Tref­fend met grys staal en lig­te te­ëls

Beeld - - Beeld Huisgids - Li­net­te Re­tief

Hier­die ruim vier­slaap­ka­mer­huis, ’n mees­ter­stuk van Boo­g­ert­man Ar­gi­tek­te, is sen­traal ge­leë in die ge­sog­te Sout­hdo­wns-land­goed in I­re­ne met speel­par­kies en wan­del­paad­jies wat weef deur 50 hek­taar lief­li­ke lan­de­li­ke wei­vel­de.

Een van die eer­ste din­ge wat die oog tref, is spog­af­wer­kings soos ont­wer­pers­lig­te en dub­bel­vo­lu­me-glas-en-a­lu­mi­ni­um­ven­sters en -skuif­deu­re.

Die kon­tras tus­sen die don­ker­grys staal, wit mu­re en lig­te teels, met sand­steen­kleu­ri­ge ge­pak­te klip, vorm ’n u­nie­ke sa­me­smel­ting van teks­tuur en kleur wat tref­fend af­ge­rond word met stra­te­gies ge­plaas­te wa­ter­fon­tei­ne, gras­per­ke en plan­te­groei.

Die leef­a­re­as, pa­tio en gas­te­ka­mer is op grond­vlak en ska­kel ge­rief­lik met die tuin en swem­ba­d­area, laas­ge­noem­de met in­ge­bou­de braai.

Op die eer­ste ver­die­ping wag die stu­deer­ka­mer en an­der slaap­ka­mers, wat al­mal pronk met en sui­te-bad­ka­mers met duur­sa­me ont­wer­per­ste­ëls, kra­ne en sa­ni­tê­re wa­re.

Die wit kom­buis is ont­werp vir ont­haal, kom­pleet met ’n in­sta­pys­kas, 1,8 me­ter hoë oond, kof­fie­ma­ker en in­ge­bou­de kon­vek­sie- en mi­kro­golf­oond, as­ook ’n af­son­der­li­ke op­was- en was­ka­mer met ge­noeg­sa­me pak­plek.

Les bes is daar per­so­neel­ver­blyf, in­slui­tend ’n bad­ka­mer en ’n dub­be­le mo­tor­huis­ver­len­ging wat as ’n werk­win­kel of pak­plek ge­bruik kan word.

Sout­hdo­wns se sen­tra­le lig­ging be­te­ken in­wo­ners kan uit­sien na di­rek­te toe­gang tot I­re­ne se melk­plaas en bui­te­klub, as­ook die Sout­hdo­wns-skool. Sout­hdo­wns se win­kel­sen­trum, kan-

Bo: Hier­die spog­huis is die mees­ter­werk van Boo­g­ert­man Ar­gi­tek­te.

Links: Dié hoe­kie is ’n toon­beeld van styl­vol­le ge­sel­lig­heid en e­le­gan­te mi­ni­ma­lis­me. Die eet­ka­mer is van die boon­ste rak­ke – ook van bo ge­sien.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.