De­fi­ni­sies

Beeld - - Sake Nuus -

Wat is ’n sleu­tel­per­soon?

Die de­fi­ni­sies vir ’n sleu­tel­per­soon en ’n ver­teen­woor­di­ger word in die Fais­wet om­skryf. Dit be­te­ken in le­ke­taal: ) ’n Sleu­tel­per­soon is ie­mand wat ver­ant­woor­de­lik is vir die be­stuur en toe­sig oor die on­der­ne­ming of en­ti­teit. So ’n per­soon kan by­voor­beeld ’n di­rek­teur, uit­voe­ren­de hoof, be­dryfs­hoof of hoof van ’n de­par­te­ment wees. Die sleu­tel­per­soon is uit­ein­de­lik ver­ant­woor­de­lik vir die fi­nan­si­ë­le diens­te wat ge­le­wer word. ) ’n Ver­teen­woor­di­ger is e­ni­ge per­soon wat in diens is of ’n man­daat het om fi­nan­si­ë­le diens­te na­mens ’n fi­nan­si­ë­le diens­ver­skaf­fer te le­wer, soos ’n fi­nan­si­ë­le ad­vi­seur, ma­ke­laar of ver­koops­ver­teen­woor­di­ger.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.