R’bank: OB gee hof­stryd ge­won­ne

‘Te­rug­slag vir JZ se fak­sie’

Beeld - - Front Page - Niel Jou­bert en Eu­ge­ne Ys­sel

Die o­pen­ba­re be­sker­mer (OB) het blyk­baar die stryd ge­won­ne ge­gee om die Grond­wet te laat wy­sig om die Re­ser­we­bank se man­daat te ver­an­der.

Adv. Bu­si­si­we Mkhwe­ba­ne, die OB, het op regs­ad­vies be­sluit dit is nie ’n goeie i­dee om ’n stryd daar­oor in die hoog­ge­regs­hof te gaan voer nie.

Mkhwe­ba­ne het op 19 Ju­nie die be­vin­dings van ’n on­der­soek na die fi­nan­si­ë­le red­ding van Ban­korp in die 1980’s be­kend ge­maak. Sy het toe in die ver­slag aan­be­veel dat die Grond­wet ge­wy­sig word om die Re­ser­we­bank se man­daat te ver­an­der.

Vol­gens haar aan­be­ve­ling moet die Re­ser­we­bank fo­kus op e­ko­no­mie­se groei en trans­for­ma­sie eer­der as op in­fla­sie­be­heer en die be­sker­ming van die rand.

Die Re­ser­we­bank het daar­na ’n drin­gen­de her­sie­ni-ngs­aan­soek by die hoog­ge­regs­hof in P­re­to­ria in­ge­dien om die aan­be­ve­lings in haar ver­slag ter­sy­de te laat stel.

Ver­le­de week het Mkhwe­ba­ne nog aan­ge­dui dat sy die hof­stap­pe gaan teen­staan, maar gis­ter het sy in ’n ver­kla­ring ge­sê sy het haar reg­span se ad­vies aan­vaar en gaan die stap­pe laat vaar.

Mkhwe­ba­ne ver­dui­de­lik in haar bee­dig­de ver­kla­ring waar­om sy die aan­be­ve­lings in haar ver­slag ge­doen het.

Sy sê die Re­ser­we­bank se man­daat is te “eng uit­een­ge­sit” in die Grond­wet en daar is sen­tra­le ban­ke in an­der lan­de wat ’n re­la­tief wy­er man­daat het.

Dit sluit in “die be­vor­de­ring van vol­le in­diens­ne­ming (werk­skep­ping) en ge­ba­lan­seer­de e­ko­no­mie­se groei of an­der maat­skap­lik-e­ko­no­mie­se doel­wit­te as pri­mê­re doel­wit­te en nie as voort­vloei­en­de of se­kon­dê­re oog­mer­ke nie”.

In die on­der­soek na die Ban­korp-sa­ge het dit vir die OB “voor­ge­kom of die ver­naam­ste re­de vir die ‘red­dings­boei’ die vrees vir mas­sa-ont­trek­kings uit die ban­ke sou wees wat na­de­li­ge fi­nan­si­ë­le ge­vol­ge kon ge­had het”.

Dit is vol­gens haar nie dui­de­lik of die maat­skap­lik-e­ko­no­mie­se wel­vaart van Suid-A­fri­ka­ners in ag ge­neem is nie toe daar be­paal is of die “red­dings­boei” toe­ge­staan moes word of nie.

An­der maat­skap­lik-e­ko­no­mie­se doel­wit­te is nie in ag ge­neem nie om­dat die Re­ser­we­bank se man­daat so eng is, meen die OB.

As die Re­ser­we­bank se man­daat nie ver­an­der word nie, kan daar in die toe­koms weer be­slui­te ge­neem word wat die maat­skap­lik-e­ko­no­mie­se be­lan­ge van ge­wo­ne Suid-A­fri­ka­ners be­na­deel, sê Mkhwe­ba­ne.

Da­wie Roodt, hoof­e­ko­noom van Ef­fi­cient Group, sê die OB se be­sluit om nie met die hof­saak voort te gaan nie, is ná ver­le­de week se be­leidsko-nfe­ren­sie nog ’n te­rug­slag vir die Zu­ma­kamp.

“Ek dink is elk ge­val die OB het die ding be­gin net om te sien wat die re­ak­sie gaan wees. En dit was hef­tig. Sy het reeds ei­er op die ge­sig en ek dink dié is die slim­ste ma­nier om ’n ma­te van aan­sien te her­win.”

Mi­ke S­chüs­sler, ’n e­ko­noom van E­co­no­mis­ts.co.za, sê dit is ’n slim be­sluit van die OB om die hof­aan­soek nie te be­twis nie.

“Ek dink nie sy het ’n e­ko­noom in haar span ge­had toe sy die be­sluit ge­neem het om die wy­si­gings te vra nie,” het hy ge­sê.

“Ek dink as hul­le daar op­ge­daag het en die Re­ser­we­bank met ’n span e­ko­no­me op­ge­daag het, sou sy baie gou ag­ter­ge­kom het dit wat sy wil hê is in elk ge­val waar­na die Re­ser­we­bank stre­we.”

S­chüs­sler sê dit is net jam­mer dat Mkhwe­ba­ne “ons ver­brui­kers geld ge­kos het” toe sy haar plan­ne be­kend ge­maak het. “Die rand het ver­swak, wat tot ge­volg ge­had het dat ons nou ’n paar sent meer vir ’n li­ter pe­trol moet be­taal. Sy het nie na die ver­brui­kers se be­lan­ge om­ge­sien nie. Sy het ons ’n bie­tjie seer­ge­maak.”

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.