G20­be­raad ‘goed vir SA én A­fri­ka’

Beeld - - Nuus - Sa­rel van der Walt

Die G20-spits­be­raad wat die na­week in Ham­burg, Duits­land, ge­hou is, het goeie nuus vir SuidA­fri­ka en A­fri­ka as ge­heel op­ge­le­wer, het p­res. Ja­cob Zu­ma gis­ter by sy te­rug­keer na Suid-A­fri­ka ge­sê.

Zu­ma is na Ham­burg ver­ge­sel deur Mai­te N­ko­a­na-Mas­ha­ba­ne, mi­nis­ter van in­ter­na­si­o­na­le be­trek­kin­ge en sa­me­wer­king, Ma­lu­si Gi­ga­ba, mi­nis­ter van fi­nan­sies, en M­ma­ma­lo­ko Ku­bayi, mi­nis­ter van e­ner­gie.

Ver­skeie wê­reld­lei­ers, on­der an­de­re p­res. Do­nald Trump van die VSA, T­he­re­sa May, die B­rit­se pre­mier, p­res. Wla­di­mir Poe­tin van Rus­land, p­res. Xi Jin­ping van C­hi­na, p­res. Em­ma­nu­el Ma­cron van Frank­ryk en Pa­o­lo Gen­ti­lo­ni, die I­ta­li­aan­se pre­mier, het die be­raad by­ge­woon. An­ge­la Mer­kel, die Duit­se bond­skan­se­lier, was die gas­vrou.

Trump en Poe­tin het Vry­dag­mid­dag ’n ge­skied­kun­di­ge eer­ste ont­moe­ting by die be­raad ge­had. Hul­le het so­wat 2½ uur lank ver­ga­der.

Rex Til­ler­son, A­me­ri­kaan­se mi­nis­ter van bui­te­land­se sa­ke, het aan ver­slag­ge­wers ge­sê die twee lei­ers het by me­kaar aan­klank ge­vind.

Die be­raad is ge­ken­merk deur ge­weld­da­di­ge bot­sings tus­sen die po­li­sie en be­to­gers. Tien­dui­sen­de men­se het teen die be­raad be­toog.

“On­danks ver­skil­le oor se­ke­re kwes­sies het die be­raad(gan­gers) daar­in ge­slaag om te praat oor ver­skeie ont­wik­ke­ling­sa­ke wat tot voor­deel van Suid-A­fri­ka en die A­fri­ka-vas­te­land sal wees en saam- ge­stem daar­oor. Dit sluit in die G20-A­fri­ka-ven­noot­skap,” het Zu­ma lui­dens ’n ver­kla­ring van die p­re­si­den­sie ge­sê.

Dié pro­gram sal by­dra tot vol­hou­ba­re, in­klu­sie­we e­ko­no­mie­se groei en ont­wik­ke­ling en be­hoor­li­ke werk­skep­ping, en sal e­ko­no­mie­se voor­de­le vir vroue en die jeug in­hou en ook help om ar­moe­de te ver­lig en on­ge­lyk­heid te ver­min­der.

Vol­gens Zu­ma sal dit on­der meer ont­wik­ke­lings­pro­jek­te soos die G20-pro­gram vir lan­de­li­ke jeugin­diens­ne­ming in­sluit.

Die doel is om teen 2022 1,1 mil­joen werk­ge­leent­he­de in A­fri­ka te skep, ter­wyl so­wat 5 mil­joen jeug­di­ges in die vol­gen­de vyf jaar nu­we vaar­dig­he­de ge­leer sal word.

Zu­ma sê baie aan­dag is ook op die be­raad ge­gee aan die in­ter­na- si­o­na­le e­ko­no­mie, han­del en be­leg­gings. “Die be­raad­gan­gers het saam­ge­stem dat hoe­wel daar ver­be­te­rings in han­del en be­leg­gings was, die ver­sprei­ding daar­van nog nie reg­ver­dig ge­noeg is nie.

“Die lei­ers het saam­ge­stem dat han­del en be­leg­gings die pi­la­re van groei en ont­wik­ke­ling is.

“Daar­om is dit be­lang­rik dat ’n vrye om­ge­wing ge­skep word waar deur­sig­tig­heid, we­der­syds voor­de­li­ge han­dels­be­trek­kin­ge en in­klu­sie­we en vol­hou­ba­re in­ter­na­si­o­na­le groei be­vor­der word,” het Zu­ma ge­sê.

Van die an­der sa­ke waar­oor daar ge­praat is, is vol­hou­ba­re ont­wik­ke­ling, die kli­maat en e­ner­gie.

Hoe­wel die VSA hom ont­trek het aan die Pa­rys-kli­maat­oor­een­koms, bly die mees­te lei­ers ver­bind tot dié oor­een­koms, het Zu­ma ge­sê.

Fo­to: GCIS

P­res. Ja­cob Zu­ma praat die na­week op die G20­spits­be­raad in Ham­burg met An­ge­la Mer­kel, Duit­se bond­skan­se­lier.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.