Di­ver­si­fi­seer jou por­te­feul­je, want po­li­ti­ci kan méér raas

Beeld - - Sake - Sa­ke­ge­sprek T­heo Vor­ster

Op u­ni­ver­si­teit is ’n v­riend, Mor­ras, een aand van rus­ver­sto­ring aan­ge­kla toe 300 stu­den­te ná ’n in­ter­var­si­ty luid­rug­tig par­ty­tjie ge­hou het.

In die og­gend­u­re het die bu­re ge­noeg ge­had, en ná die der­de waar­sku­wing het die po­li­sie op­ge­daag en die naas­te agt ou­ens in ’n vang­wa ge­gooi.

Hier het din­ge vir Mor­ras be­gin skeef­loop. By die po­li­sie­kan­toor aan­ge­kom, meen ’n eer­ste­jaar-reg­stu­dent (her­ha­lend) die groep moe­nie die af­koop­boe­te be­taal nie, maar hul on­skuld in die hof be­wys.

Teen die Maan­dag­og­gend is die eer­ste­jaar (her­ha­lend) van sy plig as groe­pregs­ad­vi­seur ont- hef en het hul­le be­sluit om ’n pro­ku­reur te raad­pleeg.

Die regs­ad­vies was dat die la­waai nie be­twis kon word nie. Ie­mand moet skuld be­ken.

Mor­ras het die kort loot­jie ge­trek en moes man­al­leen ver­ant- woor­de­lik­heid neem vir die la­waai. Die an­der se­we sou sy boe­te be­taal. So ge­sê, so ge­daan, en ná sy skul­dig­be­vin­ding het die land­dros Mor­ras die kans ge­gee om iets ter straf­ver­sag­ting te sê. Toe stel hy dit met oor­tui­ging: “U e­de­le, ek kon nog baie méér ge­raas het as ek wou.”

As ons kyk na die eer­ste ses maan­de van die jaar, is dit moei­lik om te dink daar kon ’n gro­ter ge­raas ge­wees het wat be­leg­gers moet ver­werk en steeds ra­si­o­neel bly.

Dink net: Die nag van 30 Maart is Pra­vin Gord­han en M­ce­bi­si Jo­nas as on­der­skei­de­lik mi­nis­ter en ad­junk-mi­nis­ter van fi­nan­sies af­ge­dank en ver­vang deur twee twy­fel­ag­ti­ge Zu­ma-la­keie. Op 3 A­pril het S­tan­dard & Poor’s ons kre­diet­sta­tus tot rom­mel af­ge­gra­deer. Op 6 Ju­nie het Sta­tis­tie­ke Suid-A­fri­ka be­ves­tig dat die e­ko­no­mie al ses maan­de in­ge­krimp het (teg­nies is dit ’n re­ses­sie). Op 16 Ju­nie is die be­leg­gingson­vrien­de­li­ke myn­bou­hand­ves uit­ge­reik en op 20 Ju­nie wou die o­pen­ba­re be­sker­mer die Re­ser­we­bank in die kloue van die staat plaas.

Dié het ge­beur teen die ag­ter­grond van uit­ge­lek­te e-pos wat wys hoe die Gup­tas en hul po­li­tie­ke mee­lo­pers staats­ba­tes vir eie ge­win mee­do­ën­loos en met mi­li­tê­re pre­si­sie stroop.

Vir be­leg­gers was die af­ge­lo­pe ses maan­de ook nie baie goed nie. Baie min por­te­feul­jes of be­leg­gings het dit reg­ge­kry om in­fla­sie te klop. Hoe­wel in­ter­na­si­o­na­le aan­de­le­beur­se oor die half­jaar met meer as 11% ge­styg het (ge­meet aan die MSCI-wê­reldin­deks se to­ta­le op­brengs), het die am­per­se 5%-ver­ste­wi­ging in die waar­de van die rand oor dié tyd die op­brengs vir Suid-A­fri­kaan­se be­leg­gers am­per ge­hal­veer tot net meer as 6% in rand­waar­de.

Die bood­skap bly: Di­ver­si­fi­seer jou por­te­feul­je. Ge­bruik die (re­la­tie­we) sterk­te van die rand om jou bui­te­land­se bloot­stel­ling op die vlak te bring om ri­si­ko’s doel­tref­fend te be­stuur. Ont­hou – dit gaan nooit so sleg dat dit nie nóg sleg­ter kan gaan nie. Po­li­ti­ci kan nog baie meer raas. ) T­heo Vor­ster is uit­voe­ren­de hoof van Ga­li­leo Ca­pi­tal en ’n spre­ker oor be­leg­gings en po­li­tie­k­e­ko­no­mie­se vraag­stuk­ke. Dié ru­briek was deel van die week­lik­se nuus­brief Sa­ke­ge­sprek. Gaan na jou Net­werk24­pro­fiel of k­lik op die ska­kel op Mun­tS­lim as jy ook die nuus­brief wil ont­vang.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.