Wat sê jy? Stuur ’n SMS na 45571

Beeld - - Kommentaar - – I­re­ne – Mar­de­ne le Roux, Jo­han­nes­burg – De­pres­sie­ly­er, Cen­tu­ri­on – Nic, Brum­me­ria – TJ, Boks­burg – Ben­ni­ta, Kru­gers­dorp – JHJ, Mid­del­burg – A­fri­ka­ner­oom, Rand­burg – M van Potch – Wim­pie – Le­ser, P­re­to­ria – Dup – El­ma­rie G­re­gan – Jo­han, P­re­to­ria – Ben,

VAn­ne­lie Bo­tes, be­paal jou by jou sto­ries. Jy het nie kon­tak met die werk­lik­heid nie.

VDan­kie, El­sa­bé B­rits, vir die in­sig­ge­wen­de ar­ti­kel waar­in jy An­ne­lie Bo­tes “reg­help”. Ek staan ag­ter jou, El­sa­bé, want dit was met stom­me af­gry­se dat ek Bo­tes se stuk ge­lees het. Is daar werk­lik van­dag nog men­se wat nie die om­vang van psi­gi­a­trie­se siek­tes ver­staan nie en glo dat die bui­te­lug en “be­sig bly” die op­los­sing is?

VDui­de­lik ver­staan An­ne­lie Bo­tes nie die kon­sep van de­pres­sie nie. Doen eers na­vor­sing voor­dat jy jou uit­laat oor ’n on­der­werp waar­van jy niks weet nie!

VDan­kie vir ie­mand soos Bou­wer Bosch. Ons het meer van sy soort no­dig. Ek sien lig!

VSMS’e kos R1,50 Bou­wer Bosch, jou ar­ti­kel is bo blink en on­der stink.

VMis­kien moet Bou­wer Bosch en an­der ce­lebs dalk Sa­ter­dae Woord­wis­se­ling met Ger­hard in Beeld lees. V Die be­rig “Chi­rur­gie son­der ’n skal­pel” het my aan laat dink. Toe dr. M­cCoy (Bo­nes) soort­ge­ly­ke pro­se­du­res ge­bruik het, het ons ge­dink dat dit dalk een­dag in hul wê­reld moont­lik sal wees.

VMur­ray La Vi­ta, oor­weeg dit as­se­blief om ’n diep­te­on­der­houd met prof. Jo­han­nes Fro­ne­man van NWU Pot­chef­stroom te voer. Is hy hoof­saak­lik a­ka­de­mi­kus of is hy woord­voer­der van die PUK of die vi­se­kan­se­lier van die NWU? Is hy dalk an­ti­A­fri­ka­ne­re­sta­blishment of waar lê sy lo­ja­li­teit hoof­saak­lik? Sy stand­pun­te ver­war my soms.

VA­mor, baie kin­ders het al hul pa aan die dood af­ge­staan en moes hul le­wen­stan­daard dras­ties ver­an­der. Jul­le kan ook, jul­le is nie op ’n po­di­um nie. Al­le ma’s wil net die bes­te vir hul kin­ders gee, maar al­mal teer nie op die me­dia vir aan­dag nie. Word wak­ker ter­wyl jy nog kan.

VE­li­ze van S­prings, ek is geen­sins ge­ïn­dok­tri­neer nie. Ek neem bloot die ag­ter­uit­gang om my waar en het (soos baie an­der) tot die ge­volg­trek­king ge­kom dat hier­die re­ge­ring net nie die ver­moë het om die land doel­tref­fend te be­stuur nie. Ver­ge­lyk maar die in­fra­struk­tuur en diens­te, soos in hos­pi­ta­le, met des­tyds. Of is jy een van die “three blind mi­ce”?

VEk wens dr. Mak­ho­si K­ho­za kan ons nu­we pre­si­dent wees. Sy is ’n baie in­tel­li­gen­te vrou met in­te­gri­teit, het uit­ste­ken­de kwa­li­fi­ka­sies en is nie bang om haar me­ning oor ver­skeie sa­ke in die po­li­tiek, ver­al in die ANC, uit te spreek nie. Ek het baie re­spek vir haar. Sy sal ’n puik pre­si­dent wees. Vi­va, dr. Mak­ho­si K­ho­za!

VWil net in re­ak­sie op Ri­ta en Ja­pie se SMS’e op 8 Ju­lie sê dat my be­las­ting­geld twee dae na­dat die op­ga­we in­ge­dien is in my re­ke­ning be­taal is. So ie­wers het die SAID geld ge­kry. Hoop jul­le kry jul­le geld.

VAi, ou Har­ry, is dit nou so be­lang­rik vir jou om te weet hoe Su­na oor­le­de is?

VTong in die kies! Op bl. 4 van Sa­ter­dag se Huis­gids word daar na ge­wil­de kom­pleks­na­me ver­wys. Die wen­ner: “The Rid­ge”. Ver­an­der dit in “The Rich”.

VEk het ’n ha­el­ge­weer van my ou­pa geerf. Ek moes die ge­weer des­tyds na ’n ge­weer­smid toe vat. Hy het toe die ge­weer goed ver­woes (die ge­weer kan glad nie meer ge­bruik word nie). Ek wil nou net weet: Sal hul­le my ha­el­pomp weer vir my kan laat reg­maak? Ook sal ek wil weet wie die re­ke­ning sal moet be­taal.

VA­let van Mid­del­burg en An­sie van Sil­ver­ton: Kry vir jul­le ’n an­der tand­arts. My tand­arts is baie pre­sies met die pas en kleur van tand­kro­ne. My­ne is prag­tig.

VAan al­le A­fri­kaan­se om­roe­pers, san­gers en o­pen­ba­re fi­gu­re: In­dien jul­le nie sui­wer A­fri­kaans wil praat nie, hoe­kom praat jul­le dan nie maar En­gels nie? Al die A­fri­kaan­se san­gers is skul­dig, som­mi­ge meer as an­der. Dit is ’n py­ni­ging om na hul­le te luis­ter.

VKan die spul ver­kramp­te FAK­A­fri­ka­ners nie nou maar op­hou kerm nie? A­fri­kaans is en sal al­tyd ’n bas­ter­taal wees. Hoe­kom kan men­se dit nie praat soos hul­le wil nie?

VNet ’n vin­ni­ge voor­spel­ling: Net soos die ge­val was met p­res. Ja­cob Zu­ma en Ju­li­us Ma­le­ma, wat eers lof­san­ge vir T­ha­bo M­be­ki ge­sing het en la­ter sy vy­an­de ge­word het, gaan die Gup­tas nog Zu­ma se groot­ste vy­and word!

VEk droom, ek droom van ’n luuk­se stra­ler op pad na Du­bai. Aan boord is drie sa­ke­man­ne met hul pro­ku­reur en tas­se vol geld. Die vlie­ë­nier se oë rek, hy frons, leun vo­ren­toe en tik­tik met sy vin­ger op die brand­stof­lig­gie wat las­tig be­gin flik­ker . . .

An­ne­lie Bo­tes

Dr. Mak­ho­si K­ho­za

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.