Dra­ma by Group Fi­ve gou op spits ge­dryf

Beeld - - Sake - Han­lie S­tad­ler

Die ha­re gaan straks waai wan­neer ’n heel­te­mal nu­we di­rek­sie vir die kon­struk­sie- en kon­ses­sie­maat­skap­py Group Fi­ve oor t­wee we­ke op ’n bui­ten­ge­wo­ne aan­deel­hou­ers­ver­ga­de­ring ver­kies moet word.

Een van die groot vrae is of die ba­te­be­stuurs­fir­ma Al­lan Gray in­der­daad weet wie die pri­va­te be­leg­ger is wat in Fe­bru­a­rie ’n aan­dui­ding van be­lang­stel­ling in Group Fi­ve se be­leg­ging-en-kon­ses­sie- en ver­vaar­di­gings­af­de­ling ge­gee het.

Die di­rek­sie het dit in Maart van die hand ge­wys, maar aan­ge­dui dat hy wel ’n for­me­le aan­bod sou be­spreek.

Kort daar­na het Al­lan Gray eg­ter skie­lik ’n “in­struk­sie vir ont­bon­de­ling” ge­gee, wat daar­op dui dat hy bes moont­lik van die be­leg­ger se be­lang­stel­ling ge­weet het.

Nog ’n stryd­punt is Al­lan Gray se voor­stel dat Mi­ke Up­ton, wat van 2007-’14 die groep se uit­voe­ren­de hoof was, tot die di­rek­sie ver­kies word.

Up­ton word be­skou as die ont­hul­ler van die ten­der­knoei­e­ry met Suid-A­fri­ka se Wê­reld­be­ker-sok­ker­sta­di­ons. Hy het mid­de-in die boe­te­skan­daal in 2014 af­ge­tree.

Al vyf on­af­hank­li­ke di­rek­teu­re het on­langs by Group Fi­ve be­dank om­dat Al­lan Gray, sy groot­ste aan­deel­hou­er, wat 25% van sy aan­de­le na­mens sy kli­ën­te hou, ge­sê het hy het sy ver­troue in die di­rek­sie ver­loor.

Wil­lem Louw, een van die di­rek­teu­re wat be­dank het, sê al was Up­ton ’n ont­hul­ler, kan ’n mens nie daar­van weg­kom dat die knoei­e­ry on­der sy be­heer plaas­ge­vind het nie. Dit be­te­ken hy sal met heel­wat “ba­ga­sie” te­rug­keer. “Wat­ter bood­skap dra jy oor?”

Al­lan Gray het vyf nu­we di­rek­teu­re voor­ge­stel, on­der wie Up­ton, en is glo nie be­reid om oor e­ni­ge van sy vyf voor­stel­le te on­der­han­del nie – dis al vyf of bas­ta.

Be­ne­wens die vraag­stuk oor knoei­e­ry, is daar vol­gens Louw ’n ge­voel dat Up­ton as ’n soort “ba­ba-op­pas­ser” vir Group Fi­ve se nu­we uit­voe­ren­de hoof gaan dien, juis op ’n tyd­stip dat hy die groep moet om­keer.

T­hem­ba Mo­sai is on­langs as uit­voe­ren­de hoof aan­ge­wys na­dat E­ric Ve­mer, wat Up­ton op­ge­volg het, ein­de Fe­bru­a­rie skie­lik be­dank het.

Mo­sai is ’n e­lek­trie­se in­ge­ni­eur met meer as 13 jaar er­va­ring by Group Fi­ve.

Al­lan Gray dring na ver­neem word daar­op aan dat Mo­sai en C­ris­ti­na Teixe­i­ra, fi­nan­si­ë­le hoof, by Group Fi­ve aan­bly.

Teixe­i­ra is e­wen­eens ’n ve­te­raan van die kon­struk­sie­be­dryf en ’n be­kroon­de sa­ke­vrou. Sy is al 15 jaar by Group Fi­ve en die af­ge­lo­pe ne­ge jaar die fi­nan­si­ë­le hoof.

Die dra­ma het be­gin ont­vou na­dat Group Fi­ve vir die eer­ste keer in 11 jaar ’n ver­lies aan­ge­kon­dig het.

Hy het in die half­jaar tot ein­de De­sem­ber ’n be­dryfs­ver­lies van R343 mil­joen ge­ly en sy in­kom­ste van R5,8 mil­jard vir die half­jaar was 20,5% klei­ner as ’n jaar te­vo­re.

Een re­de vir die ver­lies is die boe­te wat Group Fi­ve vir knoei­e­ry moet be­taal, maar hy het ook on­der meer ’n groot ver­lies ge­ly op die veel­doe­li­ge pyp­lei­ding wat hy van Dur­ban na Hei­del­berg in Gau­teng vir Trans­net ge­lê het.

Die swak e­ko­no­mie speel ook ’n rol.

In ’n po­ging om sa­ke om te keer, het Group Fi­ve reeds met groot­skeep­se her­struk­tu­re­ring be­gin. Nu­we di­rek­sie Al­lan Gray het 50% plus 1 stem­me van al­le aan­deel­hou­ers no­dig om sy di­rek­teu­re ver­kies te kry en daar is aan­dui­dings dat hy an­der ba­te­be­stuur­ders “be­ïn­vloed” het en wel die no­di­ge steun sal kan kry.

Be­ne­wens Up­ton is die Al­lan Gray-vyf Rei­tu­met­se Hunt­ley, Na­zeem Mar­tin, Ny­a­mi Man­din­di en John Job.

Dit gaan eg­ter nie son­der ’n twis plaas­vind nie.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.