So ’n wet ‘sal kin­ders be­na­deel’

S­treng toe­sig ’n ver­eis­te, sê ken­ner

Beeld - - Neus - Han­nes Kru­ger

Dit is by­na on­moont­lik om te waar­borg dat leer­lin­ge nié by ’n geld­in­sa­me­ling op ’n skool­ter­rein alkohol sal ge­bruik nie, sê prof. El da­de W aal, on­der­wys­reg ken­ner aan die Noord­wes-U­ni­ver­si­teit se Edu-Rig­ht-na­vor­sings en­ti­teit.

Sy het ge­re­a­geer op die om­stre­de be­pa­ling in voor­ge­stel­de Wes-Kaap­se wet­ge­wing dat alkohol “on­der s­treng voor­waar­des” op ’n skool­ter­rein ver­koop en ver­bruik mag word as deel van ’n skool se geld­in­sa­me­ling.

“Hoe kan ’n mens waar­borg dat min­der­ja­ri­ges uit die bier­tent ge­hou sal word? Hoe kan ’n mens ver­se­ker dat vol­was­se­nes die alkohol ver­ant­woor­de­lik sal ver­bruik? Uit my eie er­va­ring van 15 jaar as on­der­wy­ser is sul­ke waar­bor­ge eint­lik on­moont­lik.”

De Waal sê re­gu­la­sies wat in­ge­vol­ge die S­ko­le­wet uit­ge­vaar- dig is, ver­klaar al­le o­pen­ba­re skole in Suid-A­fri­ka tot dwelm­vrye ge­bie­de.

“D­welm­vry sluit alkohol in. On­der­wy­sers, leer­lin­ge, ou­ers en e­ni­ge an­der per­soon word ver­bied om alkohol by e­ni­ge skool­ak­ti­wi­teit te be­sit of te ver­bruik.” Die de­par­te­ment van ba­sie­se on­der­wys steun nie die ver­koop van drank as deel van geld­in­sa­me­ling nie.

Sy ver­staan die ar­gu­ment dat drank­ver­ko­pe by geld­in­sa­me­lings skole ’n groot fi­nan­si­ë­le hup­stoot kan gee, maar dit neem nie die mo­re­le di­lem­ma van drank­mis­bruik in Suid-A­fri- kain ag nie.

“In­dien die ver­koop en ver­bruik van drank by skole ge­wet­tig word, is die kool die sous werd? Is die be­heer­lig­gaam van die skool be­reid om die ne­ga­tie­we ge­vol­ge van sy be­sluit te dra?”

Ou­ers moet hier­die vrae in ge­dag­te hou wan­neer die be­heer­lig­gaam van ’n skool ver­kies word en moet “meer moei­te doen om hul stem­me te laat hoor ter­wil­le van goeie ge­hal­te­on­der­wys ”.

Daar moet al­tyd in die bes­te be­lang van die leer­lin­ge op­ge­tree word, sê De Waal.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.