M­be­te pak die OB ook oor R’bank

Sy sê sy is reg om pre­si­dent te word

Beeld - - Front Page - Sa­rel van der Walt

In die­self­de na­week dat Ba­le­ka M­be­te, spea­ker van die Na­si­o­na­le Ver­ga­de­ring, haar naam in die hoed ge­gooi het as kan­di­daat in die ANC se pre­si­dent­stryd, het sy ook toe­ge­tree tot die hof­stryd teen die o­pen­ba­re be­sker­mer (OB).

Die par­le­ment het gis­ter in ’n ver­kla­ring ge­sê M­be­te het Vry­dag ’n be­ë­dig­de ver­kla­ring ter on­der­steu­ning van die Re­ser­we­bank in sy aan­soek teen adv. Bu­si­si­we Mkhwe­ba­ne, die OB, by die hoog­ge­regs­hof in P­re­to­ria in­ge­dien.

Mkhwe­ba­ne het on­langs in haar be­vin­ding oor die Ciex-ver­slag, wat han­del oor die geld wat die Re­ser­we­bank des­tyds voor­ge­skiet het aan Ban­korp, wat toe deur Ab­sa oor­ge­neem is, voor­ge­stel dat die Re­ser­we­bank se man­daat ge­wy­sig word.

Sy het aan­be­veel dat die Re­ser­we­bank eer­der fo­kus op e­ko­no­mie­se groei en trans­for­ma­sie as op in­fla­sie­be­heer.

M­be­te vra in die hof­stuk­ke dat sy en dr. Mat­ho­le Mots­hek­ga, voor­sit­ter van die par­le­men­tê­re por­te­feul­je­ko­mi­tee oor jus­ti­sie en kor­rek­tie­we diens­te, as ap­pli­kan­te by die saak ge­voeg word.

Die Re­ser­we­bank, die par­le­ment, Ab­sa en Ma­lu­si Gi­ga­ba, mi­nis­ter van fi­nan­sies, het hul­le reeds tot die hof ge­wend.

Die par­le­ment sê in die ver­kla­ring Mkhwe­ba­ne se op­drag is on­grond­wet­lik, maak in­breuk op die eks­klu­sie­we do­mein van die par­le­ment, is on­de­mo­kra­ties en weer­spreek art. 74 van die Grond­wet, wat be­paal wat ge­doen moet word om die Grond­wet te wy­sig.

Haar wy­si­ging ver­draai ook die skei­ding van mag­te.

“Die uit­wer­king van die OB se voor­ge­stel­de wy­si­ging sal wees om die Re­ser­we­bank se hoof­doel – om die waar­de van die rand te be­skerm – te ver­wy­der.”

Dié funk­sie is aan nie­mand an­ders toe­ge­ken nie en die voor­ge­stel­de wy­si­ging sal die geld­een­heid on­be­skermd laat.

Die voor­stel oor die Re­ser­we­bank is nie ver­want aan die on- be­hoor­li­ke op­tre­de wat sy in haar on­der­soek na die Ciex-ver­slag ge­vind het, sê die par­le­ment in sy ver­kla­ring.

M­be­te moet as spea­ker nog be­sluit of sy ’n ge­hei­me stem­ming oor die op­po­si­sie se mo­sie van wan­troue in p­res. Ja­cob Zu­ma gaan toe­laat.

Die ANC-kou­kus het reeds te ken­ne ge­gee hy sal teen die mo­sie stem.

Zu­ma se op­vol­ger as ANC-pre­si­dent moet in De­sem­ber op die ANC se na­si­o­na­le kon­fe­ren­sie in Jo­han­nes­burg ver­kies word.

M­be­te, wat ook voor­sit­ter van die ANC se na­si­o­na­le uit­voe­ren­de ko­mi­tee is, het in ’n on­der­houd met Ci­ty P­ress be­ves­tig sy is be­skik­baar vir die pos.

“Ek is al lan­ger as 40 jaar in diens van die ANC en het in dié tyd in ver­skeie pos­te ge­dien en is die eer­ste vrou wat die na­si­o­na­le voor­sit­ter ge­word het. Ek het die voor­reg ge­had om twee ter­my­ne in dié pos te dien,” het M­be­te ge­sê.

Haar on­der­steu­ners sê sy het steun in die Oos-Kaap, Gau­teng en K­waZu­lu-Na­tal. In dié sta­di­um is adj.p­res. Cy­ril Ra­map­ho­sa en dr. N­ko­sa­za­na Dla­mi­ni-Zu­ma die guns­te­ling-kan­di­da­te.

Jeff Ra­de­be, ’n mi­nis­ter in die p­re­si­den­sie en die ANC se be­leids­hoof, Mat­hews P­ho­sa, ’n voor­ma­li­ge te­sou­rier-ge­ne­raal van die ANC, en Lin­di­we Si­su­lu, mi­nis­ter van huis­ves­ting, het ook al te ken­ne ge­gee hul­le is be­skik­baar vir die pos.

Z­we­li Mk­hi­ze, te­sou­rier-ge­ne­raal, word deur som­mi­ge as ’n moont­li­ke kom­pro­mis­kan­di­daat be­skou.

Fo­to: LUCKY MORAJANE

M­be­te

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.