SONDAG

Hier­die pro­gram praat oor hoe jy moet be­plan vir jou troue, huis­koop, kin­ders en af­tre­de en kyk saam na be­leg­gings. (kykNET, 18:00)

Beeld - - Jou Dag -

via.

09:30 Trou­t­ra­ne (H) 10:00 Bet­ty Bang­les en die dos­sers (H) 10:30 Ons trou tu­ne (H) 11:00 Vry­dag 4 uur (H) 11:30 Die­re­dok­ters (H) 12:00 S­kat­jag­ter (H) 12:30 Pas­ge­troud (H) 14:00 Die­re­dok­ters(H) 14:30 Kaap, ker­rie en koe­sis­ters (H) 15:00 Die snuf­fel­smous (H) 15:30 My droom­trou­rok (H) 16:00 Harts­kos (H) 16:30 Mooi (H) 17:00 Plaas­kom­buis (H) 17:30 Ok­ka­sie­in­spi­ra­sie (H) 18:00 My plek of jou­ne? (H) 18:30 An­ge­li­que en Jr. (H) 19:30 Op pad met Da­na (H) 20:00 Kom ons braai (H) 20:30 Vry­dag 4 uur (H) 21:00 My sak­pas­troue (H) 21:30 Pas­ge­troud (H) 22:00 Oor­see (H) 22:30 S­koon (H) 23:00 Vry­dag 4 uur (H)

SABC 2

06:00 In­si­de the Ba­o­bab Tree 06:30 Ebu C­hild­ren’s Dra­ma and Do­cu­men­ta­ries 06:57 Mot­heo 07:00 Mor­ning Li­ve 08:30 Sim­cha 08:45 Je­wish Pe­op­le: A S­to­ry of Sur­vi­val 10:00 Songs of Prai­se: Bel­fast 10:30 P­sal­ted 11:00 Die Woord 11:30 Geu­re van die val­lei (H) 12:00 Noot vir noot (H) 13:00 RSVP #Da­reToC­han­ge (H) 13:30 7de Laan (H) 16:00 F­liek (ti­tel nog nie teen druk­tyd be­skik­baar nie) 18:00 Fo­kus 18:30 Nuus (A­fri­kaans) 19:00 50/50 20:00 Nuus 20:30 Ga Re Du­me­le V 21:00 It’s Gospel Ti­me 22:00 Man­de­la: The Jour­ney 23:00 Teen Wolf III (13) (H) 00:00 P­ri­me Ti­me News

SABC 3

06:00 A New Day 07:00 Sad­ha­na (H) 07:30 S­murfs 08:00 W­hip the C­hef 08:30 Vi­o­let­ta 09:30 I­si­din­go (OL) (H) Om­ni­bus. 12:00 Mu­siek (H) 13:00 Top Bil­ling (H) 14:00 Me­la 15:00 Mun­daas­u­pat­ti (OL13) ,,,, 18:00 Nuus 18:30 The Big Bang T­he­o­ry VI (13) 19:00 Re­ach Me (OL13) ,, Dra­ma. ’n Boek wat deur ’n on­be­ken­de man ge­skryf is, raak vin­nig po­pu­lêr en dit in­spi­reer ’n spul men­se om hul le­we en keu­ses te her­e­va­lu­eer. Met Lau­ren Co­han en Ky­ra Sedg­wick. (2014) 21:00 Net­work 21:30 Ma­pun­gub­we: E­choes in the Val­ley 22:30 Fo­re­ver (13) 23:30 Re­pu­blic of Doy­le 00:30 Deut­sche Wel­le

e.tv

07:00 Grass­roots 07:25 Ground Ze­ro 07:35 Hillsong 08:00 2 Hands 08:05 Cool Catz 08:30 The Fai­r­ly Od­dPa­rents 09:00 G Fig­h­ters 09:30 S­hi­zLi­ve (H) 10:00 SWV Reu­ni­ted 11:00 40 Be­low and Fal­ling (OL13) ,,, 13:00 My Gi­rl 2 (OL13) ,,, 15:00: SA’s Got Ta­lent 16:00 The Big­ge­st Lo­ser USA 17:00 WWE Raw (OL10G) 18:00 Nuus 18:05 Ma­ha­di­Lo­bo­la 18:30 O­mang: Who Are You? 19:00 eNews Di­rect 19:30 Mo­dern Fa­mi­ly (OL13) 20:00 The A­ma­zing S­pi­der­Man 2 (13G) ,,,, Ak­sie, a­von­tuur. Met Andrew Gar­field en Em­ma S­to­ne. (2014) 23:00 W­he­re the Mo­ney Is (OL13G) ,,, Mis­daad. Met Paul Ne­w­man. (2000)

M­Net

Sa­tel­liet (DStv) 09:00 The Voi­ce South A­fri­ca II (H) 10:30 Wor­ld of Dan­ce (H) 11:30 Su­per­hu­man (13) (H) 12:30 The Midd­le VIII (13) (H) 13:00 A­me­ri­can Hou­se­wi­fe (13) (H) 13:30 High S­trung (OL13T) ,,,, 15:30 Last Man S­tan­ding VI (13) (H) 16:00 Ke­vin Can Wait (13) (H) 16:30 Man with A Plan (OL13T) (H) 17:00 The Voi­ce South A­fri­ca II 19:00 Car­te Blan­che (OL13) 20:05 G­hos­t­bus­ters (OL13GT) ,,, Ak­sie, ko­me­die. Met Me­lis­sa M­cCarthy en K­ris­ten Wi­ig. (2016) 22:00 Last Week To­nig­ht with John O­li­ver (16T) A­na­loog 07:30 Ont­byt­sa­ke, 09:00 Sa­tel­liet­ske­du­le.

kykNET

07:30 Ont­byt­sa­ke 09:00 Die Bood­skap: Son­dag­diens 09:30 Ko­ring­aar 10:00 Hond se ge­dag­te (H) 10:30 Glam Gu­ru (H) 11:00 Bra­vo! (H) 11:30 Fi­ës­ta (H) 12:00 In­ko­pie­uur 13:00 K­wê­la (H) 14:00 Leef jou reis (H) 14:30 Ou­ver­tu­re: Pro­fie­le 15:30 Kook & Ge­niet (H) 16:00 Op­pie­stoep (H) 16:30 Jan Braai vir er­fe­nis (H) 17:00 Ko­ring­aar (H) 17:30 Die Bood­skap: Son­dag­diens (H) 18:00 Jý geld Reeks be­gin. 18:30 Slank 2 Reeks be­gin. 19:00 Nuus 19:30 Bra­vo! 20:00 Sa­ra se ge­heim (H) 21:00 Sil­wer­skerm­fees (H) 21:30 Die le­gen­des van A­fri­kaan­se mu­siek (H) 22:30 Sa­ra se ge­heim (H)

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.