Taxi’s, bring eers jul kant

Beeld - - Kommentaar - Pie­ter Booy­sen, Elar­dus­park

Taxi-ei­e­naars kla oor die hoë ren­te­koers wat fi­nan­si­ë­le in­stan­sies op die aan­koop van Toyo­tas hef.

Om te kwa­li­fi­seer vir ’n te­rug­be­ta­ling van R4 500 per maand, moet die aan­soe­ker se net­to in­kom­ste min­stens tus­sen R15 000 en R20 000 per maand wees, ge­staaf deur bank­sta­te vir 12 tot 24 maan­de.

Ek sal graag wil weet of die 130 000 ge­re­gis­treer­de taxi-ei­e­naars be­las­ting­op­ga­wes in­dien en dus die no­di­ge in­kom­ste­be­las­ting be­taal al­vo­rens ons as be­las­ting­be­ta­lers hul­le gaan of wil sub­si­di­eer.

Die ren­te­koers van 30% per jaar is re­de­lik. Of die tax­i­be­stuur­ders be­las­ting be­taal op hul be­trek­lik goeie kon­tan­t­in­kom­ste, is on­waar­skyn­lik.

Mi­nis­ter van ver­voer, maak jou som­me en sa­mel eers die ver­lo­re be­las­ting in voor­dat jou be­lof­tes in jou/ons ge­sig ont­plof.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.