Sta­king in SA staal­be­dryf kan be­din­gings­raad op knieë dwing

Beeld - - Sake Nuus - Vi­da Booy­sen

Met loon­on­der­han­de­lin­ge in die me­taal- en in­ge­ni­eurs­be­dryf wat ’n dooie punt be­reik het, is die toe­koms van die be­dryf se be­din­gings­raad in ge­vaar.

Die vak­bond So­li­da­ri­teit, wat ’n loon­ver­ho­ging van 10% op die ta­fel ge­sit het voor­dat die on­der­han­de­lin­ge dood­ge­loop het, waar­sku dat ’n sta­king die Be­din­gings­raad vir die Me­taal- en In­ge­ni­eurs­be­dry­we (MEIBC) “op sy knieë sal bring”.

“’n Sta­king sal be­te­ken dat die MEIBC nie sy kos­te sal kan ver­haal uit hef­fings op werk­ge­wers en werk­ne­mers nie, wat van kri­tie­ke be­lang is om sy funk­sies te ver­vul.”

Die vak­bond het uit­ge­werk dat só ’n sta­king die MEIBC se in­kom­ste vir die maand kan hal­veer.

“Die ge­vol­ge wat daar­uit sal vloei, sal die be­dryf tot in sy diep­ste we­se skud,” sê Ma­ri­us Crou- camp, ad­junk­hoof­se­kre­ta­ris van So­li­da­ri­teit.

Die suk­ke­len­de MEIBC is in Ju­nie on­der ad­mi­nis­tra­sie ge­plaas na­dat So­li­da­ri­teit daar­voor aan­soek ge­doen het om die MEIBC van ban­krot­skap te red. So­wat 340 000 werk­ne­mers val on­der MEIBC. Num­sa ver­teen­woor­dig meer as 129 000 wer­kers in dié be­dryf.

Drie we­ke ge­le­de het die loon­on­der­han­de­lings wat in dié be­din­gings­raad ge­voer word, tot stil­stand ge­knars.

Be­ne­wens So­li­da­ri­teit se eis om ’n loon­ver­ho­ging van 10%, vra Num­sa 15%. Al­bei die vak­bon­de was toe vas­be­slo­te dat hul­le nie teen­ei­se van die werk­ge­wers gaan aan­vaar nie.

Op sy beurt het die Na­si­o­na­le Werk­ge­wers­ver­e­ni­ging van SuidA­fri­ka (Ne­a­sa) ge­waar­sku dat klein- en mid­del­slagon­der­ne­mings (KMO’s) in die staal­be­dryf se ar- beids­kos­te tot so­veel as 60% van hul to­ta­le kos­te be­loop en dat die be­dryf die laas­te jaar reeds 25 000 werk­ge­leent­he­de prys­ge­gee het.

“So­li­da­ri­teit wil graag ver­der on­der­han­del en het der­hal­we ’n ver­soek gaan rig dat ’n ver­len­ging van ’n maand in die on­der­han­de­lings­pro­ses toe­ge­staan word. Ons doen ’n be­roep op vak­bon­de en werk­ge­wers om toe­ge­wyd aan die kol­lek­tie­we on­der­han­de­lings­pro­ses te bly,” sê Crou­camp.

Hy sê som­mi­ge van die werk­ge­wers het ’n loon­ver­ho­ging van 5,3% in die be­dryf aan­ge­bied ter­wyl die werk­ge­wers­or­ga­ni­sa­sies Ne­a­sa en Bor­der hul loon­aan­bod ont­trek het.

“Hoe­wel So­li­da­ri­teit vir ’n 10%-ver­ho­ging ge­vra het, is die vak­bond oor­ge­haal om die lang­ter­myn­suk­ses van die be­dryf te ver­se­ker en is dus be­reid om ver­der oor die ver­ho­gings te on­der­han­del,” sê Crou­camp.

Fo­to: JA­CO MARIAS

’n Sta­king in die staal­be­dryf dreig, met loon­ge­skil­le wat reeds lei tot druk tus­sen vak­bon­de en werk­ge­wers.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.