‘Mag­neet­krag­op­wek­ker was net lok­aas’

Beeld - - Middelblad - Je­an­ne­Ma­rié Ver­sluis

T­wee P­re­to­ri­a­ners wat daar­van be­skul­dig word dat hul­le geld wou maak met ’n vals uit­vind­sel – ’n mag­neet­aan­ge­dre­we krag­op­wek­ker – moet ’n maat­skap­py wat daar­in be­lê het, R1 mil­joen be­taal.

Die hoog­ge­regs­hof in P­re­to­ria het Vry­dag ’n ver­stek­von­nis teen Her­holdt Cron­je Gous (78) en R­ein­dert Ot­to Bos­well (64) toe­ge­staan.

Die hof het Gous en Bos­well ook be­veel om ren­te op die R1 mil­joen te be­taal.

Die maat­skap­py Black S­wan E­ner­gy van Wood­me­ad, Sand­ton, wat in her­nu­ba­re e­ner­gie vir die sa­ke­sek­tor spe­si­a­li­seer, het by die hof aan­soek ge­doen om die ver­stek­von­nis teen die t­wee uit­vin­ders van Ka­meel­drift-Oos in P­re­to­ria.

Black S­wan het Gous en Bos­well op 7 Maart ge­dag­vaar.

Lui­dens die maat­skap­py se hof­stuk­ke het die t­wee se sper­tyd om aan te dui dat hul­le die eis gaan teen­staan, op 22 Maart ver­stryk en het hul­le nie ’n ken­nis­ge­wing by die hof in­ge­dien dat hul­le dit gaan doen nie.

John Mil­ner Co­w­ley van Black S­wan het lui­dens hof­stuk­ke op 15 Ju­lie 2016 ’n ont­moe­ting met Gous en Bos­well by dié se sa­ke­a­dres in Tam­bo­tielaan, Ka­meel­drift-Oos, ge­had.

Gous en Bos­well het glo toe ge­sê hul­le het ’n ma­sjien ont­werp wat hul­le die Ro­to­ne­tic Ma­gro­tor Ge­ne­ra­tor noem.

Vol­gens hul­le sou dit vir ’n mi­ni­mum van 200 uur e­lek­trie­se stro­me van 6 kWh tot 7,8 kWh kon ge­ne­reer en sy eie krag ge­bruik, son­der e­ni­ge ek­ster­ne e­ner­gie­bron­ne wat daar­aan ver­bind is.

Hul Ro­to­ne­tic Ma­gro­tor Ge­ne­ra­tor het vol­gens Gous en Bos­well mag­ne­tie­se spin­wie­le daar­voor ge­bruik.

Black S­wan be­weer die t­wee mans het ge­weet die voor­leg­ging oor die ma­sjien “is vals, want hul toe­stel het nie ge­werk nie en (dit) het op sy eie geen e­lek­trie­se stroom ge­ge­ne- reer nie”.

Black S­wan be­weer die “vals voor­leg­ging” is aan hom ge­doen met die i­dee dat hy die t­wee mans be­taal vir die reg­te op die toe­stel.

Black S­wan het hul­le toe be­taal in die bo­na fi­de- maar ver­keer­de oor­tui­ging dat die toe­stel werk.

Op 29 Ju­lie 2016 is ’n skrif­te­li­ke kon­trak ge­sluit.

Die kon­trak lui: “Die uit­vin­ders waar­borg hier­mee die funk­si­o­ne­ring van die toe­stel deur­dat dit gra­tis e­lek­tri­si­teit pro­du­seer teen ’n la­ding van 6 kWh tot 7,8 kWh en dat dit sal funk­si­o­neer son­der ek­ster­ne e­ner­gie­bron­ne wat daar­aan ver­bind is, vir ’n mi­ni­mum van 200 uur.”

Black S­wan sê in ’n aan­hang­sel by die kon­trak was daar ’n “ver­de­re vals voor­stel­ling”. Die pa­ra­graaf lui die toe­stel “ge­ne­reer die krag van mag­ne­te al­leen­lik”.

Black S­wan sê om­dat die ma­sjien nie ge­werk het nie, kan­sel­leer hy die kon­trak en eis die geld te­rug.

Black S­wan sê die toe­stel was net “aas” vir “niks­ver­moe­den­de par­tye” om geld aan die ver­weer­ders te be­taal wat ’n “be­drieg­li­ke voor­leg­ging” ge­doen het.

Die hof het Gous en Bos­well ook be­veel om Black S­wan se regs­kos­te vir die hof­ge­ding te be­taal.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.