Ons kan me­kaar nie lan­ger dood­skree

Beeld - - Middelblad - Gert van der West­hui­zen Van der West­hui­zen is ’n ar­ti­kel­skry­wer van Net­werk24.

Dit is on­ge­hoord dat joer­na­lis­te in ’n de­mo­kra­tie­se sa­me­le­wing ’n hof­be­vel moet kry om hul­le te be­skerm teen drei­ge­men­te van ’n or­ga­ni­sa­sie soos die Black First Land First (BLF).

’n Re­de­li­ke mens sou se­ker ver­wag het dat joer­na­lis­te en le­de van die BLF hul ver­skil­le op ’n or­dent­li­ke ma­nier in be­skaaf­de de­bat­te kan be­spreek.

Maar blyk­baar is ons jong de­mo­kra­sie nog nie reg vir so iets nie. Nee, ons ver­kies dit om me­kaar te ver­skree, te be­le­dig en te dreig as ons nie hou van wat ons hoor nie of as ons nie ons sin kry nie. Ver­al as daar ka­me­ras in die om­ge­wing is.

Ons kan blyk­baar net ag­ter ge­slo­te deu­re of in ge­spre­kreek­se by ge­leent­he­de soos kuns­te­fees­te or­dent­lik met me­kaar praat.

Die BLF en sy pre­si­dent, An­di­le Mngx­i­ta­ma, het dit ver­al teen joer­na­lis­te wat be­rig oor staat­skaping en die on­der­duim­se be­dry­wig­he­de van die Gup­ta-fa­mi­lie. Aan­ge­vuur deur die man­tra “wit­mo­no­po­lie­ka­pi­taal”, in B­rit­tan­je uit­ge­dink deur die so­ge­naam­de ska­kel­maat­skap­py Bell Pot­tin­ger, ver­dra die BLF geen kri­tie­se woord oor staat­skaping nie.

Dié or­ga­ni­sa­sie is al die Gup­tas se voet­sol­da­te ge­noem.

In een van die veel­be­spro­ke uit­ge­lek­te e-pos-bood­skap­pe blyk dit dat die BLF geld van die Gup­tas ge­vra het. Die or­ga­ni­sa­sie, wat die e-pos ui­ter­aard as fop­nuus be­stem­pel, se i­dee van de­bat­voe­ring strek blyk­baar nie ver­der as va­ri­a­sies op die wit­mo­no­po­lie­ka­pi­taal-te­ma wat in die een of an­der kon­kel­ka­mer in die eer­tyd­se hoof­stad van ge­we­ten­lo­se (wit) ko­lo­ni­a­le ka­pi­ta­lis­me ver­vaar­dig is nie.

Selfs Ju­li­us Ma­le­ma, lei­er van die EFF, is vol­gens Mngx­i­ta­ma ’n diens­kneg van wit­mo­no­po­lie­ka­pi­taal. Eers was Ma­le­ma net ’n sell-out na­dat Mngx­i­ta­ma en kie weens ver­skeie oor­tre­dings uit die EFF ge­skop is, maar ge­luk­kig vir die BLF het Bell Pot­tin­ger sy po­li­tie­ke woor­de­skat blyk­baar ver­dub­bel.

Som­mi­ge men­se het met die stig­ting van die BLF ge­hoop dat hy ’n kon­struk­tie­wer by­drae tot die po­li­tie­ke de­bat in Suid-A­fri­ka sou le­wer, ver­al om­dat hy be­hoef­ti­ge men­se se le­we o­ën­skyn­lik wil ver­be­ter.

Se­dert­dien het dit eg­ter vol­gens som­mi­ge po­li­tie­ke kom­men­ta­tors ge­blyk dat die BLF die ar­mes se lot net op si­nie­se wy­se ge­bruik om sy po­li­tie­ke beeld te pro­beer bou.

As hy werk­lik erns het oor ar­mes se lot, kan ’n mens te­reg vra waar­om hy ’n fa­mi­lie steun wat deur staat­skaping die re­ge­ring se ver­moë erns­tig aan ban­de lê om diens­te te le­wer aan dié wat dit die no­dig­ste het.

Die EFF het in teen­stel­ling met dié weg­breek­groe­pie ’n waar­de­vol­le by­drae tot die po­li­tie­ke de­bat ge­le­wer deur teen­stand teen pres. Ja­cob Zu­ma op die spits te dryf en deur die ANC deur ko­a­li­sie­vor­ming in se­ke­re me­tro­ra­de te ont­se­tel.

On­ge­luk­kig het die EFF ook ver­skeie ke­re on­ver­draag­saam­heid as po­li­tie­ke wa­pen ge­bruik; daar­van ge­tuig sy ont­wrig­ting van on­der meer par­le­ment­sit­tings, ’n by­een­koms oor stu­den­te­gel­de en die dood­skree van spre­kers om kap­sie te maak teen die FW de K­lerk-stig­ting se be­trok­ken­heid by ’n po­ging van oud­pre­si­den­te om die on­der­gra­wing van de­mo­kra­sie teen te staan.

Soort­ge­ly­ke on­ver­draag­saam­heid het ook die ge­weld­da­di­ge #Fees­Mus­tFall-be­to­gings op tal­le kam­pus­se ge­ken­merk. Be­to­gers het e­ni­ge in­tel­lek­tu­e­le de­bat oor die toe­koms van u­ni­ver­si­tei­te on­moont­lik ge­maak, be­sef ’n mens by die lees van prof Jo­na­than Jan­sen se ont­stel­len­de boek As If by Fi­re: The End of the South A­fri­can U­ni­ver­si­ty.

Dit is ook nie net on­ver­ge­noeg­de po­li­ti­ci, a­gi­ta­tors en stu­den­te wat hul­le aan sul­ke on­ver­draag­saam­heid skul­dig maak nie. Gaan kyk maar wat ge­beur in o­pen­ba­re ge­spreks­ruim­tes soos op web­wer­we, Facebook en T­wit­ter. Dáár duld die rid­ders van link­se en reg­se on­ver­draag­saam­heid ook geen or­dent­li­ke de­bat nie.

Dit is on­moont­lik om sin­vol­le ge­sprek­ke oor by­voor­beeld ko­lo­ni­a­lis­me, ons a­part­heids­ver­le­de, e­ko­no­mie­se trans­for­ma­sie en ras­sis­me te voer. De­bat­voer­ders klop net men­se wat met hul­le saam­stem op die vir­tu­e­le rug en spu al­ler­han­de be­le­di­gings na die­ge­ne wat van hul­le durf ver­skil.

En e­nig­iets, hoe on­skul­dig ook al, word in ’n ras­se­her­rie om­ge­skep. Dit is te­leur­stel­lend en gee ’n mens nie juis veel moed vir die toe­koms nie. Ons móét een­vou­dig met me­kaar be­gin praat oor ons ver­le­de, he­de en ons toe­koms.

Dr. Es­sop Pa­had, oud­mi­nis­ter in die pre­si­den­sie, het juis on­langs op ’n by­een­koms ter her­den­king van die Da­kar-ge­sprek­ke van 1987 ge­sê dit het geen nut om net met dié te praat wat met jou saam­stem nie.

Ons moet ’n blaad­jie uit die boek van die Da­kar­gan­gers van drie de­ka­des ge­le­de neem en met me­kaar be­gin praat, al ken ons me­kaar nie be­hoor­lik nie en al hou ons nie van me­kaar nie.

Ons be­leef weer, soos des­tyds, ’n po­li­tie­ke kri­sis. Ons kan dit een­vou­dig nie meer be­kos­tig om lan­ger op me­kaar te skree nie. )

An­di­le Mngx­i­ta­ma, die lei­er van Black First Land First, lag na­dat die hoog­ge­regs­hof in Jo­han­nes­burg Vry­dag ’n drin­gen­de aan­soek toe­ge­staan het wat die or­ga­ni­sa­sie ver­bied om voort te gaan met die in­ti­mi­da­sie van joer­na­lis­te en ge­weld teen hul­le. By hom is adv. M­du­du­zi Ts­ha­ban­gu. Fo­to: WIKUS DE WET

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.