Hoe ge­beur dit?

Beeld - - Neus - Seug­net van Zyl – El­sa­bé Brits

Mun­do­le­ne Vos­loo is weens sub­arag­no­ïe­da­le bloe­ding dood.

Adv. Za­red­hin Jaun­baccus, Ma­rie­tjie Vos­loo se regs­ver­teen­woor­di­ger wat ver­bon­de is aan die regs­hul­praad in Mau­ri­ti­us, het gis­ter ge­sê lui­dens die lyk­skou­ings­ver­slag was dit die oor­saak van haar dood.

Ma­rie­tjie word van straf­ba­re man­slag aan­ge­kla.

Mun­do­le­ne is in Ok­to­ber ver­le­de jaar dood na­dat sy en Ma­rie­tjie glo in ’n on­der­on­sie was.

Mi­ke Vos­loo, Mun­do­le­ne se pa, en Ma­rie­tjie was ten ty­de van die voor­val saam met Mun­do­le­ne en haar t­wee boe­ties van 11 en 15 jaar oud in die Ho­tel Riu C­re­o­le in Le Mor­ne, Mau­ri­ti­us.

Mun­do­le­ne en Ma­rie­tjie het glo by die swem­bad ge­stry, ver­moe­de­lik om­dat daar nie ge­noeg hand­doe­ke was nie.

Ma­rie­tjie het haar stief­dog­ter glo met ’n glas ge­gooi.

Dié t­wee was na be­we­ring la­ter weer in ’n woor­de­wis­se­ling be­trok­ke, waar­ty­dens Ma­rie­tjie Mun­do­le­ne glo ver­skeie ke­re ge­klap en die mei­sie in­me­kaar­ge­stort het.

Vos­loo is borg­tog ge­wei­er om­dat sy geen fa­mi­lie in Mau­ri­ti­us het nie en ook nie kan be­wys dat sy ’n per­ma­nen­te a­dres op die ei­land het nie.

Vol­gens die Ox­ford Me­die­se Woor­de­boek, Ver­ta­lend en Ver­kla­rend is die nor­ma­le bron van so­da­ni­ge bloe­ding ’n se­re­bra­le a­neu­ris­me wat ge­bars het.

Die sub­arag­no­ïe­de ruim­te is die deel tus­sen die brein en die weef­sel wat die brein be­dek.

Se­re­bro­spi­na­le vloei­stof (SSV), die hel­der vloei­stof wat die brein en rug­murg om­ring, is in die sub­arag­no­ïe­de ruim­te en sir­ku­leer in die brein­ven­tri­kels en die sen­tra­le ka­naal van die rug­murg. Fo­to’s: FACEBOOK

Dié vloei­stof dien as ’n kus­sing en be­skerm die brein teen be­se­rings.

Die brei­na­neu­ris­me-stig­ting (www.ba­found.org) sê dié le­wens­ge­vaar­li­ke toe­stand is baie skaars.

Vol­gens dié stig­ting kan sub­arag­no­ï­da­le bloe­ding vin­nig ge­beur – meest­al weens kop­trau­ma.

’n He­wi­ge hoof­pyn, wat deur die stig­ting be­skryf word as die erg­ste hoof­pyn wat jy nog ge­had het, is ge­woon­lik die eer­ste Daar is t­wee ver­skil­len­de groe­pe van dié soort sub­arag­no­ï­da­le bloe­ding: dié wat spon­taan ont­staan, en dié wat weens er­ge trau­ma (soos on­der meer weens ’n stamp teen die kop of ’n mo­tor­bot­sing) be­gin.

Dit word af­son­der­lik in­ge­deel om­dat die oor­sa­ke ver­skil, vol­gens die A­me­ri­kaan­se Na­ti­o­nal In­s­ti­tu­tes of He­alth.

Die term ver­wys na t­wee van die drie “vlie­se” om die brein. Dit is die ruim­te tus­sen die a­rag­no­ïed en pia ma­ter, waar­in die se­re­bro­spi­na­le vog sir­ku­leer.

(Die der­de en dik­ste vlies is die du­ra ma­ter.)

Wan­neer daar dus sub­arag­no­ï­da­le bloe­ding is, bloei dit tus­sen­in die ruim­te van t­wee spe­si­fie­ke simp­toom.

Om­dat die simp­to­me van sub­arag­no­ï­da­le bloe­ding – waar­on­der ’n sty­we nek, naar­heid, er­ge ver­war­ring – so vin­nig in­tree, kan die per­soon sy of haar be­wus­syn ver­loor.

Jaun­baccus het ver­le­de Woens­dag ge­sê die di­rek­teur van o­pen­ba­re ver­vol­ging (DOV) op die ei­land “moet nog be­sluit of ’n for­me­le saak teen Ma­rie­tjie aan­ge­lê gaan word”.

Die DOV was nie in staat om dié be­sluit te neem voor­dat die vlie­se en die brein.

Dit ver­skil dus van se­re­bra­le bloe­ding, waar die “bloe­ding in die brein is”, vol­gens die me­die­se web­werf Meds­ca­pe.

As dit spon­taan ont­staan, vol­gens die me­die­se web­werf Med­li­nePlus, is dit ge­woon­lik weens ’n aar wat bars, bloed­ver­dun­ners, on­be­ken­de oor­sa­ke, bui­ten­ge­woon hoë drank­ge­bruik of hoë bloed­druk.

Die prog­no­se vir oor­le­wing is so­wat 50% wan­neer ie­mand by wie dit spon­taan voor­kom gou be­han­del word.

Na­vor­sing toon die prog­no­se is swak wan­neer dit met trau­ma ge­paard­gaan, ver­al wan­neer ie­mand sy be­wus­syn ver­loor het. ge­reg­te­li­ke on­der­soek af­ge­han­del is nie.

“Nou­dat die na­dood­se ver­slae ont­vang is, kan die be­sluit ge­neem word.”

Jaun­baccus kon nie be­ves­tig wan­neer die DOV sy be­sluit sal neem nie.

“Dit kan eers vol­gen­de maand wees, maar ek sal pro­beer toe­sien dat dit vin­ni­ger ge­beur,” het Jaun­baccus Vry­dag ge­sê.

Mun­do­le­ne se pa, Mi­ke, het nie gis­ter op na­vrae ge­re­a­geer nie.

Ma­rie­tjie Vos­loo

Mun­do­le­ne Vos­loo (17)

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.