Praat en brûe bou help nie meer

Beeld - - Kommentaar - Adv. Ben van der Walt, P­re­to­ria

Ek ver­wys na “Koe­rant­brie­we vir ’n be­ter toe­koms” oor Da­wie Ja­cobs van S­ter­re­wag (08.07).

Dit blyk dat Ja­cobs in die stra­te van P­re­to­ria loop en dan met men­se praat oor die hui­di­ge po­li­tie­ke si­tu­a­sie in Suid-A­fri­ka en ver­al dié van een be­vol­kings­groep. Die vraag is of die au­di al­te­ram par­tem-re­ël (hoor ek die an­der kant van saak) in ag ge­neem is. As hy met al­le be­vol­kings­groe­pe sou praat, sou hy se­ker­lik ook ver­neem het dat hul­le baie be­kom­merd voel oor die toe­koms. Dit het niks te ma­ke met die ver­le­de waar­na hy ver­wys nie, maar met ’n nu­we era waar­in die land bloot­ge­stel word aan on­der meer die vol- gen­de: ’n Be­le­we­nis van on­ge­brei­del­de om­ge­keer­de dis­kri­mi­na­sie op al­le ter­rei­ne van die sa­me­le­wing teen ver­al min­der-heids­groe­pe, e­ko­no­mie­se ver­val en die ver­ar­ming van al­le be­vol­kings­groe­pe weens kor­rup­sie deur die po­li­tie­ke e­li­te in re­ge­rings­krin­ge, en die ge­du­ri­ge re­frein van e­ko­no­mie­se be­voor­de­ling wat net op een be­vol­kings­groep van toe­pas­sing is. Baie men­se sien dat ver­soe­ning en brûe bou nie meer ’n toe­koms vir hul­le bied nie. Waar die daag­lik­se re­frein teen­oor min­der­heids­groe­pe ge­op­per word van skul­dig aan al­les wat ver­keerd loop in Suid-A­fri­ka, is die sie­ning dat praat nie meer help nie.

Da­wie Ja­cobs

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.