E­han­dels­ryk van die grond af op­ge­bou Die on­der­ne­men­de Mar­cel van de G­hin­ste en Jo­na­than Wo­mers­ley het in 2009 reeds ge­leent­he­de in aan­lyn be­spre­kings ge­ï­den­ti­fi­seer, toe e­han­del wê­reld­wyd nog in sy kin­der­skoe­ne was. As am­bi­si­eu­se 25­ja­ri­ge gra­du­an­di het

Beeld - - Sake Nuus -

Wat het jul­le ge­doen voor­dat jul­le jul eie be­sig­heid be­gin het? Jo­na­than was ’n stu­dent in e­lek­trie­se in­ge­ni­eurs­we­se en Mar­cel ’n klan­kin­ge­ni­eur. Ons het nie veel sa­ke-er­va­ring ge­had nie en daar was baie te leer! Waar kom die i­dee van­daan? Toe ons self ver­blyf wou be­spreek en nie goeie hulp kon vind nie, het ons ge­dink daar moet ’n be­ter ma­nier wees. So be­gin ons toe bou aan die bes­te ma­nier om ver­blyf in Suid-A­fri­ka te vind en te be­spreek. Wat het jul­le aan­ge­spoor om dit in ’n be­sig­heid te om­skep? Des­tyds was die me­de­din­ging nie so straf nie. Daar was ’n leem­te in die mark vir ’n or­dent­li­ke pro­duk en ons het be­sluit ons gaan dit pro­beer ta­kel. Hoe het jul­le jul eer­ste tran­sak­sie be­klink? Ná maan­de se ont­wik­ke­ling het ons ons web­tuis­te in Sep­tem­ber 2009 be­kend ge­stel. Die af­wag­ting was op­win­dend én vrees­aan­ja­end. Daar was nie da­de­lik ’n klomp be­spre­kings nie, maar ná en­ke­le ure het een ein­de­lik ge­kom. On­danks die be­skeie be­gin was dit ’n baie trot­se oom­blik. Wan­neer het jul­le amp­te­lik be­gin sa­ke doen? Ons het in Maart 2009 gas­te­hui­se, ho­tel­le en B&B’s be­gin werf, lank voor­dat die web­tuis­te vir kli­ën­te oop­ge­stel is. Om dié ei­e­naars te oor­tuig om hul in­lig­ting en fo­to’s te ver­skaf voor­dat ons vir kli­ën­te oop was, was moei­lik. Ná ’n paar maan­de het ons 300 plek­ke op ons boe­ke ge­had en in Sep­tem­ber 2009 be­spre­kings be­gin aan­vaar. Hoe het jul­le fi­nan­sie­ring ge­kry om te be­gin? Ons het met ons eie piep­klein be­gro­ting be­gin. Ons het daar­in ge­slaag om ’n paar jaar lank sta­dig en or­ga­nies te groei en het als in die maat­skap­py te­rug­ge­ploeg. Teen 2013 het ons ’n paar dui­send be­spre­kings per maand ver­werk en ’n span van so­wat 20 ge­had. Ons het toe ’n bie­tjie geld in­ge­kry waar­mee ons die maat­skap­py ver­der kon uit­brei. Voor en ná dié be­leg­ging was ons el­ke jaar kon­tant­po­si­tief en wins­ge­wend, en ons hou aan om in die uit­bou van die on­der­ne­ming te be­lê. Wat was die groot pro­ble­me wat jul­le moes oor­kom? Eer­stens om aan te pas by ver­an­de­rin­ge. Teg­no­lo­gie ver­an­der blits­vin­nig en ons pro­duk­te moes daar­by aan­pas. Toe ons be­gin het, het slim­fo­ne skaars be­staan. Dees­dae kom ’n groot deel van ons ver­keer van ver­skil­len­de mo­bie­le toe­stel­le en ons web­tuis­tes moet op al­mal goed ver­toon.

T­wee­dens om ’n uit­ste­ken­de on­der­ne­mings­kul­tuur te hand­haaf. Die in­vloed op die maat­skap­py­kul­tuur wan­neer ons die span uit­bou, kan ’n uit­da­ging wees. Ons be­dryf ’n gas­vry­heids­maat­skap­py en om ’n uit­mun­ten­de diens te le­wer moet ons ver­se­ker ons span kom graag sog­gens werk toe. Dit is iets wat deur­lo­pend aan­dag verg en ver­ge­te kan raak.

Der­dens ver­skaf­fers­ver­hou­din­ge. Ons werk nou met meer as 16 000 plek­ke wat ver­blyf ver­skaf. Om dié in­di­vi­du­e­le sa­ke­ver­hou­dings te be­stuur, kan ’n uit­da­ging wees. Ons roem ons nou op die ge­hal­te van dié ver­hou­din­ge en be­skou dit as een van ons groot­ste ba­tes. Groot­ste les ge­leer? Dat din­ge al­tyd mak­li­ker lyk as wat dit reg­tig is. Uit die oog­punt van ou­tjies in hul twin­tigs met geen er­va­ring om van te praat nie, het dit mak­lik ge­lyk om so ’n on­der­ne­ming op te bou – wat glad nie die ge­val was nie! As ons ge­weet het pre­sies hoe in­ge­wik­keld en me­de­din­gend die ver­blyf­be­dryf is, het ons dit mis­kien nooit aan­ge­pak nie. Ge­luk­kig het ons nai­wi­teit ons laat be­gin – en ons is bly ons het. Hoe taai is die me­de­din­ging in die aan­lyn­reis­be­spre­king­sek­tor en wat on­der­skei jul pro­duk van an­der? Dit is ’n ui­ters me­de­din­gen­de ter­rein, so dis be­lang­rik om voort­du­rend aan te pas. Daar is ver­skeie plaas­li­ke on­der­ne­mings en ’n paar groot in­ter­na­si­o­na­le me­de­din­gers. Die groot­ste ding wat ons on­der­skei, is be­slis ons kli­ën­te­diens. Ons deeg­li­ke per­so­neel­op­lei­ding en in­no­ve­ren­de in­bel­sen­trum­teg­no­lo­gie ver­se­ker dat ons kli­ën­te die bes­te kli­ën­te­diens moont­lik ont­vang. Dit het ons on­der­ne­ming in staat ge­stel om be­sten­dig te groei on­danks die toe­tre­de van groot in­ter­na­si­o­na­le rol­spe­lers tot die mark. Wat is die bes­te sa­ke­ad­vies wat jul­le ooit ont­vang het? Ter­wyl ’n sa­ke­on­der­ne­ming van dag tot dag groei, kan die ad­mi­nis­tra­tie­we ta­ke oor­wel­di­gend raak. Die bes­te raad wat ons ge­kry het, is om kort-kort op te kyk van die daag­lik­se sleur­werk en op stra­te­gie­se lan­ger­ter­myn­be­slui­te te kon­sen­treer. Om tyd te be­plan vir niks in die be­son­der be­hal­we ’n al­ge­me­ne dink­skrum oor on­der­ne­mings­kwes­sies nie. Dié ses­sies kan pret wees en uit­ste­ken­de nu­we i­dees op­le­wer. Wat was on­ver­wags? Toe ons be­sluit het om ’n web­tuis­te vir aan­lyn be­spre­kings te ont­wik­kel, het ons die om­vang en in­ge­wik­kel­de aard van die teg­no­lo­gie en pro­se­du­res wat “ag­ter die skerms” ver­eis sou word, werk­lik on­der­skat. Die de­le van ons web­wer­we wat ons kli­ën­te sien, is slegs ’n breuk­deel van ons he­le stel­sel. Ons het stel­sels en sag­te­wa­re ont­wik­kel wat daag­liks dui­sen­de tran­sak­sies doel­tref­fend kan ver­werk.

Om ge­noeg rus en oe­fe­ning te kry, is deur­slag­ge­wend om op sa­ke te kan bly fo­kus.

Hoe bly jul­le ge­mo­ti­veerd? Deur al­tyd ge­fo­kus te bly op die vol­gen­de op­win­den­de by­voe­ging tot ons pro­duk of on­der­ne­ming. Dis be­lang­rik om jou nie te oor­werk nie. Om ge­noeg rus en oe­fe­ning te kry is deur­slag­ge­wend om op sa­ke te kan bly fo­kus. Om ’n bie­tjie pret by die werk te hê doen ook nie ska­de nie! Hier­die ar­ti­kel is ’n uit­trek­sel uit ’n ar­ti­kel in die 13 Ju­lie­uit­ga­we van Fin­week wat van 7 Ju­lie op die rak­ke is. Ook in hier­die uit­ga­we: ) Fo­kus op af­tre­de: Al ooit ge­dink om nié af te tree nie? ) Aan­de­le­wen­ke oor RCL Foods, Wes­co­al en As­pen P­har­ma­ca­re.

Jo­na­than Wo­mers­ley en Mar­cel van de G­hin­ste, stig­ters van die Tra­velGround­groep.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.