50 ga­le­rye op uit­stal­ling met Pier­neef en kon­tem­po­rê­re werk

Beeld - - Kuns & Ver­maak - Jo­han My­burg Die TAF17 duur van 14 tot 17 Ju­lie. Be­soek www.tur­bi­ne­art­fair.co.za vir meer in­lig­ting en vbe­spre­king.

The Forum Com­pa­ny, ’n Jo­han­nes­burg­se maat­skap­py wat hom ge­ves­tig het as ’n voor­lo­per in die kon­fe­ren­sie- en spy­se­nie­rings­be­dryf, bied van­jaar vir die vyf­de keer die Tur­bi­ne Art Fair (TAF17) aan. Die Tur­bi­ne­saal in Ne­w­town, waar dié kuns­skou aan­ge­bied word, is ook dié maat­skap­py se se­tel in die Jo­han­nes­burg­se mid­de­stad.

G­ly­nis Hys­lop, uit­voe­ren­de hoof van The Forum Com­pa­ny, het in 2013 die eer­ste TAF aan­ge­bied na­dat sy on­der meer die Lon­den­se mo­del vir ’n kuns­skou spe­si­fiek vir be­kos­tig­ba­re kuns gaan on­der­soek het. Die kon­sep het haar aan­ge­trek, hoe­wel die soort kuns wat op die skou in Lon­den aan­ge­bied is, haar koud ge­laat het.

“Ek het ge­re­ken as ek die mo­del kan ge­bruik, maar kuns van toon­aan­ge­wen­de en ge­ves­tig­de kuns­te­naars kan aan­bied saam met dié van op­ko­men­de en jon­ger kuns­te­naars, sal dit ’n forum bied vir Suid-A­fri­kaan­se kon­tem­po­rê­re kuns én die pu­bliek met­een daar­aan kan bloot­stel.”

Hoe­wel sy ge­meen het om dié kuns­skou as ’n een­ma­li­ge ge­leent­heid aan te bied, was Hys­lop oor­bluf deur die be­lang­stel­ling en suk­ses van die eer­ste TAF. “Ek was dood­be­noud nie­mand gaan op­daag nie,” er­ken sy nou te­rug­skou­end.

’n Rits ga­le­rye van hier tot in die Kaap het on­mid­del­lik aan­ge­dui hul­le neem deel, die pla­fon­prys in die eer­ste jaar was R25 000 en meer as 3 000 men­se het die skou be­soek.

Van­jaar neem meer as 50 ga­le- rye deel en die pla­fon­prys is R50 000. Nie­te­min word die mees­te wer­ke op die TAF17 vir tus­sen R5 000 en R10 000 ver­koop.

D­rie jaar ge­le­de is die eer­ste uit­stal­ling van skil­der­werk deur na­graad­se stu­den­te aan u­ni­ver­si­tei­te se kuns­sko­le by­een­ge­bring as ’n soort pei­ling van die stand van skil­der. Hen­tie van der Mer­we, kuns­te­naar en lek­tor aan die U­ni­ver­si­teit S­tel­len­bosch, was ver­ant­woor­de­lik vir die eer­ste van dié uit­stal­lings.

Ver­le­de jaar was Ta­nya Poole, kuns­te­naar en do­sent aan die R­ho­des-U­ni­ver­si­teit, die ku­ra­tor en van­jaar is dit Jes­si­ca Web­ster, Jo­han­nes­burg­se kuns­te­naar wat on­langs haar proef­skrif vol­tooi het wat as­pek­te van skil­der­kuns on­der­soek.

Van­jaar heet dié uit­stal­ling Touch en Web­ster se oog­merk is in­der­daad die tas­baar­heid en ma­te­ri­a­li­teit van verf, maar ook die be­te­ke­nis­vlak­ke waar­op skil­der­werk die ky­ker aan­raak.

Web­ster het Am­ber-Ja­de Gel­den­huys en MC Roodt as me­de­ku­ra­tors be­trek “juis om voor­oor­deel en blin­de kol­le te be­sweer”, soos Web­ster op­merk.

Ro­lihlahla Mhlan­ga is van­jaar vir die twee­de keer die ku­ra­tor van F­resh Pro­du­ce, ’n uit­stal­ling waar­in die werk van jong en op­ko­men­de kuns­te­naars ver­toon word. Waar die kuns­te­naars wat hier­aan deel­neem voor­heen ná die kuns­skou ’n men­tor­skap­pro- gram deur­loop het, was die deel­ne­mers van­jaar eers deel van werk­ses­sies wat oor ses maan­de ge­strek het, aan­ge­bied deur As­sem­bla­ge in sa­me­wer­king met Van­sa.

Die fo­kus van dié ses­sies was on­der meer kon­sep­tu­e­le ont­wik­ke­ling, as­ook op­lei­ding in pro­fes­si­o­ne­le kuns­prak­tyk, met die oog op ’n vol­hou­ba­re loop­baan in die vi­su­e­le kuns­te.

Tus­sen heel­wat ge­spreks­ge­leent­he­de oor die kuns van kuns ver­sa­mel en in­set­te van ver­skeie ver­sa­me­laars word die Jo­han­nes­burg­se ver­sa­me­laar An­ton Tal­jaard se pri­va­te Pier­neef-ver­sa­me­ling van­jaar op die TAF17 ver- toon.

Dié uit­son­der­li­ke ge­leent­heid bied die be­soe­ker nie net die ge­leent­heid om Pier­neef, wat uit die o­pen­ba­re oog is, te kan sien nie, maar ook ’n deeg­li­ke snit van al die me­di­ums wat Pier­neef ge­bruik en be­mees­ter het: van li­no tot wa­ter­verf; van ka­se­ïen tot o­lie­verf. )

Ralph Zi­man se is op die Tur­bi­ne Art Fair in Jo­han­nes­burg te sien. Die ou Cas­spirs is met kra­le­pa­ne­le be­dek.

Fro­zen In­ter­val I & II van Je­an­ne Gaig­her.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.