Kry raad as jy ’n huis by bank koop

Beeld - - Beeld Huisgids - Li­net­te Re­tief

Vir voor­ne­men­de huis­ko­pers met ’n be­perk­te be­gro­ting lyk ’n eien­dom wat deur die bank te­rug­ge­neem is na ’n baie aan­lok­li­ke op­sie, om­dat hier­die ei­en­dom­me dik­wels teen min­der as die mark­waar­de be­skik­baar is.

“Ban­ke bied ook dik­wels aan­spo­rings, by­voor­beeld voor­keur­ver­band­ren­te­koer­se en la­er ver­band­re­gis­tra­sie- en regs­geld. Die feit dat daar geen he­re­reg­te be­trok­ke is nie, maak dit ui­ter­aard nog aan­trek­li­ker,” sê Ger­hard Kot­zé, be­stu­ren­de di­rek­teur van die Re­alNet-ei­en­doms­groep.

Daar is eg­ter po­ten­si­ë­le slag­ga­te be­trok­ke met die koop van ’n te­rug­ge­no­me eien­dom, sê Kot­zé. Dit is dus raad­saam vir voor­ne­men­de ko­pers om by ’n er­va­re en be­trou­ba­re eien­doms­a­gent aan te klop voor­dat die fi­na­le tran­sak­sie be­klink word.

’n Er­va­re a­gent sal by­voor- beeld in staat wees om die pro­ble­me te i­den­ti­fi­seer wat daar­toe ge­lei het dat die bank die huis te­rug­ge­neem het, sê hy.

“Oor die al­ge­meen sal ’n eien­dom slegs te­rug­ge­neem word in­dien die oor­spronk­li­ke ei­e­naar dit nie op die ope mark kon ver­koop nie, selfs teen slegs die be­drag wat op die ver­band uit­staan­de is – en daar is ge­woon­lik goeie re­des hier­voor.

“Eer­stens is dit on­waar­skyn­lik dat ’n ei­e­naar wat nie sy ver­band­paai­e­men­te kon be­taal nie, geld aan be­hoor­li­ke in­stand­hou­ding sou be­stee het, wat be­te­ken te­rug­ge­no­me ei­en­dom­me is dik­wels nie in ’n goeie toe­stand nie. ’n Eien­doms­a­gent sal die te­kens raak­sien en jou kan ver­wys na kun­di­ges wat die kos­te van die her­stel­werk kan be­re­ken – voor­dat jy koop.”

Twee­dens, sê Kot­zé, kon die oor­spronk­li­ke ei­e­naar dalk nie die eien­dom ver­koop nie om­dat hy dit oor­ka­pi­ta­li­seer het, of om- dat die a­rea ag­ter­uit­gaan, wat be­te­ken daar is baie min vraag na eien­dom daar.

“Dit sal die aan­koop ris­kant maak en weer eens sal ’n kun­di­ge eien­doms­a­gent die voor­ne­men­de ko­per kan waar­sku.”

Die voor­ne­men­de ko­per moet vra hoe die bank uit­ge­kom het by die prys wat vir die eien­dom ge­vra word as hul­le die bes­te tran­sak­sie wil kry.

Hoe lan­ger ’n eien­dom by­voor­beeld in die bank se be­sit bly, hoe meer sou die bank be­stee het aan be­sits­kos­te soos erf­be­las­ting, in­stand­hou­ding en se­ku­ri­teit.

Die ban­ke het dalk ook groot be­drae op­ge­dok vir mu­ni­si­pa­le diens­te wat nie deur die vo­ri­ge ei­e­naar be­taal is nie – maar hier­die uit­ga­wes be­hoort nie nood­wen­dig na die nu­we ko­per oor­ge­dra te word nie.

“Ter­wyl ’n te­rug­ge­no­me ei­en- dom wel ’n ‘wins­koop’ kan wees, ver­al vir die ge­wil­li­ge en knap self­doen-en­toe­si­as, is pro­fes­si­o­ne­le ad­vies steeds no­dig wan­neer dit kom by die wa­re mark­waar­de, as­ook die waar­skyn­li­ke kos­te van her­stel­werk en die bes­te ma­nier om ’n guns­ti­ge huis­le­nings­pak­ket te be­kom,” maan Kot­zé.

“En die bes­te ma­nier om toe­gang tot die reg­te ka­li­ber ad­vies en ken­nis te kry, is om die hulp van ’n pro­fes­si­o­ne­le ei­en­doms­prak­ti­syn in te roep.” ) Vir meer in­lig­ting kon­tak Ger­hard Kot­zé by 012 460 1655 of ger­hard@re­alnet.co.za of be­soek www.re­alnet.co.za.

Fo­to: iSTOCK

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.