Jy be­taal dalk te veel be­las­ting

Men­se sal nie mak­lik self be­sef daar’s fout

Beeld - - Sake - Han­lie S­tad­ler

As­of dit nie erg ge­noeg is om jou be­las­ting­op­ga­we in te vul nie, is daar nou ’n stok in die wiel ge­steek by die Suid-A­fri­kaan­se In­kom­ste­diens (SAID).

’n S­tel­sel­fout vir die 2017-be­las­ting­op­ga­we raak men­se wat in vo­ri­ge ja­re meer as die be- las­ting­af­trek­ba­re be­drag in hul pen­si­oen­fonds en uit­tree-an­nu­ï­tei­te (UA) be­lê het.

Dit hou ver­band met die ver­an­de­ring in be­las­ting­re­gu­la­sies, wat jou voor­heen toe­ge­laat het om 15% van jou be­las­ba­re in­kom­ste be­las­ting­vry tot UA’s by te dra, ter­wyl jy nou 27,5% be­las­ting­vry tot al­le af­treepro­duk­te (UA’s, pen­si­oen- en voor­sorg­fonds) ge­sa­ment­lik mag by­dra.

Vol­gens Si­bu­si­so T­hun­go, be­las­ting­spe­si­a­lis van die SuidA­fri­kaan­se In­sti­tuut van Pro­fes­si­o­ne­le Re­ken­mees­ters (Sai­pa), het hul­le op­ge­merk dat men­se se op­ge­hoop­te be­las­ting­af­trek­ba­re be­drag nie kor­rek aan­ge­pas is nie.

Die SAID het be­lo­we om te re­a­geer, maar het dit nog nie teen druk­tyd ge­doen nie.

Vol­gens T­hun­go het die be­las­ting­diens wel aan hom be­ves­tig dat daar van die be­gin van die nu­we be­las­ting­sei­soen op 1 Ju­lie ’n pro­bleem is.

Die SAID “werk” glo aan die pro­bleem.

Vol­gens Lou­is S­tan­der, ’n be­las­ting­prak­ti­syn in Jo­han­nes­burg, sal dit hoog­stens en­ke­le be­las­ting­be­ta­lers raak om­dat baie min men­se meer as die be­las­ting­af­trek­ba­re be­drag in af­treepro­duk­te be­lê.

T­hun­go waar­sku dat min men­se self die fout sal ag­ter­kom om­dat dit be­trek­lik teg­nies is. Be­las­ting­prak­ti­syns be­hoort dit te be­speur.

Ef­fek­tie­we­lik be­te­ken dit dié men­se be­taal meer be­las­ting as wat no­dig is.

In­dien men­se reeds hul op­ga­we in­ge­dien het en ag­ter­kom daar is ’n fout, moet hul­le on­mid­del­lik ’n be­swaar teen die aan­slag aan­te­ken, sê T­hun­go.

As daar ’n fout is, be­te­ken dit in we­se Jan Taks sal meer geld aan jou moet te­rug­be­taal, sê ’n fo­ren­sie­se ou­di­teur wat liefs nie ge­ï­den­ti­fi­seer wil word nie.

Fo­to: PIXABAY

Al werk SAID glo aan die stel­sel­pro­bleem wat hul­le tans on­der­vind, is be­las­ting­be­ta­lers reeds ont­sto­ke om­dat hul te­rug­be­ta­lings wys hul­le be­taal nou meer as wat no­dig is.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.