­maagd

Ro­bot­te vir seks is dees­dae so ge­so­fis­ti­keerd dat hul­le ’n be­drei­ging vir die wê­reld se oud­ste be­roep ge­word het, skryf

Beeld - - By - Piet Mul­ler. Gra­fi­ka: MORNÉ SCHAAP

Sal jy op ’n ro­bot ver­lief raak en met een trou? Dalk gou­er as wat jy dink, sê ’n ken­ner van kuns­ma­ti­ge in­tel­li­gen­sie, Da­vid Le­vy. Hy is die skry­wer van die op­spraak­wek­ken­de boek, Lo­ve and Sex with Ro­bots, waar­in hy in­gaan op die mens se be­hoef­te aan in­tie­me ver­trou­e­lin­ge en waar­om so­veel men­se selfs be­ter ver­hou­din­ge met hul troe­tel­die­re het as met men­se.

Dit hang saam met ’n ver­skyn­sel wat prof. S­her­ry Tur­kle be­skryf in haar boek Alo­ne To­get­her. Teg­no­lo­gie het die skep­per van ons in­ti­mi­teit ge­word. So­lank ons aan­lyn is, het ons die il­lu­sie van in­ti­mi­teit en ge­sel­skap. Ons t­wit­ter en facebook met groot hoe­veel­he­de men­se en ons ver­war dit met wa­re ge­sel­skap en in­ti­mi­teit.

Van­daar die ver­skyn­sel dat twee skool­maats langs me­kaar sal sit en teks maar nie met me­kaar ge­sels nie. Of twee jong­ge­trou­des saam in die bed, elk­een met ’n slim­foon of ’n ta­blet.

Ons af­hank­lik­heid van teg­no­lo­gie om ons diep­ste e­mo­sies te be­vre­dig gaan nog gro­ter word na­ma­te re­ke­naars mens­li­ke in­tel­li­gen­sie be­gin e­we­naar.

Daar word ver­wag dat kuns­ma­ti­ge in­tel­li­gen­sie mens­li­ke in­tel­li­gen­sie teen 2030 sal ver­by­steek (dit is oor 13 jaar!).

Wan­neer hier­die punt eers be­reik is, be­gin re­ke­naars en ro­bot­te met mens­li­ke e­mo­sies ’n be­reik­ba­re i­de­aal word. Dit weer sal die vraag laat ont­staan of ro­bot­te “men­se­reg­te” het en of ons hul­le as kol­le­gas en min­naars kan aan­vaar

In Ja­pan, waar jong men­se aan die be­gin van hul loop­ba­ne so hard werk dat hul­le dik­wels uit wan­hoop tot self­dood ge­dryf word en waar ’n ver­ou­de­ren­de be­vol­king dit moei­lik maak vir elk­een om ’n maat te vind, word vir­tu­e­le ge­sel­skap meer as twee de­ka­des lank al aan­ge­bied.

Dit strek van ’n kus­sing met twee arms wat jy slaap­tyd om jou lyf kan vou, tot by vir­tu­e­le fan­ta­sie­maats uit ’n re­ke­naar­spel, waar­uit ’n mens op jou slim­foon die i­de­a­le maat kan kies vir fan­ta­sie­lief­de.

Sul­ke fan­ta­sie­maats kan e­le­men­tê­re ge­sprek­ke voer, be­slui­te neem en voor­stel­le maak oor hoe om ’n aand deur te bring.

In die va­kan­sie­dorp A­ta­mi is daar ho­tel­le waar ’n mens se vir­tu­e­le vriend of vrien­din saam met jou ver­wel­kom word. Jy kan saam met ’n ho­lo­gram van jou nooi of kê­rel af­ge­neem word, net soos ’n reg­te mens, ter­wyl slaap­ka­mers en eet­ka­mers vir jou vir­tu­e­le vrien­de plek maak.

’n Mens won­der hoe lank dit gaan neem voor­dat sul­ke vir­tu­e­le vrien­de toe­ge­rus gaan word met die jong­ste e­lek­tro­nie­se sek­su­e­le teg­no­lo­gie?

Mis­kien is dit nie toe­val­lig nie dat Ja­pan reeds in die mid­del van die 1990’s die eer­ste werk­li­ke seks­ro­bot­te ge­maak het. Van­dag het “seks­bot­te” so ge­so­fis­ti­keerd ge­word dat hul­le ’n be­drei­ging vir die wê­reld se oud­ste be­roep ge­word het.

Seks­bot­te of seks­pop­pe het reeds groot be­sig­heid ge­word. An­ders as die ou­tyd­se op­blaas­pop­pe word hier­die seks­bot­te ge­maak van ’n nu­we ma­te­ri­aal, cy- bers­kin, wat ’n soort­ge­ly­ke ge­voel as mens­li­ke vel het en wat selfs ver­hit kan word tot mens­li­ke tem­pe­ra­tuur en wat ook vloei­stow­we kan af­skei.

Voeg hier­by kuns­ma­ti­ge in­tel­li­gen­sie en die jong­ste ro­bot-teg­no­lo­gie en jy het ’n kuns­ma­ti­ge vrien­din wat soos ’n reg­te mens voel, re­a­geer, praat en ge­lui­de maak. Een wat boon­op ge­pro­gram­meer kan word om jou sek­su­e­le voor­keu­re te ont­hou en wat daar­vol­gens sal re­a­geer!

Maar die lo­bo­la wat jy vir haar sal moet be­taal, is nog­al hoog. Voor­dat pres. Zu­ma aan die be­wind ge­kom het sou so ’n mei­sie – ge­maak vol­gens jou spe­si­fie­ke voor­keu­re – ’n raps oor die R40 000 ge­kos het. Van­dag sal jy waar­skyn­lik so­veel dol­lar moet be­taal.

Moet net nie dink dat vroue deur die in­lig­tings­teg­no­lo­gie af­ge­skeep word nie.

Daar is al lank­al pe­per­duur in­tel­li­gen­te sek­su­e­le speel­goed vir vroue be­skik­baar wat jou spe­si­fie­ke voor­keu­re ont­hou, en dank­sy die jong­ste e­lek­tro­ni­ka ’n u­nie­ke reeks prik­kels en sen­sa­sies kan ver­oor­saak.

Hier­die teg­no­lo­gie sal bin­ne­kort ook be­skik­baar wees in le­wens­groot­te seks­bot­te vir vroue.

Voeg nog hier­by die vor­de­ring wat ge­maak word met “hap­tie­se” teg­no­lo­gie (wat te­rug­voe­ring gee en jou die ge­voel gee dat jy aan die “reg­te” le­we deel­neem); die feit dat e­lek­tro­ni­ka reeds se­ke­re de­le van die brein kan sti­mu­leer om be­paal­de sen­sa­sies te ver­oor­saak – en dat dit nie lank sal duur nie voor­dat die ver­maak­lik­heid­be­dryf fe­ro­mo­ne (sek­su­e­le hor­mo­ne) sal kan ge­bruik om sen­sa­sies te ver­hoog, en ’n mens be­sef ons staan nog maar aan die be­gin van seks­bot­te se ont­wikk­ke­ling.

En dit al­les het be­gin in die 1960’s toe ’n k­lein ron­de din­ge­tjie, ge­naamd die Pil, vroue die eer­ste keer be­heer oor hul eie vrug­baar­heid ge­gee het.

Dit het die mens in staat ge­stel om bin­ne de­ka­des deur dui­sen­de ja­re van sek­su­e­le ta­boes en sek­su­e­le te­o­lo­gie te breek. Ons na­der vin­nig die punt waar We­ster­se men­se net so o­pen­lik oor hul sek­su­a­li­teit sal praat as oor re­sep­te en rug­by.

Die vrees vir HIV en vigs het wel gou ’n dui­de­li­ke perk aan die sek­su­e­le re­vo­lu­sie ge­stel. Maar vir­tu­e­le seks is vol­ko­me siek­te­vry en son­de­vry. En nou­dat meer en meer men­se hul een­saam­heid met mo­der­ne teg­no­lo­gie be­sweer, word ’n ro­bot dalk spoe­dig ook ’n aan­trek­li­ker kê­rel as ’n reg­te man.

Die toe­koms­kun­di­ge Ken­neth Max­well voor­spel eg­ter dat daar wel ’n slang of twee in die pa­ra­dys sal wees soos dat die moont­lik­heid tot eks­pe­ri­men­te­ring wat sul­ke ro­bot­te bied, men­se dalk van sek­su­e­le o­ri­ën­te­ring kan laat ver­an­der.

Boon­op kan ’n nu­we klas men­se ont­staan, teg­no­maag­de, wat nog nooit om­gang met ’n an­der mens ge­had het nie.

Ver­der kan hu­we­li­ke be­dreig word as ’n hu­we­liks­maat ’n ro­bot bo ’n reg­te maat ver­kies.

Ver­al as ’n mens aan­vaar dat ro­bots­eks bin­ne­kort “be­ter” sal wees as mens­li­ke seks; dat dit “eu­fo­rie­se, ska­de­lo­se en be­kos­tig­ba­re” seks sal ver­skaf, soos die na­vor­ser Ka­ren Ma­lo­ney be­weer. ) Dr. Piet Mul­ler is ’n toe­koms­na­vor­ser, piet­mul@i­con.co.za. Bron­ne: Da­vid Le­vy: Lo­ve and Sex with Ro­bots; Ken­neth Max­well: A Sexu­al O­dys­sey – from For­bid­den Fruit to Cy­ber­sex; S­her­ry Tur­kle: Alo­ne To­get­her; Ka­ren Ma­lo­ney: “Eup­ho­ric, Harm­less and Af­for­da­ble” – The Fu­tu­rist, Mei­Ju­nie 2014.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.