Wag ’n bie­tjie! Jou geld­ghoe­roe móét nog ek­sa­men skryf

Beeld - - Sake Nuus - Nel­lie Brand­Jon­ker

Tien­dui­sen­de men­se in die fi­nan­si­ë­le­diens­te­be­dryf, so­wel as men­se wat ma­ke­laars of ad­vi­seurs ge­bruik, word ge­raak deur ’n be­sluit oor die op­lei­ding wat no­dig is om raad te gee of pro­duk­te te ver­koop.

Ver­war­ring be­staan oor wat­ter ver­plig­te ek­sa­mens dalk nou met op­lei­ding ver­vang gaan word. Ons het met Ca­ro­li­ne da Sil­va, die ad­junk- uit­voe­ren­de hoof van die Raad op Fi­nan­si­ë­le Diens­te (RFD) wat vir die fi­nan­si­ë­le ad­vies en tus­sen­gan­ger­diens­te (Fais) ver­ant­woor­de­lik is, ge­sels. 1. Wat was die eer­ste ron­de van re­gu­la­to­rie­se ek­sa­mens? Ek stel voor ons ge­bruik die reg­te ter­me.

Die re­gu­la­to­rie­se ek­sa­mens wat in No­vem­ber 2010 be­kend ge­stel is, en wat nog voort­duur, word vlak 1- re­gu­la­to­rie­se ek­sa­mens ge­noem.

Die doel van dié ek­sa­mens is om ken­nis, be­grip en toe­pas­sing te toets oor die Fais-wet, die on­der­ge­skik­te wet­ge­wing, en die Wet op Fi­nan­si­ë­le In­tel­li­gen­sie­sen­trums (FIS).

Fi­nan­si­ë­le­diens­te­ver­skaf­fers (FSP’s), hoof­ver­teen­woor­di­gers (of sleu­tel­per­so­ne) en ver­teen­woor­di­gers móét bin­ne die wets­raam­werk funk­si­o­neer en hul­le moet ’n vol­le­di­ge be­grip hê van die wet wat fi­nan­si­ë­le diens­te be­heer.

Dit be­skerm hul­le én ver­brui­kers en is deel van die pro­fes­si­o­na­li­se­ring van die be­dryf.

Vlak 1-ek­sa­mens be­staan uit vier in­di­vi­du­e­le ek­sa­mens en hang af van die ti­pe fi­nan­si­ë­le diens wat ver­skaf word. 2. Wat­ter re­gu­la­to­rie­se ek­sa­mens gaan met op­lei­ding ver­vang word? Dit is die vlak 2-ek­sa­mens oor pro­duk­ken­nis.

Die vlak 2- re­gu­la­to­rie­se ek­sa­mens moes oor­spronk­lik die pro­duk­ken­nis van ver­teen­woor­di­gers toets. Die voor­stel is nou om die vlak 2- re­gu­la­to­rie­se ek­sa­mens te ver­vang met pro­duk­op­lei­ding en e­va­lu­e­ring. Hier­mee word dit ver­vang: ) Op­lei­ding oor die spe­si­fie­ke sek­tor waar­in die per­soon be­dry­wig is. ) Spe­si­fie­ke op­lei­ding oor die pro­duk wat ver­koop word. 3. Wan­neer sou hier­die vlak 2-ek­sa­mens be­gin het en wie moes dit skryf? Die vlak 2-ek­sa­mens moes be­gin het na­dat die be­dryf die vlak 1- re­gu­la­to­rie­se ek­sa­mens ná die ver­eis­te tyd­perk ge­skryf het.

’n Al­ge­me­ne vry­stel­ling is eg­ter daar­voor in 2013 uit­ge­reik toe die re­gis­tra­teur van fi­nan­si­ë­le­diens­te­ver­skaf­fers be­sluit het om an­der op­sies vir die ek­sa­mens te on­der­soek.

Al­le per­so­ne wat fi­nan­si­ë­le diens­te oor ’n fi­nan­si­ë­le pro­duk le­wer, sou ver­on­der­stel wees om die toe­pas­li­ke vlak 2re­gu­la­to­rie­se ek­sa­men te skryf. Hoe sou dit werk? Vir per­soon­li­ke en kom­mer­si­ë­le kort­ter­myn­ver­se­ke­rings moes die per­soon twee ek­sa­mens skryf – een vir per­soon­li­ke en een vir kom­mer­si­ë­le kort­ter­myn­pro­duk­te. 4. As ie­mand die be­dryf be­tree en nog nie die vlak 1- re­gu­la­to­rie­se ek­sa­mens ge­skryf het nie, word hul­le vry­ge­stel of moet hul­le steeds ek­sa­mens skryf? So ’n ver­teen­woor­di­ger moet die vlak 1- re­gu­la­to­rie­se ek­sa­men bin­ne twee jaar van­af sy aan­stel­lings­da­tum skryf. Dié ek­sa­mens vir ver­teen­woor­di­gers word die RE5 ge­noem.

Sleu­tel­per­so­ne van fi­nan­si­ë­le­diens­te­ver­skaf­fers én een­man­sa­ke (FSP’s) moet reeds die vlak 1-ek­sa­men ge­slaag het voor­dat hul­le goed­keu­ring of mag­ti­ging kry om be­dry­wig te wees.

Die vlak 1- re­gu­la­to­rie­se ek­sa­mens wat op hul­le van toe­pas­sing is, hang af van die ti­pe fi­nan­si­ë­le li­sen­sie waar­voor hul­le mag­ti­ging kry. 5. Die plan is om vry­stel­ling te gee vir die op­lei­ding wat die vlak 2-re­gu­la­to­rie­se ek­sa­mens gaan ver­vang. Hoe gaan dit werk? ’n Uit­son­de­rings­klou­su­le gaan toe­pas­lik wees.

Men­se wat tans aan die vaar­dig­heids­ver­eis­tes vol­doen, sal nie pro­duk­op­lei­ding hoef te on­der­gaan nie.

In­dien ’n pro­duk ver­an­der, moet hier­die ver­teen­woor­di­gers steeds op­lei­ding ont­vang ten op­sig­te van die nu­we pro­duk.

Net ver­teen­woor­di­gers wat nog on­der toe­sig werk en men­se wat vir die eer­ste keer die be­dryf be­tree, sal ook die pro­duk­op­lei­ding moet doen.

Re­gu­la­to­rie­se ek­sa­mens moet nog steeds deur ver­skaf­fers van fi­nan­si­ë­le diens­te ge­skryf word.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.