22 000 stuk­ke lap, 1,5 km vlae op­ge­rol

Beeld - - Middelblad - A­let Jou­bert A­dri­aan S­muts (9) van M­bom­be­la (Nel­spruit) pro­beer ’n bal in ’n pot gooi om ’n prys op die In­ni­bos­fees­ter­rein te wen. Chris van der Walt, bas­ki­taar­spe­ler vir The Black Cat Bo­nes, op die ver­hoog op In­ni­bos.

By­na net so­veel lo­gis­tie­ke be­plan­ning het daar­in ge­gaan om die fees­ter­rein af te slaan as wat dit ge­verg het om In­ni­bos 2017 aan te bied.

Die jaar­lik­se kuns­te­fees in M­bom­be­la (Nel­spruit) in M­pu­ma­lan­ga het amp­te­lik ten ein­de ge­loop met ’n gra­tis gospel­kon­sert, Loof Hom In­ni­bos, Son­dag­aand.

Maan­dag het die groot af­slaan be­gin.

“Ons het 1,5 km tuis­ge­maak­te vlag­gies wat ons moet op­rol en 22 000 stuk­ke ma­te­ri­aal waar­mee die fees­stal­le­tjies ver­sier is,” sê A­li­son Lin­de, stal­le­tjie­be­stuur­der van In­ni­bos.

Sy sê die 160 stal­le­tjie­hou­ers, wat van kos tot skil­de­rye ver­koop het, se re­ak­sie was in die al­ge­meen po­si­tief.

“Met die e­ko­no­mie wat druk, het par­ty be­ter ge­vaar as an­der, maar ons is baie dank­baar vir el­ke uit­stal­ler wat die fees by­ge­woon het en el­ke fees­gan­ger wat hul­le be­soek het. Van die uit­stal­lers kom selfs van Kaap­stad.”

Die amp­te­li­ke by­wo­ning­sy­fer moet nog ge­ou­dit word, maar dit lyk of die by­wo­ning ver­al Sa­ter­dag goed was met 1 000 meer be­soe­kers as in 2016.

“Ons ge­raam­de by­wo­ning­sy­fer vir die vier fees­dae is 101 600 be­soe­kers,” sê San­dra Ja­cobs, me­dia-en-be­mar­kings­be­stuur­der van In­ni­bos.

Hul­le hou van­og­gend ’n na­be­trag­tings­ver­ga­de­ring en dan be­gin die werk aan In­ni­bos 2018, sê sy.

Vol­gens Ja­cobs was 2017 ’n uit­son­der­lik “mak­li­ke” jaar on­danks die lo­gis­tiek om tien­tal­le to­neel-, mu­siek- en ver­maak­pro­duk­sies op die plan­ke te kry.

“Dit was baie voor­spoe­dig. Ons het van­jaar die min­ste klag­tes of ne­ga­tie­we kom­men­taar tot nog toe ge­kry.”

Daar is al­tyd ’n paar goed­jies wat ag­ter die skerms dalk nie reg loop nie, maar dit is nie iets wat fees­gan­gers van be­wus sal wees nie.

Die nu­wig­he­de wat op van­jaar se fees aan­ge­bied is, het groot af­trek ge­kry.

“Ons het baie goeie re­ak­sie ge­kry op on­der meer die kin­der­boek- cra­wl, die towns­hip- cra­wl en die boer­de­ry- cra­wl en sal daar­op voort­bou.

“Die hand­werk­kom­pe­ti­sie, wat van­jaar 700 in­skry­wings van oor die land heen ge­kry het, sal be­slis ook weer aan­ge­bied word,” sê Ja­cobs.

Die fees hou groot gel­de­li­ke voor­deel vir M­bom­be­la in.

“Vol­gens die Noord­wes-U­ni­ver­si­teit se ver­e­ni­ging vir na­vor­sing in e­ko­no­mie­se om­ge­wings kan die to­ta­le e­ko­no­mie­se in­set in die ge­meen­skap in 2016 be­re­ken word op so­wat R85 mil­joen. Dit sluit in geld wat in on­der meer die klein­han­del, aan brand­stof, in re­stau­ran­te en aan ver­blyf be­stee word,” sê An­dy Lub­be, fees­be­stuur­der van In­ni­bos.

Hy sê in ’n ver­kla­ring die fees skep ook tal­le werk­ge­leent­he­de. “Ty­dens die fees word so­wat 800 reg­streek­se werk­ge­leent­he­de ge- skep. Dit sluit teg­ni­ci soos klank- en be­lig­tings­men­se uit, so­wel as die­ge­ne wat by­ko­mend in diens ge­neem word by sa­ke­on­der­ne­mings in die dorp om in die be­si­ge fees­tyd diens­te te le­wer.

“Voor­keur word ge­gee aan plaas­li­ke diens­ver­skaf­fers en by­ko­men­de klank- en be­lig­ting, by­voor­beeld, word net van el­ders ge­kry as die vraag die aan­bod oor­skry.”

Die In­ni­bos-fees­da­tums in 2018 is al be­kend ge­maak. Dit word van 27 tot 30 Ju­nie ge­hou en val saam met die skool­va­kan­sie.

T­wee In­ni­bos­fees­gan­gers ge­niet die uit­sig van die hoë rond­om­ta­lie op die fees­ter­rein.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.